fbpx

Business Finland Co-Creation -rahoitus

Co-Creation -rahoitus on Business Finlandin myöntämää rahoitusta tutkimusorganisaatioille. Rahoituksella tutkimusorganisaatiot työstävät yhdessä yritysten kanssa uutta tutkimusideaa, joka voi Co-Creation -projektin jälkeen edetä Co-Innovation -hankkeeseen ja tarjota yrityksille kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia ja tutkimusorganisaatioille mahdollisuuksia tehdä korkeatasoista tutkimusta.

Co-Creation -rahoitusta hakee aina tutkimusorganisaatio, mutta projektissa määritellään yhdessä yritysten kanssa tutkimusongelma ja keinot sen ratkaisemiksi siten, että projekti on yrityksille kiinnostava. Tutkimusidean on oltava uusi ja laajasti hyödynnettävissä. Business Finlandin tavoite on, että yritykset ja tutkimusorganisaatiot tekevät Co-Creation -projekteissa yhteistyötä tasavertaisina kumppaneina. Projektin aikana myös yritykset valmistelevat omat T&K-, eli tutkimus- ja kehittämisprojektinsa.


Kuinka hyödyntää tutkimusorganisaatioiden ja yritysten konsortiota mahdollisimman tehokkaalla tavalla? Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin ja käydään hankkeesi ja rahoituksen tarpeesi yhdessä läpi.

Paljonko Co-Creation -rahoitusta voi saada?

Co-Creation -projekti voi olla kooltaan enintään 100 000 euroa per idea. Rahoitus kattaa 60% projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Vaikka sama projekti yhdistäisi useamman tutkimusorganisaation, voi projektin maksimikoko olla silti enintään 100 000 euroa.

Yleiskustannuksista korvataan 20% ja henkilösivukuluista 50%.

Ota huoletta yhteyttä ja anna Momentumin hoitaa rahoituksen hankinta puolestasi. Yhteydenotto ja vaihtoehtojen kartoittaminen on aina ilmaista.

Mihin Co-Creation -rahoitusta voi käyttää?

Co-Creation -rahoitusta voidaan käyttää uuden tutkimusidean ajankohtaisuuden ja kysynnän osoittamiseen ja idean edelleen kehittämiseen. Projektissa voidaan luoda tutkimuksessa ja innovaatioiden kehittämisessä tarvittavaa kansainvälistä verkostoa ja yritysverkostoa. Projekti voi kattaa myös muuta idean toteuttavuuteen liittyvää työtä. Rahoituksella pääsääntöisesti työstetään uutta tutkimusideaa, jonka tulee tähdätä radikaalien innovaatioiden kehittämiseen.

Business Finland hyväksyy Co-Creation -projektin kustannuksiksi palkat, henkilösivukulut, yleis-, ja matkakustannukset, sekä aine- ja tarvikekustannukset. Lisäksi voidaan hyväksyä ostetut palvelut, mikäli ne ovat edellytys projektin toteuttamiselle. Huomio, että rahoituksella on tarkoitus vasta valmistella mahdollista yhteishanketta yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa, varsinaisen tutkimustyön kustannuksia ja esimerkiksi laitekustannuksia ei voida kattaa Co-Creation -rahoituksella. Myöskään vastikkeettomia menoja kuten apurahoja ei voida rahoittaa. Mainos- ja markkinointikulut ja taloudellisen toiminnan kustannukset ovat rahoituksen ulkopuolella.

Projektineuvotteluista aiheutuvat kokouskulut hyväksytään kustannuksiksi, mutta ei muita edustuskuluja.

Mitä tutkimusorganisaatiolta vaaditaan?

Co-Creation -rahoitusta hakevan organisaation on oltava tutkimus- tai tiedonlevittämisorganisaatio. Tutkimusorganisaation päätavoitteena tulee olla perustutkimuksen harjoittaminen riippumattomasti, teollinen tutkimus, kokeellinen kehittäminen tai tällaisen toiminnan tuloksien levittäminen koulutuksen, julkaisujen tai tiedonsiirron kautta. Hakijaorganisaatio Co-Creation -projektissa voi olla esimerkiksi korkeakoulu tai tutkimuslaitos.

Business Finland asettaa myös muita edellytyksiä Co-Creation -rahoituksen hakijalle. Jos tutkimusorganisaatio harjoittaa taloudellista toimintaa, tulee liiketoiminnan voitot investoida uudelleen organisaation tavoitteiden mukaisiin tutkimus-, koulutus- tai julkaisutoimintoihin. Mikäli ratkaisevaa valtaa organisaatiossa käyttää osakkaana tai jäsenenä oleva yritys, tällä yrityksellä ei saa olla etuoikeutta tutkimusten tuloksiin.

Hakijaorganisaation on hyvä pitää mielessä, että Business Finland rahoittaa Co-Creation -rahoituksella vain sellaista tutkimusta, jonka tuloksia suomalaiset yritykset voivat hyödyntää vientiliiketoiminnassaan.

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin ja käydään hankkeesi ja rahoituksen tarpeesi yhdessä läpi.

Co-Creation -rahoituksen hakeminen

Ennen Co-Creation -hakemuksen jättämistä kannattaa keskustella hakijaorganisaation tutkimuksen tukipalveluiden kanssa ja sen jälkeen ottaa yhteyttä Business Finlandiin. Rahoitusta voi hakea jatkuvasti ja hakemus tehdään ja jätetään Business Finlandin verkkosivuilla sähköisessä asiointipalvelussa. Ennen hakemista kannattaa myös tutustua Business Finlandin julkisen tutkimuksen rahoitusehtoihin. Co-Creation -hakemuksessa on määriteltävä ratkaistava ongelma ja sen ratkaisumalli. Lisäksi hakemuksesta on löydyttävä lyhyt, enintään kolme sivuinen projektisuunnitelma.

Hakemuksen arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota:

Projektin vaikuttavuus

  • Idean uutuusarvoon kansainvälisesti
  • Suunnitellun yhteishankkeen vaikutuksiin yrityksen kansainväliseen liiketoimintaan
  • Suunnitellun hankkeen vaikutukseen tutkimusorganisaation kyvykkyyksiin

Ota huoletta yhteyttä ja anna Momentumin hoitaa rahoituksen hankinta puolestasi. Yhteydenotto ja vaihtoehtojen kartoittaminen on aina ilmaista.

Suunnitelman laatu

  • Liiketoimintapotentiaalin ja tutkimuksen tarpeen osoittavat toimenpiteet
  • Toimenpiteet joilla yritykset sitoutetaan ja laaditaan yhdessä molempia osapuolia miellyttävä tutkimussuunnitelma


Lisätietoja rahoituksen Co-Creation -rahoituksen hakemisesta Business Finlandin omilta verkkosivuilta.

Momentum Helsinki ja Business Finland Co-Creation -rahoitus

Co-Creation -rahoitushakemus ja siihen kuuluvat liitteet on aina syytä valmistella erityisen huolellisesti. Huolellisesti tehdyllä hakemuksella ja perinpohjaisella suunnitelmalla on paremmat mahdollisuudet saada rahoitusta.

On aina hyödyllistä keskustella Momentum Helsingin rahoitussuunnittelijan kanssa ennen rahoitushakemuksen tekemistä. Asiantuntijamme tuntevat Co-Creation -rahoituksen ja muut Business Finlandin rahoitusvaihtoehdot perinpohjaisesti ja ovat valmiina auttamaan. Ota huoletta yhteyttä ja anna Momentumin hoitaa rahoituksen hankinta puolestasi. Yhteydenotto ja vaihtoehtojen kartoittaminen on aina ilmaista.

Tarvittaessa laadimme tarvittavat rahoitusmateriaalit ja lähettämme hakemuksen rahoittajataholle. Rahoituksen hakeminen kanssamme on täysin riskitöntä, sillä toimimme onnistumiskomissiolla: mikäli rahoitusta ei järjesty, emme myöskään lähetä teille laskua.

Ota huoletta yhteyttä ja anna Momentumin hoitaa rahoituksen hankinta puolestasi. Rahoitusasiantuntijamme keskustelevat mielellään kanssasi erilaisista vaihtoehdoista.

Hankkimiamme Business Finland tukia:
Uuden tuotteen pilotointi kansainvälisillä markkinoilla

StyleDoubler Oy halusi oli kansainvälisen kasvunsa alkumetreillä ja halusi pilotoida innovatiivisen, tulospohjaiseen mielipidevaikuttajamarkkinointiin perustuvan alustansa osaksi kehitettyä uutta tuotetta kohderyhmän potentiaalisten asiakkaiden kanssa kansainvälisillä markkinoilla.

Momentum Helsinki laati rahoitushakemukset, niiden liitteet ja edusti yhtiötä rahoitusneuvotteluissa, jonka seurauksena hankkeen toteuttamiseen saatiin ylimääräinen 50 000 euron yritystuki Business Finlandilta.

Sittemmin Styledoubler Oy on jatkanut yhdistelmärahoituspalvelussamme Business Finlandin Tutkimus-, Kehittämis- ja Innovaatiorahoituksen parissa sekä kansainväliseen kauppaan liittyvien kassavirran hallinnan kysymyksissä.

 

Styledoubler Oy - Startup -platform, Internet markkinointi

Hankkimiamme Business Finland yritystukia: Bioteknologian valmistelu kliinisiin kokeisiin

Amucin Oy oli kehittänyt uraauurtavan, patentoidun geneettisen ratkaisun.
Bioteknologisen ratkaisun saattaminen markkinoille edellytti pilotointia tuotannonomaisissa ympäristöissä sekä kansainvälisen markkinapotentiaalin realisoimiseksi tarvittavaa resursointisuunnitelmaa.

Amucin otti yhteyttä Momentum Helsinkiin.  Osana kokonaisrahoitusta Amucin Oy:lle hankittiin menestyksekkäästi Business Finlandin yritystuki. 

Rahoitus toteutettiin ”avaimet käteen” -periaatteella. Momentum Helsinki laati kaikki rahoitushakemukset, niiden liitteet sekä edusti Amucin Oy:tä rahoitusneuvotteluissa.

Amucin Oy - Startup - bioteknologia

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Rahoitussuunnittelija, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Operatiivinen johtaja, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Samuel Haavisto

Junior-Analyytikko

Joonas Gruhn

Joonas Krühn

Teknologiajohtaja
Teknologiakonsultaatio

Ota yhteyttä

Varaa maksuton rahoituskonsultaatio


Asiakaspalvelu:
+358 9 2316 1123
asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi