fbpx

Business Finland Research to Business -rahoitus

Research to Business -rahoitus on Business Finlandin julkisille tutkimusorganisaatioille tarkoitettua rahoitusta, joka nimensä mukaisesti on suunnattu tutkimuksesta syntyvien tuote- ja palveluideoiden kaupallistamiseen ja uuden liiketoiminnan synnyttämiseen.

Research to Business -rahoituksella tuettavien projektien pääpaino on kuitenkin kaupallistamisen valmistelussa ja kaupallistamista tukevan tutkimuksen edistämisessä. Varsinainen tuotekehitys ja liiketoiminnan kehittäminen tapahtuu projektin jälkeen uudessa perustettavassa yrityksessä tai uutena liiketoimintana jo olemassa olevassa yrityksessä. Research to Business -projektissa tarkastellaan useita erilaisia kaupallistamismahdollisuuksia ja tutkimuksen synnyttämää tuote- tai palveluideaa kaupallistavaa yritystä ei vielä ole selvillä projektin aikana.

Research to Business -projektissa tavoiteltavan uuden liiketoiminnan on oltava suuruudeltaan merkittävä ja sen taustalla on oltava tutkimusorganisaation tuki. Research to Business -rahoitusta on hyödyntänyt muun muassa Aalto-yliopisto, VTT ja Helsingin yliopisto.


Momentum Helsinki voi auttaa tutkimusorganisaatioiden rahoitustarpeiden kartoittamisessa ja Research to Business -rahoituksen hankkimisessa. Rahoitushakemus on aina syytä mahdollisimman huolellisesti ja rahoitussuunnittelijamme ovat valmiina auttamaan. Ota meihin yhteyttä ja käydään rahoituksen tarpeenne läpi

Paljonko Research to Business -rahoitusta voi saada?

Research to Business -rahoitus kattaa 70% projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimusorganisaatiolla on oltava riittävä omarahoitus projektin kattamiseksi.

Kaupallistamisen valmistelua on oltava vähintään 40% projektin hyväksytyistä kustannuksista. Tyypillisesti
Research to Business -projektit ovat olleet suuruudeltaan 150 000 – 1 000 000 euron väliltä.

Rahoitus myönnetään tutkimusorganisaatiolle, ei yksittäisille tutkijoille tai tutkijaryhmille. Tutkimusorganisaatioksi katsotaan organisaatiot, joiden päätehtävänä on harjoittaa riippumattomasti perustutkimusta, teollista tutkimusta tai kokeellista kehittämistä.

 Rahoitettavien projektin kesto on 1-2 vuotta ja monista muista
Business Finland -rahoituksista poiketen Research to Business -rahoitukselle järjestetään kaksi hakua vuodessa: keväällä ja syksyllä.

Mihin Research to Business -rahoitusta voi käyttää?

Research to Business -rahoitus kattaa kaiken tutkimuslähtöisen tuote- tai palveluideoiden kaupallistamisen valmistelun ja sitä tukevan soveltavan tutkimuksen. Kannattaa huomioida, että rahoitus ei kata perustutkimusta. Kaupallistamisen valmistelua voi olla tutkimusidean tarkastelu kaupallisesta näkökulmasta, kilpailevien ratkaisujen kartoitukset ja esimerkiksi teollisoikeuksiin ja toiminnanvapauteen liittyvät selvitykset.

Lisäksi
Research to Business -rahoitusta voi käyttää:

  • Markkinatutkimuksiin, asiakaskartoituksiin ja asiakasarvon määrittämiseen
  • Idean toimivuuden kokeelliseen todentamiseen
  • Rahoitusmallien ja potentiaalisten rahoittajien kartoituksiin
  • Liiketoimintamallien kartoituksiin
  • Aineettomien oikeuksien suojaamiseen
  • Kaupallistamis- tai yrittäjyysvalmennuksiin
  • Potentiaalisten rahoittajien ja asiakkaiden kartoittamiseen liittyvään viestintään

Käytännön tasolla projektin kustannuksia voivat olla palkkakustannukset, työntekijöiden välilliset kustannukset, aineet ja tarvikkeet ja ostetut palvelut. Lisäksi Research to Business -rahoituksella voidaan kattaa kohtuulliset matkakustannukset. Kaikkien menoerien on oltava projektin etenemisen ja tavoitteiden kannalta oleellisia ja projektisuunnitelman mukaisia.

Research to Business -rahoituksella sen sijaan ei voida kattaa markkinointimateriaalien hankkimista, liiketoimintasuunnitelman tai brändin luomisesta syntyviä kustannuksia tai tuotekehityksestä ja tilaustutkimuksista syntyviä kustannuksia. Lyhyesti: toimenpiteet, jotka eivät suoraan liity kaupallistamisen valmisteluun ovat rahoituksen ulkopuolella.

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin mikäli haluat keskustella lisää Research to Business -rahoituksesta tai muusta sopivasta vaihtoehdosta yrityksellesi. 

Research to Business -rahoituksen hakeminen

 

Kun tutkijaryhmä on havainnut mahdollisuuden kaupallistaa tutkimuksessa syntynyttä tuote- tai palveluideaa ja on visioita kuinka idea kaupallistetaan, voi olla oikea aika hakea Research to Business -rahoitusta. Business Finland kehottaa rahoituksesta kiinnostuneita tahoja ensin olemaan yhteydessä oman tutkimuslaitoksen innovaatio- tai kaupallistamisyksikköön. Rahoituksen haku vaatii koko tutkimusorganisaation tuen ja myös organisaation omaa rahoitusta. Mikäli tällaista yksikköä ei ole, voidaan kontaktoida tutkimusorganisaation oma Business Finland -yhteyshenkilö.

Seuraavaksi Research to Business -projekti esitellään lyhyesti Business Finlandin asiantuntijoille. Mikäli molemmat osapuolet näkevät projektissa potentiaalia ja se soveltuu rahoituksen kohteeksi voidaan aloittaa rahoitushakemuksen tekeminen. Rahoitushakemuksen voi jättää Business Finlandin verkkosivuilla, sähköisessä asiointipalvelussa. Hakemuksessa projektille määritellään 2-5 välitavoitetta, sekä 2-5 tavoitetta projektin loppuun. Tavoitteiden tulee liittyä projektin konkreettisiin tuloksiin. Liitteeksi tarvitaan kattava projektisuunnitelma.

Hakemisen yhteydessä kannattaa tutustua huolellisesti Business Finlandin julkisen tutkimuksen rahoitusehtoihin. Tutkimusorganisaatiolla on oltava myös riittävät hyödyntämisoikeudet tausta-aineistoon ja tutkimustuloksiin.

Tutkimusorganisaatiolle on oltava halu ja mahdollisuus luovuttaa tuloksiin liittyvät oikeudet projektin jälkeen idean kaupallistavalle taholle.

Lisätietoja
Research to Business -rahoituksen hakemisesta Business Finlandin omilta verkkosivuilta.

Momentum ja Business Finland Research to Business -rahoitus

Research to Business -rahoitushakemus ja siihen kuuluvat liitteet on aina ensiarvoisen tärkeää valmistaa erityisen huolellisesti.

Rahoituksen hakemisen ajankohta on hyvä myös suunnitella niin, että projektista on mahdollisimman paljon hyötyä tutkimusorganisaation tavoitteille.

Momentum Helsingin ammattilaiset voivat auttaa rahoitushakemuksen ja tarvittavien liitteiden tekemisessä. Rahoitussuunnittelijamme tuntevat Research to Business -rahoituksen ja muut tutkimusorganisaatioille suunnatut rahoitusvaihtoehdot läpikotaisesti.

Ota meihin
yhteyttä ja anna Momentumin hoitaa rahoituksen hankinta puolestasi.Rahoituksen hakeminen kanssamme on täysin riskitöntä, sillä toimimme onnistumiskomissiolla: mikäli rahoitusta ei järjesty, emme myöskään lähetä teille laskua. Vaihtoehtojen kartoitus ja yhteydenotto on aina ilmaista.

Hankkimiamme Business Finland yritystukia: Bioteknologian valmistelu kliinisiin kokeisiin

Amucin Oy oli kehittänyt uraauurtavan, patentoidun geneettisen ratkaisun.
Bioteknologisen ratkaisun saattaminen markkinoille edellytti pilotointia tuotannonomaisissa ympäristöissä sekä kansainvälisen markkinapotentiaalin realisoimiseksi tarvittavaa resursointisuunnitelmaa.

Amucin otti yhteyttä Momentum Helsinkiin.  Osana kokonaisrahoitusta Amucin Oy:lle hankittiin menestyksekkäästi Business Finlandin yritystuki. 

Rahoitus toteutettiin ”avaimet käteen” -periaatteella. Momentum Helsinki laati kaikki rahoitushakemukset, niiden liitteet sekä edusti Amucin Oy:tä rahoitusneuvotteluissa.

Amucin Oy - Startup - bioteknologia

Hankkimiamme Business Finland tukia:
Uuden tuotteen pilotointi kansainvälisillä markkinoilla

StyleDoubler Oy halusi oli kansainvälisen kasvunsa alkumetreillä ja halusi pilotoida innovatiivisen, tulospohjaiseen mielipidevaikuttajamarkkinointiin perustuvan alustansa osaksi kehitettyä uutta tuotetta kohderyhmän potentiaalisten asiakkaiden kanssa kansainvälisillä markkinoilla.

Momentum Helsinki laati rahoitushakemukset, niiden liitteet ja edusti yhtiötä rahoitusneuvotteluissa, jonka seurauksena hankkeen toteuttamiseen saatiin ylimääräinen 50 000 euron yritystuki Business Finlandilta.

Sittemmin Styledoubler Oy on jatkanut yhdistelmärahoituspalvelussamme Business Finlandin Tutkimus-, Kehittämis- ja Innovaatiorahoituksen parissa sekä kansainväliseen kauppaan liittyvien kassavirran hallinnan kysymyksissä.

 

Styledoubler Oy - Startup -platform, Internet markkinointi

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Rahoitussuunnittelija, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Operatiivinen johtaja, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Samuel Haavisto

Junior-Analyytikko

Joonas Gruhn

Joonas Krühn

Teknologiajohtaja
Teknologiakonsultaatio

Ota yhteyttä

Varaa maksuton rahoituskonsultaatio


Asiakaspalvelu:
+358 9 2316 1123
asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi