fbpx

Business Finland Exhibition Explorer -rahoitus

Exhibition Explorer -rahoitus on Business Finlandin myöntämää rahoitusta kansainvälisille B2B-messuille osallistumisesta koituviin kustannuksiin. Explorer -rahoituksia on neljä, erilaisiin tilanteisiin sopivaa vaihtoehtoa. Rahoitukset jakautuvat Talent-, Market-, Group– ja Exhibition Explorer -kategorioihin. Yhteistä niillä kaikilla on se, että rahoituksella halutaan tukea yritysten kasvua ja laajentumista kansainvälisillä markkinoilla

Rahoituksen perusedellytyksenä on vähintään neljän kotimaisen pk- tai midcap-yrityksen Exhibition Explorer -rahoituksen hakeminen samoille messuille. Vähintään puolet yrityksistä pitää olla pk-yrityksiä. Yritykset voivat osallistua messuilla omille erillisille osastoille tai yhteisosastolle. Yrityksiltä vaaditaan aitoa halukkuutta kasvuun ja kansainvälistymiseen myönteisen rahoituspäätöksen saamiseksi. Rahoituksella tuetaan ainoastaan Suomen ulkopuolella sijaitsevia messuja.

Kansainvälisiä messuja voi etsiä Trade Fair Dates -verkkosivuilta. Momentum Helsinki voi myös auttaa yrityksen rahoitustarpeiden kartoittamisessa ja rahoitusmateriaalien valmistelussa. Ota yhteyttä rahoitussuunnittelijaamme, konsultointi on aina maksutonta.

Paljonko Exhibition Explorer -rahoitus on suuruudeltaan?

Exhibition Explorer -rahoituksen suuruus määräytyy hakijayrityksen kokoluokan mukaan. Pk-yritykset voivat saada rahoitusta 50% hyväksytyistä kustannuksista ja midcap-yritykset 40%.

Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Yksittäiselle yritykselle voidaan myöntää avustusta enintään 30 000 euroa per messuhanke ja pienin mahdollinen avustus on 500 euroa yritystä kohden. Samaan tapahtumaan yrityksille yhteenlasketun avustuksen on oltava vähintään 5000 euroa.

Exhibition Explorer -rahoitus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden ja maksettujen kustannusten perusteella. Tästä syystä on tärkeää, että yrityksellä on tarvittavat varat kustannusten kattamiseksi ensin itse. Myös omarahoitusosuus on hyvä varautua maksamaan

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin mikäli haluat keskustella lisää Exhibition Explorerista tai muusta sopivasta rahoituksesta yrityksellesi. 

Mihin Exhibition Explorer -rahoitusta voi käyttää?

Exhibition Explorer -rahoitus on tarkoitettu yrityksen messuosallistumiseen ja messuosastosta syntyviin kustannuksiin. B2B-messuilla kustannukset voivat olla esimerkiksi rekisteröinti- ja varauskustannuksia sekä messuosaston pystytys- ja purkukustannuksia. Exhibition Explorer -rahoitusta voidaan myöntää myös virtuaalimessujen kustannuksiin tapauskohtaisesti. Lisäksi hyväksyttyjä kustannuksia ovat:

 • Pinta-alakustannukset
 • Suunnittelu- ja somistuskustannukset
 • Tekniset tilaukset kuten sähkö ja siivous
 • Vuokrattavat kalusteet ja rakenteet
 • Messuvalmennuksen kustannukset. Valmennuksen pitää olla yritysryhmälle räätälöity ja kaikille yrityksille yhteinen. Valmennuksen on autettava yrityksiä toimimaan messuilla menestyksekkäästi ja hoitamaan messujen jälkeiset tehtävät. Myynti- ja markkinointivalmennusta ei voida rahoittaa.
 • Musiikkiteollisuuden ja audiovisuaalisen alan osalta voidaan tukea myös projekteja, joista ei synny kustannuksia messuosastosta vaan majoitus-, matka- ja rekisteröintikuluista poikkeuksellisesti.

Exhibition Explorer -projektin kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien kun hakemus on lähetetty Business Finlandille. Rekisteröinti- ja varauskustannukset voidaan silti hyväksyä, vaikka ne olisivat syntyneet ennen rahoitushakemuksen tekemistä.

Muita kustannuksia Exhibition Explorer -projektilla voi olla maksimissaan 20% edellä mainittujen ostopalveluiden määrästä. Muut kustannukset voivat olla esimerkiksi matka-, rahti- ja tulkkikustannuksia, konsultin kustannukset tai mahdolliset esitteet, käyntikortit, rollupit jne. Kuten monissa muissakin Business Finlandin rahoituksissa, Exhibition Explorer -rahoituksen tapauksessa palveluiden ostaminen intressiyrityksiltä on kiellettyä.

Mitä yritykseltä vaaditaan?

Business Finland asettaa tiettyjä kriteereitä ja vaatimuksia hakijayrityksille. Exhibition Explorer -rahoituksen tapauksessa myönteisen rahoituspäätöksen edellytyksenä on, että samaan messutapahtumaan tulee riittävästi hakemuksia Business Finlandille. Hakijayrityksiltä edellytetään, ettei samaan messutapahtuman osallistumiskustannuksiin ole saatu muuta julkista rahoitusta. Exhibition Explorer –rahoitusta ei voida myöntää toiminimelle, säätiöille, yhdistyksille tai voittoa tavoittelemattomalle organisaatiolle. 

Yrityksellä on oltava uskottavat valmiudet kannattavan vientitoiminnan harjoittamiseen ja halu kehittää yrityksen kansainvälistymistä. Hankkeessa voidaan tavoitella uuden vientitoiminnan käynnistämistä tai viennin lisäämistä yrityksen nykyisillä markkina-alueilla. Messuosallistumisella voidaan tavoitella myös kansainvälisen kilpailukyvyn edistämistä, uusien innovaatioiden pääsyä markkinoille tai esimerkiksi monipuolistaa viennin rakennetta.

Lisäksi hakijayrityksiltä vaaditaan:
 • Pk- tai midcap-yritys
 • Yrityksellä ei ole käynnissä olevaa NIY-rahoitusprojektia
 • Tarvittava omarahoitusosuus ja varallisuus maksaa messukustannukset ensin itse, sillä avustus maksetaan vasta toteutuneiden kustannusten perusteella
 • Yrityksen Asiakastieto Rating Alfa on oltava vähintään A
 • Yrityksen vähämerkitykselliset, eli de minimis -tuet eivät ole ylittäneet 200 000 euroa viimeisen kahden ja kuluvan verovuoden aikana
 • Puolet osallistuvista yrityksistä on pk-muotoisia
 • Vähintään neljä kotimaista yritystä hakee rahoitusta samaan messuun osallistumiseksi
 • Yritykset ovat Suomeen rekisteröityjä
 • Yritykset osallistuvat fyysisesti omalla tai yhteisosastolla kansainvälisille B2B-messuille (virtuaalinen osallistuminen myös mahdollinen)

Näiden seikkojen lisäksi kannattaa tarkistaa, ettei yrityksillä ole aikaisempia Business Finlandin lainoja rästissä, ulosottovelkoja, maksuhäiriöitä tai verovelkaa, josta ei ole Verohallinnon kanssa sovittu maksusuunnitelmaa.

Mikäli yritykset eivät ole toimittaneet tilinpäätöstietoja Patentti- ja rekisterihallitukseen tai yritysten tilinpäätöstä ei ole tarkastettu tilintarkastuslain mukaisesti, ei myöskään Exhibition Explorer -rahoitusta voida myöntää.

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin mikäli haluat keskustella lisää aiheesta. 

Exhibition Explorer -rahoituksen hakeminen

Exhibition Explorer -hakemuksen voi jättää Business Finlandin verkkosivuilla, sähköisessä asiointipalvelussa heti, kun päätös osallistumisesta messuille on tehty ja arvio kustannuksista on selvillä, kuitenkin vähintään messuja edeltävänä päivänä.

Jokaisen yrityksen on jätettävä oma hakemuksensa ja hakemukset otetaan käsittelyyn vasta, kun vähintään neljä hakemusta samaa messua koskien on saapunut
Business Finlandille

Exhibition Explorer –rahoitushakemuksen liitteenä on toimitettava vahvistettu tilinpäätös ja mikäli sellaista ei vielä ole, enintään kaksi kuukautta vanha tuloslaskelma ja tase kirjanpitoajoina kuluvalta tilikaudelta. Hakemuksen projektinimeksi tulee valita messutapahtuman virallinen nimi. Hakemuksessa on määriteltävä messuosallistumiselle 2-5 tavoitetta, joista vähintään yhden on oltava mitattavissa. Business Finland seuraa tavoitteiden toteutumista.

Hyvä mitattava tavoite voi olla esimerkiksi “yritys on tavannut messuilla x kpl uusia potentiaalisia asiakkaita”. Lisätietoja
Exhibition Explorer –rahoituksen hakemisesta Business Finlandin omilta verkkosivuilta.

Momentum ja Business Finland Exhibition Explorer -rahoitus

Exhibition Explorer -rahoituksen hakemisen yhteydessä kannattaa tutustua huolellisesti Business Finlandin rahoitusehtoihin. Hakemus ja siihen kuuluvat liitteet on aina tärkeää valmistella erityisen huolellisesti. Rahoituksen hakemisen ajankohta on hyvä myös suunnitella niin, että projektista on mahdollisimman paljon hyötyä yrityksen kasvulle.  

Momentum Helsingin rahoitussuunnittelijat voivat auttaa rahoitusstrategian ja hakemuksen tekemisessä. Asiantuntijamme tuntevat Exhibition Explorer -rahoituksen ja muut Business Finlandin rahoitusvaihtoehdot ja ovat valmiita auttamaan. 

Tarvittaessa laadimme tarvittavat rahoitusmateriaalit ja lähetämme hakemuksen rahoittajataholle.

Rahoituksen hakeminen kanssamme on täysin riskitöntä, sillä toimimme onnistumiskomissiolla: mikäli rahoitusta ei järjesty, emme myöskään lähetä teille laskua.

Ota meihin yhteyttä ja anna Momentumin hoitaa rahoituksen hankinta puolestasi. Rahoituskonsultointi on aina maksuton.

 

Hankkimiamme Business Finland yritystukia: Bioteknologian valmistelu kliinisiin kokeisiin

Amucin Oy oli kehittänyt uraauurtavan, patentoidun geneettisen ratkaisun.
Bioteknologisen ratkaisun saattaminen markkinoille edellytti pilotointia tuotannonomaisissa ympäristöissä sekä kansainvälisen markkinapotentiaalin realisoimiseksi tarvittavaa resursointisuunnitelmaa.

Amucin otti yhteyttä Momentum Helsinkiin.  Osana kokonaisrahoitusta Amucin Oy:lle hankittiin menestyksekkäästi Business Finlandin yritystuki. 

Rahoitus toteutettiin ”avaimet käteen” -periaatteella. Momentum Helsinki laati kaikki rahoitushakemukset, niiden liitteet sekä edusti Amucin Oy:tä rahoitusneuvotteluissa.

Amucin Oy - Startup - bioteknologia

Hankkimiamme Business Finland tukia:
Uuden tuotteen pilotointi kansainvälisillä markkinoilla

StyleDoubler Oy halusi oli kansainvälisen kasvunsa alkumetreillä ja halusi pilotoida innovatiivisen, tulospohjaiseen mielipidevaikuttajamarkkinointiin perustuvan alustansa osaksi kehitettyä uutta tuotetta kohderyhmän potentiaalisten asiakkaiden kanssa kansainvälisillä markkinoilla.

Momentum Helsinki laati rahoitushakemukset, niiden liitteet ja edusti yhtiötä rahoitusneuvotteluissa, jonka seurauksena hankkeen toteuttamiseen saatiin ylimääräinen 50 000 euron yritystuki Business Finlandilta.

Sittemmin Styledoubler Oy on jatkanut yhdistelmärahoituspalvelussamme Business Finlandin Tutkimus-, Kehittämis- ja Innovaatiorahoituksen parissa sekä kansainväliseen kauppaan liittyvien kassavirran hallinnan kysymyksissä.

 

Styledoubler Oy - Startup -platform, Internet markkinointi

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Rahoitussuunnittelija, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Operatiivinen johtaja, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Samuel Haavisto

Junior-Analyytikko

Joonas Gruhn

Joonas Krühn

Teknologiajohtaja
Teknologiakonsultaatio

Ota yhteyttä

Varaa maksuton rahoituskonsultaatio


Asiakaspalvelu:
+358 9 2316 1123
asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi