fbpx

Vastuuvapauslauseke

Tämä verkkosivusto (www.momentumhelsinki.fi) on suomalaisen osakeyhtiön, Momentum Holdings Oy:n (y-tunnus 3141374-8) ylläpitämä. 

Tähän vastuuvapauslausekkeeseen ja tämän verkkosivuston sisältöön sovelletaan Suomen lakia.
Kaikki vastuuvapauslausekkeesta johtuvat tai siihen liittyvät riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa, jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Momentum Holdings Oy on itsenäinen ja yksityisomisteinen suomalainen osakeyhtiö, joka on yritysrahoituksen asiantuntija.
Momentum Holdings Oy avustaa asiakkaitaan hankkimaan rahoitusta liiketoimintaansa eri lähteistä.

Tällä verkkosivustolla on kuvattu eri julkisten ja yksityisten tahojen tarjoamia rahoitusratkaisuja. Verkkosivuston sisältöä ei ole hyväksytetty tai käytetty läpi näillä tahoilla. Kaikki tällä verkkosivustolla esitetyt näkemykset perustuvat yksinomaan Momentum Holdings Oy:n omiin näkemyksiin.

Tällä verkkosivustolla mainittu Finnvera Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Finnvera Oyj ei ole osallistunut tällä verkkosivustolla esitettyjen tietojen laatimiseen eikä tätä verkkosivustoa ole tuotettu yhdessä Finnvera Oyj:n kanssa. Tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot Finnvera Oyj:n palvelutuoteista perustuvat Momentum Holdings Oy:n omille näkemyksille.
“Finnvera” on Finnvera Oyj:lle rekisteröity tavaramerkki (sanamerkki). Tällä sivustolla on ajoittain tarpeellista viitata Finnvera -tavaramerkkiin, sillä Momentum Holdings Oy tarjoaa asiantuntijapalveluita Finnvera Oyj:n rahoitusratkaisujen hyödyntämiseen.


Tällä verkkosivustolla annetut tiedot

Tämän verkkosivuston tiedot on esitetty vain informatiivisessa tarkoituksessa sekä “sellaisenaan” ja “kuten saatavilla” -periaatteella. Momentum Holdings Oy ei anna mitään takuita eikä muutoinkaan vastaa tällä verkkosivustolla annettujen tietojen oikeellisuudesta tai soveltuvuudesta mihinkään kaupalliseen tai muuhunkaan tarkoitukseen.
Momentum Holdings Oy pyrkii kohtuudella huolehtimaan siitä, että tällä verkkosivustolla esitetty sisältö on täsmällistä ja ajantasaista. Momentum Holdings Oy ei kuitenkaan anna mitään takuita tai vastaa tämän verkkosivuston sisällön oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai ajantasaisuudesta.
Tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot eivät sisällä mitään neuvoja tai suosituksia eikä verkkosivustolla esitettyjä tietoja tule käyttää minkään päätöksen tai toiminnan perusteena. Momentum Holdings Oy voi milloin tahansa ja mistä tahansa syystä tai ilman syytä muuttaa tämän verkkosivuston sisältöä tai muotoa tai keskeyttää pääsyn tälle verkkosivustolle.

Vastuuvapaus

Momentum Holdings Oy ei vastaa mistään välittömästi tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat tämän verkkosivuston sisällöstä tai sisältöön luottamisesta tai verkkosivuston käytöstä tai verkkosivuston käyttöön luottamisesta.

Momentum Holdings Oy ei maksa myöskään mitään vahingonkorvauksia tai muita kompensaatioita seikoista, jotka johtuvat tämän verkkosivun käytöstä tai verkkosivustolla esitettäviin tietoihin luottamisesta. 

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Perustaja – rahoituskartoitukset, 
sopimukset, rahoitusneuvottelut

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Perustaja – rahoitusneuvottelut, projektijohto

Samuel Haavisto

Senior-Analyytikko –  rahoitusmateriaalit,

Mikael Jerkku

Mikael Jerkku

Markkinointijohtaja
Asiakashankintapalvelut