fbpx

Business Finland Into -rahoitus

Into-rahoitus on pk- ja startup-yrityksille, jotka ovat kehittämässä uusia liiketoimintamalleja ja ratkaisuja, myönnettävää Business Finland -rahoitusta. Kuten monissa muissakin Business Finlandin rahoituksissa, Into-rahoitusta myönnettäessä hakijayrityksen toiminnan ja tuotteiden innovatiivisuutta ja yrityksen pyrkimistä kansainvälisille markkinoille korostetaan. Into-rahoitusta voi käyttää laajasti erilaisiin tutkimus- ja kehittämiskohteisiin. Karkeasti jaoteltuna rahoituksen käyttökohteet jakautuvat kolmeen osaan:

 • Innovaatiotoiminnan kehittäminen ulkopuolista asiantuntemusta hyödyntämällä
 • Aineettoman omaisuuden hankinta ja suojaaminen
 • Asiantuntijan lainaaminen tutkimusorganisaatiosta tai suuresta yrityksestä
 

Rahoituksen määrä riippuu hakijayrityksen tavoitteista ja resursseista. Huolellisesti valmisteltu hakemus parantaa rahoituksen saamisen mahdollisuuksia. Kuinka tehdään paras mahdollinen Into-rahoitushakemus? Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin ja kartoitetaan yhdessä vaihtoehtoja.

Paljonko Into-rahoitusta voi saada?

Into-rahoitus on avustusta, jota yrityksen ei tarvitse maksaa takaisin. Se kattaa enintään 50% projektin kokonaisbudjetista ja maksetaan yritykselle jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että hakijayrityksellä on oltava riittävät varat investointien maksamiseksi ensin itse, sekä mahdollisuus kattaa yrityksen oma osuus kustannuksista. 

Projektin koon alaraja on 30 000 euroa, eli pienin mahdollinen avustus on 15 000 euroa. Ylärajaa Into-projekteille ei ole asetettu, mutta asiantuntijapalveluiden ostojen maksimisumma on 200 000 euroa. 

 

 

Yleiskustannuksia hankkeelle hyväksytään yrityksessä työskentelevien henkilöiden lukumäärän perusteella seuraavasti:

 • 1-19 henkilöä 20% kokonaiskustannuksista
 • 20-49 henkilöä 30% kokonaiskustannuksista
 • 50 henkilöä tai enemmän 50% kokonaiskustannuksista
 

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin mikäli haluat keskustella lisää Into -rahoituksesta tai kartoittaaksesi yrityksesi rahoitusvaihtoehtoja. 

Mitä yritykseltä vaaditaan?

Into-rahoitusta hakevalla yrityksellä on oltava riittävä omavastuuosuus projektin kattamiseksi, sillä avustus on maksimissaan 50% projektin kustannuksista. 

Lisäksi yrityksellä on oltava riittävät varat koko projektin maksamiseksi ensin itse, sillä avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella. Lisäksi ennen hakemista on hyvä tarkistaa, ettei yrityksellä ole aikaisempia Business Finland -lainoja rästissä, maksuhäiriöitä, verovelkaa, josta ei ole verottajan kanssa sovittua maksusuunnitelmaa tai muita hoitamattomia taloudellisia velvoitteita. 

Mikäli yritys ei ole toimittanut tilinpäätöstä Patentti- ja rekisterihallitukseen tai tilinpäätöstä ei ole tarkastettu tilintarkastuslain mukaisesti, ei myöskään rahoitusta voida myöntää.

Lisäksi Into-rahoitusta ei voida käyttää:

 • Yrityksen rutiininomaisten toimintojen kattamiseen, viennin tukemisesta syntyneisiin kustannuksiin tai suorien investointien tekemiseen
 • IPR:n puolustamiseen
 • Laatunmerkintöjen, testauksen tai sertifioinnin kustannuksiin mikäli ne tehdään lainsäädännön vaatimuksesta tai markkinoinnin tarpeisiin
 • Henkilöstön palkkoihin ajalta kun osallistutaan koulutukseen


Into
-rahoituksen ehdoissa painotetaan erittäin vahvasti innovaatiotoimintaa ja yrityksen kehittämistoimenpiteitä myös arvioidaan niin innovatiivisuuden perusteella. Kehitettävien liiketoimintamallien ja ratkaisujen on oltava yritykselle uusia, ei pelkästään pieniä parannuksia jo olemassa oleviin tuote- tai palvelukonsepteihin. Yritykseltä vaaditaan myös oikeaa kansainvälisten markkinoiden tavoittelua. Rahoitus on kilpailtua ja hakemus on tästä syystä aina tehtävä erityisen huolellisesti.

Mihin Into-rahoitusta voi käyttää?

Into-rahoitus on tarkoitettu innovaatio-osaamisen kasvattamiseen ja innovaatiotoiminnan laaja-alaiseen ja monipuoliseen kehittämiseen. On hyvä muistaa, että innovaatiolla voidaan tarkoittee omaperäisten ja uusien tuotteiden ja palveluiden lisäksi uudenlaisia toimintatapoja ja strategioita. Into-projekti voi keskittyä yhden tai useamman osa-alueen kehittämiseen, eli saman projektin ei tarvitse sisältää kaikkia mahdollisia rahoituksen käyttökohteita. Into-rahoitusta voi käyttää esimerkiksi seuraaviin kehittämiskohteisiin:

Innovaatiotoiminnan kehittäminen 

Innovaatiotoiminnan kehittäminen hyödyntämällä ulkopuolista asiantuntemusta:

 • Henkilöstön kouluttaminen innovaatio-osaamisen edistämiseksi
 • Uusien liiketoiminta-, tuote- ja palvelukonseptien kehittämiseksi
 • Innovaatiostrategian ja -prosessien kehittäminen
 • Markkinatutkimukset, kunhan ne liittyvät innovaatiotoimintaan
 • Innovaatio-osaamiseen liittyvät toimistotilojen ja laboratorioiden kulut
 • Erilaisten tietopankkien hyödyntäminen
 • Laatumerkintä- ja sertifiointipalveluiden, sekä standardiselvitysten käyttämiseksi
 • Tutkimustulosten hankintaan ja hyödyntämiseen liittyvät neuvontapalvelut
 • IPR-oikeuksien hankintaan liittyvät selvitykset ja IPR-strategian laatiminen

Aineettoman omaisuuden suojaaminen ja hankinta

 • Patenttien ja lisenssien hankkiminen, voimaansaattaminen ja laajentaminen. Projekti voi kattaa myös muun aineettoman omaisuuden hankkimista. Huomioi että hankkeen on vahvistettava yrityksen innovaatiotoimintaa ja tutkimus-, kehitystyötä.
 

H3: Asiantuntijan lainaaminen suuresta yrityksestä tai tutkimusorganisaatiosta

 • Asiantuntijan määräaikainen palkkaaminen
 • Valmiiden tutkimustulosten hankinta
 • Tutkimustulosten hyödyntämiseen liittyvät asiantuntijapalvelut
 

Palkattavan asiantuntijan on oltava korkeasti koulutettu henkilö vähintään viiden vuoden kokemuksella. Huomio, että asiantuntija on palkattava uuteen tutkimus-, kehitys- ja innovointitehtävään ja, että asiantuntijalla on oikeus palata vanhaan tehtäväänsä. Matka- ja palkkakulut ovat hyväksyttyjä kunhan ne liittyvät asiantuntijan määräaikaiseen palkkaamiseen tai patentin tai teollisoikeussuojan hakemiseen Henkilösivukulut voivat olla enintään 50% palkkojen määrästä.

Into-rahoituksen hakeminen

Rahoitushakemuksen voi jättää Business Finlandin verkkosivuilla, sähköisessä asiointipalvelussa. Ennen hakemista on hyvä tutustua Business Finlandin rahoitusehtoihin. Hakemuksessa on myös määriteltävä projektilla 2-5 mitattavaa tavoitetta, joiden tulee liittyä projektin konkreettisiin tuloksiin ja yrityksen liiketoiminnan kehittymiseen. 

Tavoitteiden saavuttamisella on merkittävä vaikutus mahdollisen jatkorahoituksen saamiseen Business Finlandilta. Hyvä tavoite voi olla esimerkiksi uusien liiketoimintamallien ja -ratkaisujen luominen tai keskeisten IP-oikeuksien suojaaminen.

 

Liitteenä hakemukseen tulee toimittaa enintään kaksi kuukautta vanha tuloslaskelma ja tase kirjanpitoajoina kuluvalta tilikaudelta. Hakemuksen tekohetkellä projektin aikataulu tulee myös olla selvillä. Lisätietoja rahoituksen hakemisesta Business Finlandin omilta verkkosivuilta.

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin mikäli haluat keskustella lisää Into-rahoituksesta tai kartoittaa yrityksesi rahoitusmahdollisuuksia. 

Momentum ja Business Finland Into-rahoitus

Hakemus ja siihen kuuluvat liitteet on aina tärkeää valmistaa erityisen huolellisesti. Rahoituksen hakemisen ajankohta on hyvä myös suunnitella niin, että projektista on mahdollisimman paljon hyötyä yrityksen tavoitteille.

Momentum Helsingin ammattilaiset voivat auttaa rahoitushakemuksen ja tarvittavien liitteiden tekemisessä. Rahoitussuunnittelijamme tuntevat Into-rahoituksen ja monia muita täydentäviä rahoitusinstrumentteja läpikotaisesti.

Ota meihin yhteyttä ja anna Momentumin hoitaa rahoituksen hankinta puolestasi. Rahoituksen hakeminen kanssamme on täysin riskitöntä, sillä toimimme onnistumiskomissiolla: mikäli rahoitusta ei järjesty, emme myöskään lähetä teille laskua. Vaihtoehtojen kartoitus ja yhteydenotto on aina ilmaista.

Hankkimiamme Business Finland tukia:
Uuden tuotteen pilotointi kansainvälisillä markkinoilla

StyleDoubler Oy halusi oli kansainvälisen kasvunsa alkumetreillä ja halusi pilotoida innovatiivisen, tulospohjaiseen mielipidevaikuttajamarkkinointiin perustuvan alustansa osaksi kehitettyä uutta tuotetta kohderyhmän potentiaalisten asiakkaiden kanssa kansainvälisillä markkinoilla.

Momentum Helsinki laati rahoitushakemukset, niiden liitteet ja edusti yhtiötä rahoitusneuvotteluissa, jonka seurauksena hankkeen toteuttamiseen saatiin ylimääräinen 50 000 euron yritystuki Business Finlandilta.

Sittemmin Styledoubler Oy on jatkanut yhdistelmärahoituspalvelussamme Business Finlandin Tutkimus-, Kehittämis- ja Innovaatiorahoituksen parissa sekä kansainväliseen kauppaan liittyvien kassavirran hallinnan kysymyksissä.

 

Styledoubler Oy - Startup -platform, Internet markkinointi

Hankkimiamme Business Finland yritystukia: Bioteknologian valmistelu kliinisiin kokeisiin

Amucin Oy oli kehittänyt uraauurtavan, patentoidun geneettisen ratkaisun.
Bioteknologisen ratkaisun saattaminen markkinoille edellytti pilotointia tuotannonomaisissa ympäristöissä sekä kansainvälisen markkinapotentiaalin realisoimiseksi tarvittavaa resursointisuunnitelmaa.

Amucin otti yhteyttä Momentum Helsinkiin.  Osana kokonaisrahoitusta Amucin Oy:lle hankittiin menestyksekkäästi Business Finlandin yritystuki. 

Rahoitus toteutettiin ”avaimet käteen” -periaatteella. Momentum Helsinki laati kaikki rahoitushakemukset, niiden liitteet sekä edusti Amucin Oy:tä rahoitusneuvotteluissa.

Amucin Oy - Startup - bioteknologia

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Rahoitussuunnittelija, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Operatiivinen johtaja, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Samuel Haavisto

Junior-Analyytikko

Joonas Gruhn

Joonas Krühn

Teknologiajohtaja
Teknologiakonsultaatio

Ota yhteyttä

Varaa maksuton rahoituskonsultaatio


Asiakaspalvelu:
+358 9 2316 1123
asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi