fbpx

Business Finland Talent Explorer -rahoitus

Talent Explorer –rahoitus on Business Finlandin myöntämää avustusta, jonka tarkoituksena on auttaa kotimaisia yrityksiä kansainvälistymisessä tukemalla uuden kansainvälisen osaajan palkkakustannuksia.

Explorer -rahoituksia on neljä erilaisiin tilanteisiin sopivaa vaihtoehtoa. Rahoitukset jakautuvat Talent-, Market-, Group– ja Exhibition Explorer -kategorioihin. Yhteistä niillä kaikilla on se, että rahoituksella halutaan tukea yritysten kasvua ja laajentumista kansainvälisillä markkinoilla ja kahden jälkimmäisen kohdalla edellytetään myös yhteistyötä muiden samankaltaisten yritysten kanssa.

Talent Explorer -rahoitus on nimensä mukaisesti uuden asiantuntijan palkkaamiseen tarkoitettua rahoitusta. Palkattavan asiantuntijan on työskenneltävä Suomesta käsin ja henkilöllä on oltava kansainvälistä ammattitaitoa tai valitun kohdemarkkinan tuntemusta. Uuden avainhenkilön palkkauksella tavoitellaan yrityksen liiketoiminnan edistämistä uudella markkinalla, joten hakijayrityksellä pitää olla jo tiedossa kansainvälinen markkina, jonne toimintaa halutaan laajentaa. 

Talent Explorer -rahoitus, Market Explorer -rahoituksen tapaan edellyttää, että yrityksellä on oma tuote tai palvelu tai vähintäänkin uusi pilotointivaiheessa oleva tuote- tai palveluidea. Projektissa tavoitellun markkinan on myös oltava yritykselle uusi, eikä sitä saa olla tutkittu aikaisemmissa projekteissa.


Milloin on paras aika palkata uusi kansainvälinen avainhenkilö tiimiisi? Aina ei ole helppoa hahmottaa milloin on oikea aika Talent Explorer -projektille. Tällaisessa tilanteessa kannattaa ottaa yhteyttä Momentum Helsingin rahoitussuunnittelijaan, joka keskustelee ja kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja kanssasi ilmaiseksi.

Paljonko Talent Explorer -rahoitus on suuruudeltaan?

Rahoitus maksetaan jälkikäteen raportoitujen ja toteutuneiden kustannusten perusteella. Tästä syystä onkin ensiarvoisen tärkeää, että hakijayrityksellä on riittävä rahoitus projektin kattamiseen: asiantuntijan palkkakustannukset on maksettava ensin itse. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin ja projektin kesto voi olla maksimissaan vuosi. Yritys tai konserni voi saada Talent Explorer -rahoituksen korkeintaan kolme kertaa.

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin ja käydään hankkeesi ja rahoituksen tarpeesi yhdessä läpi.

Talent Explorer -rahoitus on suuruudeltaan enintään 20 000 euroa. Koko projekti voi olla kooltaan maksimissaan 40 000 euroa, eli Business Finland kattaa 50% projektin kustannuksista, jotka Talent Explorer -rahoituksen tapauksessa ovat palkattavan asiantuntijan palkkakustannuksia sivukuluineen. Muut kustannukset, kuten esimerkiksi matkat, voivat olla enintään 20 prosenttia palkkojen määrästä. 

 

Mihin Talent Explorer -rahoitusta voi käyttää?

Talent Explorer -rahoituksen avulla voidaan palkata asiantuntija tuomaan yritykselle uutta tietoa ja osaamista kohdemarkkinasta, jonne yritys haluaa laajentaa toimintaansa. Asiantuntija voi olla esimerkiksi suomalaisesta yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistunut ulkomaalainen tai lopputyövaiheessa oleva opiskelija, kunhan henkilöllä on kansainvälistä osaamista tai tuntemusta kohdemarkkinasta. Tietotaito voi monen muun asian lisäksi olla kielitaitoa, kulttuurin tuntemusta tai verkostotietämystä.

Business Finland voi myös auttaa palkattavan asiantuntijan etsimisessä Talent Boostohjelmansa avulla. Business Finland järjestää verkostoitumistapahtumia ja rekrytointikampanjoita yhteistyössä kaupunkien ja EURES-verkostojen kanssa.

Palkattavan asiantuntijan palkkakustannuksia voidaan tukea:
 • Kansainvälistymisstrategian ja -suunnitelman tekemiseen
 • Liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen uusilla kansainvälisillä markkinoilla
 • Olemassa olevan tuotteen markkinakartoitukseen uudella kansainvälisellä markkinalla
 • Markkina-analyysin ja kilpailutilanteen selvityksen tekemiseen
 • Jälleenmyyjien ja logistiikkapalveluiden kartoittamiseen
 • Laki- ja standardivaatimusten selvittämiseen
 • Lokalisointitarpeiden selvittämiseen
 • Esikonseptointiin
 • Koemarkkinointiin. Kuitenkin sellaisilla ehdoilla, että koemarkkinointi on tarkasti rajattu: kohdemarkkinat ja -asiakassegmentit pitää olla selvillä ennen markkinoinnin aloittamista ja markkinointi saa kestää maksimissaan kaksi kuukautta.

Kuten monissa muissa Business Finland -rahoituksissa, yrityksen tavanomaisia ja arkisia toimia ei voida rahoittaa. Yrityksen operatiivinen toiminta, myynti, markkinointi ja jälleenmyyntitoiminta on rajattu rahoituksen ulkopuolelle.

Talent Explorer -rahoitusta ei voi myöskään käyttää testauksista, merkintöjen ja tuotesuojauksen hakemisesta tai laajenemisesta syntyviin kustannuksiin.

Mitä yritykseltä vaaditaan?

Business Finland asettaa tiettyjä kriteereitä ja ehtoja Talent Explorer -rahoitusta hakeville yrityksille. Yrityksen kilpailukykyä, innovatiivisuutta ja kykyä pärjätä kansainvälisillä markkinoilla arvioidaan ennen rahoitushakemuksen hyväksymistä.

Talent Explorer -rahoitusta hakevilta yrityksiltä vaaditaan jo pilotointivaiheeseen asti kehitettyä tuote- tai palveluideaa, sekä tarvetta uudelle asiantuntijalle, jonka avulla saadaan selville miten tuotteet, palvelut tai liiketoimintamalli voisi toimia uusilla kansainvälisillä markkinoilla.

Yritys voi olla kansainvälistymisen alkutaipaleella tai toimia jo maailmalla, kunhan löytyy halua laajentaa toimintaa uudelle markkinalle.

Lisäksi Talent Explorer -rahoitusta hakevalta yritykseltä vaaditaan:
 • Sitoutunut tiimi, missä vähintään yksi henkilö vastaa täyspäiväisesti liiketoiminnan kehittämisestä ja tiimissä on muuta, toisiaan täydentävää osaamista. Minimitiimi koostuu yhdestä 100% henkilöstä ja vähintään kahdesta 50% henkilöstä
 • Tiimin on myös toimittava Suomesta käsin
 • Rahoituksen yleisenä ehtona on myös yrityksen omistajasuhteen suomalaisuus ja immateriaalioikeuksien omistus yrityksen toimesta
 • Yritys on pk- tai midcap-yritys
 • Yrityksellä on tarvittavat varat maksaa asiantuntijan palkkakustannukset ensin itse, sillä avustus maksetaan vasta projektin päätteeksi toteutuneiden kustannusten perusteella. Lisäksi tarvitaan riittävät varat omavastuuosuuden kattamiseksi, sillä avustus on 50% projektin kustannuksista
 • Projektissa selvitettävä markkina on yrityksellesi uusi eikä sitä ole tutkittu aikaisemmissa projekteissa
 • Yrityksen Asiakastieto Rating Alfa on oltava vähintään A
 • Yrityksen vähämerkitykselliset, eli de minimis -tuet eivät ole ylittäneet 200 000 euroa viimeisen kahden ja kuluvan verovuoden aikana

Talent Explorer -rahoituksen hakeminen

Talent Explorer -rahoitusta haetaan Business Finlandin verkkosivuilta, sähköisestä asiointipalvelusta. Hakemisen yhteydessä kannattaa tutustua huolellisesti Business Finlandin rahoitusehtoihin.

Ennen Talent Explorer -rahoituksen hakemista kannattaa tarkistaa, ettei yrityksellä ole aikaisempia Business Finlandin lainoja rästissä, ulosottovelkoja, maksuhäiriöitä tai verovelkaa, josta ei ole Verohallinnon kanssa sovittu maksusuunnitelmaa. Mikäli yritys ei ole toimittanut tilinpäätöstietoja Patentti- ja rekisterihallitukseen tai yrityksen tilinpäätöstä ei ole tarkastettu tilintarkastuslain mukaisesti, ei myöskään Talent Explorer -rahoitusta voida myöntää. Kannattaa myös tarkistaa ettei hakijayrityksen vähämerkitykselliset, eli de minimis -tuet ylitä 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

Talent Explorer –hakemuksessa projektille on määriteltävä tavoitteet, joiden toteutumista Business Finland seuraa. Tavoitteita asetetaan 2-5 kappaletta ja niiden tulee liittyä projektin konkreettisiin tuloksiin ja liiketoiminnan kehittymiseen. Tavoitteiden toteutumisella on suuri vaikutus mahdollisen jatkorahoituksen saamisen kannalta.

