fbpx

Business Finland -yritystuet

Business Finland on yksi Suomen suurimmista yritystukia ja rahoitusta myöntävistä instituutioista.
Se syntyi vuonna 2018, kun innovaatiorahoituslaitos Tekes yhdistyi kansainvälistymispalveluita tarjonneen Finpron kanssa.

Momentum Helsinki hankkii yrityksellesi avustus- ja muun muotoista rahoitusta Business Finlandilta.
Rahoituksen hankkiminen voi olla kertaluontoinen tai osana  laajempaa rahoituskokonaisuutta (ks. Yhdistelmärahoituksemme).

Business Finland rahoituksen painopisteitä ovat yritysten ja tutkimuslaitosten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet sekä yritysten kansainvälistyminen. 

Momentum Helsingin suorittamien taustatutkimusten perusteella arvioimme, että vuonna 2022 Business Finland rahoittaa yrityksiä- ja julkisia tutkimusorganisaatioita yli 400 miljoonan euron edestä. 

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin keskustellaksemme lisää Business Finlandin rahoitusvaihtoehdoista.

Mihin Business Finland -rahoitusta voi saada?

Mitä yritykseltä vaaditaan?

Lähtökohtaisesti kaikki Business Finlandin yritystuet kohdistuvat sellaisiin yrityksiin, jotka aikovat kansainvälistyä ja joilla on innovatiivinen liiketoimintamalli, tuote- tai palvelu tai niihin kohdistuva idea. Pelkästään kotimaisia yrityksiä Business Finland ei lähtökohtaisesti rahoita.
Yrityksen ei tarvitse kuitenkaan välttämättä vielä rahoituksen hakuvaiheessa olla kansainvälisillä markkinoilla.

Alla muutamia esimerkkejä Business Finland -rahoituksen yrityksiltä edellytettävistä yleisistä vaatimuksista, jotka vaihtelevat instrumenttikohtaisesti:

 • Yrityksellänne on uskottava omarahoitusosuus projektin toteuttamiseksi.
 • Kyseessä on uudenlainen palvelu-, liiketoiminta- tai tuoteidea, jolle on jo tehty kansainvälistymiseen liittyviä suunnitelmia.
 • Yrityksellänne on vahva halu ja kyvykkyydet kansainvälistymiseen.
 • Kehitettävä ratkaisu omaa kansainvälistä kilpailukykyä.
 • Ratkaisulla on merkittävä kansainvälinen liiketoimintapotentiaali
 
Edellytyksiä on avattu tarkemmin alla, mutta jos olet jo tässä vaiheessa varma, ettei yrityksenne täytä näitä vaatimuksia, kannattaa keskustella Momentumin rahoitussuunnittelijoiden kanssa esimerkiksi ELY-Keskusten yritystukien käyttömahdolisuuksista.
 
 
Business Finland -rahoitus kansainvälistymiseen


Kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavan 
ratkaisun:

 • Pilotointiin kansainvälisillä kohdemarkkinoilla
 • Testaamiseen kansainvälisillä kohdemarkkinoilla
 • Palautteen keräämiseen potentiaalisilta kohderyhmiltä
 • 75% rahoitustaso
 • Enintään 60t€


Tempo-rahoitus on tarkoitettu uuden innovatiivisen idean, tuotteen tai palvelun kansainvälisen kasvun ensimetreille.
Tempo-rahoituksen avulla yrityksesi voi esimerkiksi testata uuden idean liiketoiminnallista potentiaalia, kerätä palautetta ratkaisusta potentiaalisilta asiakkailta tai pilotoida ratkaisua kohdemarkkinoilla – ei kuitenkaan kehittää ratkaisua.

Myönnetyn rahoituksen aluksi yhtiöllenne maksetaan 70% ennakkomaksu.
Loput 30% maksetaan hyväksyttyä loppuraporttia vastaan.

Lue lisää Tempo-rahoituksesta.
__________________________________________

Ota yhteyttä: keskustelemme mielellämme kanssasi tarkemmin.

 

 

 Business Finland -rahoitus kehittämiseen

 • Kun ratkaisu on lähellä kaupallistamista
 • Tuotekehityksen nopeuttamiseen
 • Uusien tuote-, palvelu-, tai liiketoimintamallien kehittämiseen
 • Uusien ratkaisujen toimivuuden testaamiseen. 
 • 50-70% rahoitustaso, vähintään 100t€
 

Kun rahoitettavassa projektissa on kyse selvästi uuden tuotteen tai palvelun valmistumisesta markkinoille, Business Finlandin TKI-rahoitus myönnetään pääsääntöisesti lainamuotoisena (lähtökohtaisesti 50% – enintään 70% – projektin kustannuksista). 
Lainan korko on tällä hetkellä 1%. Laina-aika on 7-10 vuotta. Lainan lyhennysvapaa voi olla lähtökohtaisesti 3-5 vuotta.

Myönnetyn rahoituksen aluksi yhtiöllenne maksetaan rahoituksesta 30% ennakkomaksu. Loput rahoituksesta maksetaan välitilityksin ja loppuraporttia sekä toteutuneita kustannuksia vastaan.

Keskustele kehitysrahoituksesta Momentumin kanssa tai lue lisää kehitysrahoituksesta Business Finlandin sivustolta.

 

Business Finland -rahoitus tutkimukseen

Merkittävää kasvua vientimarkkinoilta hakevan yrityksen kunnianhimoiseen tutkimukseen:

 • Kun tuloksena ei synny valmista tuotetta tai palvelua
 • Kun tutkimuksen tulos synnyttäisi merkittävän vientipotentiaalin ja kilpailukyvyn 
 • Kyseessä on vähintään toimialalla uusi tieto (innovatiivisuus) 
 • Tutkimus mahdollistaa myöhemmän jatkokehitystyön 
 • 50% rahoitustaso

Kun rahoitettavassa projektissa ei vielä synny uutta tuotetta tai palvelua, Business Finland voi myöntää TKI-rahoitusta myös avustuksena. 
Avustuskelpoisen projektin tulee olla valmiin tuotteen tai palvelun kehittämisen sijaan luonteeltaan tutkimuksellinen.
Projektilla pyritään tällöin vähintään toimialalla uuden tiedon hankkimiseen sekä valmiuksien luomiselle myöhempään kehitystyöhön.

Keskustele tutkimuksen rahoituksesta Momentumin kanssa tai lue aiheesta lisää Business Finlandin sivustolta

__________________________________________

Tässä kappaleessa eriteltiin vain muutamia käyttökohteita esimerkkeinä, joihin Business Finlandin yritystukia ja yritysrahoitusta voi hakea ja saada. 
Saavuttaaksesi täyden varmuuden Business Finland -rahoituksen soveltuvuudesta yrityksellenne tai ideaanne, kannattaa varata maksuton alkukartoitus rahoitussuunnittelijoidemme kanssa.

 

 

Business Finland -rahoituksen edellytyksiä

Innovatiivisuuden edellytys

Business Finlandin Innovaatiorahoituskeskus myöntää yritystukia nimensä mukaisesti innovaatioihin. Vireillä, kehitteillä tai ideatasolla olevan tuotteen, palvelun tai muun ratkaisun tulee näin ollen olla innovatiivinen.

Innovatiivisuus tarkoittaa yleisellä tasolla, että tuotteenne, palvelunne tai liiketoimintanne ratkaisee jonkun markkinoilla olevan ongelman uudenlaisella tavalla; sellaisella tavalla jolla ongelmaa ei ole aiemmin ratkaistu.

Jos ette ole varmoja ratkaisunne innovatiivisuudesta, suosittelemme toteuttamaan Business Finland innovaatioseteliprojektin. Ota yhteyttä tästä.


Kansainvälisen kilpailukyvyn edellytys

Business Finlandin yritystuella rahoitetulta ratkaisulta edellytetään uskottavaa kilpailukykyä kansainvälisillä kohdemarkkinoilla. 

Tämä tarkoittaa, että yrityksenne ratkaisun innovatiivisuuden tai muun liiketoimintaanne liittyvän seikan johdosta yrityksellänne on kilpailukykyä niillä markkinoilla, mitkä ovat relevantteja ratkaisunne kaupallisen potentiaalin kannalta 

Kilpailukyvyn näyttämiseksi Business Finland rahoitusta saava yritys on jo usein  omatoimisesti tai ulkopuolisen asiantuntijan kanssa suorittanut alustavaa markkinatutkimusta ja/tai kilpailijakartoitusta.

Kilpailukyky onkin vaikea perustella ilman tietoa vaihtoehtoisista ratkaisuista tai suorista kilpailijoista.

Jos yrityksenne ei ole vielä suorittanut tutkimuksia, joiden perusteella voidaan todeta ratkaisunne kilpailukyky kohdemarkkinoilla, suosittelemme keskustelemaan rahoitussuunnittelijamme kanssa Business Finlandin innovaatiosetelistä tai Explorer-rahoituksesta.

Kansainvälisen kasvupotentiaalin edellytys

Business Finlandin yritystuki-rahoitus kanavoidaan yrityksille joilla on vahva halu ja kyvykkyys kansainvälistyä. Kansainvälistymisen ei ole tarvinnut vielä välttämättä hakuhetkellä alkaa, mutta sen on tyypillisesti tapahduttava viimeistään projektin aikana.
Pelkästään kotimailla toimivia yrityksiä Business Finland ei lähtökohtaisesti rahoita.

Business Finland -rahoituksen edellytyksenä tarkasteltavat yrityksen kansainvälistymiseen liittyvät kyvykkyydet arvioidaan mm. aiemmin mainitun kilpailukyvyn lisäksi yhtiön avainhenkilöiden ja käytössä olevien henkilöresurssien sekä liikekumppaneiden näkökulmista.

 

Immateriaalioikeuksien omistamisen edellytys

Business Finlandin rahoitus myönnetään yrityksille, jotka omistavat kehitettävän, tutkittavan tai luodun ratkaisun immateriaalioikeudet.

Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan aineettomia oikeuksia, kuten tekijänoikeus, teollisoikeudet (esim. patentti, hyödyllisyysmallisuoja, mallioikeus ja tavaramerkkioikeus).

Jos yritys ei omista kehitettävää tai kehitettyä lopputulosta tai innovaatiota, rahoitusta ei voida myöntää. Yrityksellä pitää olla 100% kontrolli siihen mihin innovaatiota tai immateriaalioikeutta voidaan käyttää taikka miten sitä kauppallistetaan.
__________________________________________

Nämä ovat vain esimerkkejä erilaisista edellytyksistä, jotka tulee huomioida Business Finland -rahoitusta harkitsessa.
Ota yhteyttä: Keskustelemme mielellämme kanssasi tilanteestasi ja räätälöimme yrityksesi tilanteeseen parhaiten sopivan rahoituskokonaisuuden kanssasi.

Hankkimiamme Business Finland tukia:
Uuden tuotteen pilotointi kansainvälisillä markkinoilla

StyleDoubler Oy halusi oli kansainvälisen kasvunsa alkumetreillä ja halusi pilotoida innovatiivisen, tulospohjaiseen mielipidevaikuttajamarkkinointiin perustuvan alustansa osaksi kehitettyä uutta tuotetta kohderyhmän potentiaalisten asiakkaiden kanssa kansainvälisillä markkinoilla.

Momentum Helsinki laati rahoitushakemukset, niiden liitteet ja edusti yhtiötä rahoitusneuvotteluissa, jonka seurauksena hankkeen toteuttamiseen saatiin ylimääräinen 50 000 euron yritystuki Business Finlandilta.

Sittemmin Styledoubler Oy on jatkanut yhdistelmärahoituspalvelussamme Business Finlandin Tutkimus-, Kehittämis- ja Innovaatiorahoituksen parissa sekä kansainväliseen kauppaan liittyvien kassavirran hallinnan kysymyksissä.

 

Styledoubler Oy - Startup -platform, Internet markkinointi

Hankkimiamme Business Finland yritystukia: Bioteknologian valmistelu kliinisiin kokeisiin

Amucin Oy oli kehittänyt uraauurtavan, patentoidun geneettisen ratkaisun.
Bioteknologisen ratkaisun saattaminen markkinoille edellytti pilotointia tuotannonomaisissa ympäristöissä sekä kansainvälisen markkinapotentiaalin realisoimiseksi tarvittavaa resursointisuunnitelmaa.

Amucin otti yhteyttä Momentum Helsinkiin.  Osana kokonaisrahoitusta Amucin Oy:lle hankittiin menestyksekkäästi Business Finlandin yritystuki. 

Rahoitus toteutettiin ”avaimet käteen” -periaatteella. Momentum Helsinki laati kaikki rahoitushakemukset, niiden liitteet sekä edusti Amucin Oy:tä rahoitusneuvotteluissa.

Amucin Oy - Startup - bioteknologia

Business Finlandin Tuet

Innovaatioseteli

100% rahoitus (enintään 6000 eur) uuden tiedon ja osaamisen ostamiseen.
Sopii esimerkiksi pk-yritykselle, jonka uusi palvelu- tai tuoteidea (innovaatio) vaatii eteenpäin viemiseksi asiantuntijan apua. Momentum Helsinki toteuttaa innovaatiosetelillä usein asiakkailleen uusien  applikaatioiden tai järjestelmien teknologisia määrityksiä ja/tai kansainvälistymis tai kilpailukykystrategioita.
Ota yhteyttä  tai Lue lisää I
nnovatiosetelistä. 

Tempo-rahoitus

75% rahoitus (enintään 60 000 eur) kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavan innovatiivisen liikeidean toimivuuden testaamiseen, kansainvälisten markkinoiden kartoittamiseen tai esimerkiksi tuote- ja palvelukonseptin kysynnän pilotointiin oikeilla asiakkailla. Yritys voi saada Tempo-rahoituksen yhden kerran.
Ota yhteyttä tai Lue lisää Tempo -rahoituksesta. 

Business Finland 
(”TKI”) rahoitus tutkimiseen

50% rahoitus (vähintään 100 000 eur) kun ratkaisu ei ole vielä lähellä kaupallistamista, merkittävää kasvua vientimarkkinoilta hakeva yritys voi saada kunnianhimoiseen tutkimukseen, jonka tulos synnyttäisi merkittävän vientipotentiaalin ja kilpailukyvyn.
TKI-rahoitusta voi hakea useampaan projektiin, jopa samanaikaisesti.
Ota yhteyttä meihin  tai Lue lisää TKI-rahoituksesta tutkimiseen

Business Finland 
(”TKI”) rahoitus kehittämiseen

Kun ratkaisu on lähellä kaupallistamista: 50% – 70% rahoitus (vähintään 100 000 eur) esimeriksi uusien tuote-, palvelu-, tai liiketoimintamallien kehittämiseen/pilotointiin tai uusien ratkaisujen toimivuuden testaamiseen.
TKI-rahoitusta voi hakea useampaan projektiin, jopa samanaikaisesti, eikä sitä lueta yrityksesi de minimis -kiintiöön.
Ota yhteyttä  tai Lue lisää TKI-rahoituksesta kehittämiseen

Business Finland Nuoret ja Innovatiiviset Yritykset -rahoitus 

Nuoret Innovatiiviset Yritykset (NIY) -rahoitus on enintään 1 250 000 EUR kokoinen rahoitus suuren liiketoimintapotentiaalin startup-yrityksille, jotka tavoittelevat nopeaa kansainvälistä kasvua. Yritysten on oltava alle viisivuotiaita ja niillä on oltava jo merkittävää liikevaihtoa ja näyttöä kansainvälisestä liiketoiminnasta taustallaan.
Ota yhteyttä tai Lue lisää NIY-rahoituksesta

Business Finland Co-Creation -rahoitus

Co-Creation projektissa tutkimusorganisaatio ja yritykset työstävät uutta radikaalia innovaatiota ja jossa tähdätään kansainvälisen yhteistyön aloittamiseen. Projektissa tähdätään edetä osapuolten yhteiseen Co-Innovation hankkeeseen.
Ota yhteyttä tai Lue lisää Co-Creation -rahoituksesta


Business Finland 
Co-Innovation -rahoitus
 

Vähintään yhden tutkimusorganisaation ja  kolmen yrityksen yhteishankkeisiin, joissa kehitetään uutta tietoa tai innovaatioita liiketoiminnan tarpeisiin ja ratkaisulla on merkittävä kansainvälinen liiketoimintapotentiaali suhteessa haettavaan rahoitukseen.
Ota yhteyttä tai Lue lisää Co-innovation -rahoituksesta. 

Talent Explorer

50% rahoitus (enintään 100 000 eur) uuden markkinan avainhenkilön palkkaamiseen. Avainhenkilö tulee tuoda organisaatioon kansainvälistymisosaamista tai syvällistä ymmärrystä valitusta kohdemarkkinasta sekä työskennellä Suomesta käsin. 
Ota yhteyttä tai Lue lisää Talent Explorerista.

Market Explorer

50% rahoitus (enintään 80 000 eur) yli 5-vuotiaille yrityksille. uusien kansainvälisien markkinoiden etsimiseen, esimerkiksi asiantuntijapalveluiden kustannuksiin, joilla yrityksesi saa uutta tietoa ja osaamista valitusta kansainvälisestä markkinasta olemassa olevalle (vähintään pilotointivaiheessa) tuotteelleen.
Ota yhteyttä tai Lue lisää Market Explorerista.

Exhibition Explorer

50% rahoitus (enintään 30 000 eur) kansainvälisille B2B-messuille ostallistumisesta koituviin kustannuksiin. Rahoituksen edellytyksenä on vähintään neljän kotimaisen yrityksen hakeminen samoille messuille. 
Ota yhteyttä tai Lue lisää Exhibition Explorerista.

Group Explorer

50% rahoitus (enintään 20 000 eur / yritys) 4-10 yrityksen ryhmille, joilla on selkeä yhteinen intressi ja/tai synergia jo aiemmin tunnistettuun kohdemarkkinaan ja jotka haluavat selvittää merkittäviä yhteisiä liiketoimintamahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla.  
Ota yhteyttä tai Lue lisää Group Explorerista.

Business Finland Energiatuki

20% rahoitus uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöönottoon sekä energian säästöä tai käytön tehostamista. Energiatukea voidaan käyttää investointiin tai selvityshankkeeseen.
Ota yhteyttä tai Lue lisää Energiatuesta

Business Finland Into-rahoitus

50% rahoitus (enintään 200 000 eur) PK- ja startup-yrityksille, esimerkiksi uusien liiketoimintamallien ja ratkaisujen kehittämiseen, innovaatio-osaamisen kasvattamiseen ja innovaatiotoiminnan laaja-alaiseen kehittämiseen.
Ota yhteyttä tai Lue lisää Into-rahoituksesta

Business Finland Research-to-Business -rahoitus

Research-to-Business projekteissa tavoitellaan uuden yrityksen syntymistä. Tämä rahoitus on julkisille tutkimusorganiosaatioille (esim. Yliopistot) tarkoitettu rahoitus, joka on tarkoitettu tuote- ja palveluideoiden kaupallistamiseen. Projektien pääpaino on yleensä kauapllistamisen valmistelussa ja kaupallistamista edistävässä tutkimuksessa. 
Ota yhteyttä tai Lue lisää Research-to-Business -rahoituksesta.

Business Finland Rahoitus ja De Minimis

Osa Business Finlandin rahoituksesta on ns. de minimis tukea, joka on hyvä ottaa huomioon rahoituskokonaisuutta suunnitellessa: Keskustele Momentumin rahoitussuunnittelijan kanssa tai Lue lisää De Minimis -tukikiintiöstä.

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Rahoitussuunnittelija, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Operatiivinen johtaja, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Samuel Haavisto

Junior-Analyytikko

Mikael Jerkku

Mikael Jerkku

Markkinointijohtaja
Digimarkkinointipalvelut.

Ota yhteyttä