Liitteenä Talent Explorer -rahoitushakemuksessa on oltava projektisuunnitelma, sekä vahvistettu tilinpäätös. Mikäli yrityksellä ei vielä ole tilinpäätöstä toimitetaan mukana enintään 2 kuukautta vanha tuloslaskelma sekä tase kirjanpitoajoina kuluvalta tilikaudelta. Liitteeksi tarvitaan myös palkattavan henkilön CV. Lisätietoa Talent Explorer -rahoituksen hakemisesta Business Finlandin verkkosivuilta.

Hakemus ja siihen kuuluvat liitteet on aina tärkeää valmistella erityisen huolellisesti. Hakemuksen tekemisen ajankohta on myös mietittävä harkiten: onko yritystoiminta sellaisessa vaiheessa, että rahoituksesta on kaikkein eniten hyötyä juuri nyt?

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin mikäli haluat keskustella lisää Talent Explorer -rahoituksesta tai muusta sopivasta vaihtoehdosta yrityksellesi. 

Momentum ja Business Finland Talent Explorer -rahoitus

Momentum Helsingin rahoitussuunnittelijat voivat auttaa rahoitusstrategian ja hakemuksen tekemisessä. Asiantuntijamme tuntevat Business Finlandin Talent Explorer -rahoituksen ja muut rahoitusvaihtoehdot perinpohjaisesti ja ovat valmiina auttamaan.

Ota huoletta yhteyttä ja anna Momentumin hoitaa rahoituksen hankinta puolestasi. Rahoituskonsultointi on aina maksuton.

Tarvittaessa laadimme tarvittavat rahoitusmateriaalit ja lähettämme hakemuksen rahoittajataholle.

Rahoituksen hakeminen kanssamme on täysin riskitöntä, sillä toimimme onnistumiskomissiolla: mikäli rahoitusta ei järjesty, emme myöskään lähetä teille laskua.

Hankkimiamme Business Finland tukia:
Uuden tuotteen pilotointi kansainvälisillä markkinoilla

StyleDoubler Oy halusi oli kansainvälisen kasvunsa alkumetreillä ja halusi pilotoida innovatiivisen, tulospohjaiseen mielipidevaikuttajamarkkinointiin perustuvan alustansa osaksi kehitettyä uutta tuotetta kohderyhmän potentiaalisten asiakkaiden kanssa kansainvälisillä markkinoilla.

Momentum Helsinki laati rahoitushakemukset, niiden liitteet ja edusti yhtiötä rahoitusneuvotteluissa, jonka seurauksena hankkeen toteuttamiseen saatiin ylimääräinen 50 000 euron yritystuki Business Finlandilta.

Sittemmin Styledoubler Oy on jatkanut yhdistelmärahoituspalvelussamme Business Finlandin Tutkimus-, Kehittämis- ja Innovaatiorahoituksen parissa sekä kansainväliseen kauppaan liittyvien kassavirran hallinnan kysymyksissä.

 

Styledoubler Oy - Startup -platform, Internet markkinointi

Hankkimiamme Business Finland yritystukia: Bioteknologian valmistelu kliinisiin kokeisiin

Amucin Oy oli kehittänyt uraauurtavan, patentoidun geneettisen ratkaisun.
Bioteknologisen ratkaisun saattaminen markkinoille edellytti pilotointia tuotannonomaisissa ympäristöissä sekä kansainvälisen markkinapotentiaalin realisoimiseksi tarvittavaa resursointisuunnitelmaa.

Amucin otti yhteyttä Momentum Helsinkiin.  Osana kokonaisrahoitusta Amucin Oy:lle hankittiin menestyksekkäästi Business Finlandin yritystuki. 

Rahoitus toteutettiin ”avaimet käteen” -periaatteella. Momentum Helsinki laati kaikki rahoitushakemukset, niiden liitteet sekä edusti Amucin Oy:tä rahoitusneuvotteluissa.

Amucin Oy - Startup - bioteknologia

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Rahoitussuunnittelija, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Operatiivinen johtaja, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Samuel Haavisto

Junior-Analyytikko

Joonas Gruhn

Joonas Krühn

Teknologiajohtaja
Teknologiakonsultaatio

Ota yhteyttä

Varaa maksuton rahoituskonsultaatio


Asiakaspalvelu:
+358 9 2316 1123
asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi