fbpx

Business Finland Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on Business Finlandin myöntämä, uuden tiedon ja osaamisen ostamiseen tarkoitettu, kertaluontoinen rahoitus.

Innovaatiosetelillä yrityksesi voi maksaa 4500 € (+ 1500€ yrityksen omarahoitusosuus) arvosta ulkopuolisia asiantuntijapalveluita, joita tarvitaan uuden ja kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavan tuote- tai palveluidean saattamiseksi eteenpäin.

Seteliä voi hakea 24.1.2024 klo 12 alkaen uusilla ehdoilla. Vuodesta 2024 alkaen yritykseltä edetään 1500 € omarahoitusosuutta.

Innovaatioseteliä voi käyttää lähes minkä tahansa tuotteen tai idean kehittämiseen, taustatukimuksiin, edistämiseen tai selvityksiin, kunhan tuotteella tai palvelulla on kansainvälistä kasvupotentiaalia ja kyseessä on hakijayritykselle uusi innovaatio.

Business Finland maksaa Innovaatiosetelin yrityksellesi jälkikäteen, kun yrityksesi on ensin maksanut ulkopuolisen palveluntarjoajan laskun.


Ota yhteyttä ja toteuta laadukas innovaatioseteliprojekti kanssamme. 
Yhteydenotto ja vaihtoehtojen kartoittaminen on aina ilmaista.

Miten Innovaatioseteli toimii?

Innovaatiosetelillä voit maksaa 6000€ + ALV arvosta asiantuntija- ja konsultointipalveluita

Innovaatiosetelin
hakemus

Sovit palveluntarjoajan (esim. meidän) kanssa tietynlaisen projektin toteuttamisesta.

Lähetät laatimamme innovaatiosetelihakemuksen Business Finlandille.

Odotat myönteisen päätöksen ennen projektin aloittamista.

Päätös ja
toteutus

Myönteisen päätöksen jälkeen toteutat projektin palveluntarjoajan kanssa.

Projektin tuloksena voi syntyä esimerkiksi innovaationne markkinoillemenon strategia, teknologinen kehitys- tai rahoitussuunnitelma.

Yrityksesi maksaa innovaatioseteliprojektin laskun valitulle palveluntarjoajalle (tyypillisesti 6000€ + alv)

Raportointi ja
laskutus

Viimeisessä vaiheessa projekti raportoidaan Business Finlandille.

Jos Momentum Helsinki toimi projektissa palveluntarjoajanasi, laadimme loppuraportin puolestasi.

Kun olet hyväksynyt palveluntarjoajan työn ja maksanut laskun, yrityksesi voi laskuttaa maksamansa 6000€ + alv takaisin Business Finlandilta.

Esimerkkejä Innovaatiosetelin käyttökohteista

Innovaatioseteliä voi käyttää lähes minkä tahansa innovatiivisen tuotteen tai idean edistämiseen.
Innovaation tulee kuitenkin olla uusi ja omata merkittävää kansainvälistä kaupallista potentiaalia. 

Momentum Helsingin konsultit ovat vieneet kansainvälisille markkinoille monta yritystä, tuotetta ja palvelua.

Alla mainitut strategiat ja suunnitelmat ovat vain muutamia esimerkkejä palveluista, joita Momentum Helsinki voi toteuttaa.


Tuotekehitysstrategia
Tuotekehitysstrategiassa arvioidaan tietyn tuotteen tai palvelun vaatima kehityspolku sen saattamiseksi markkinoille.

Resursointisuunnitelma
Uuden innovaation saattaminen markkinoille voi vaatia merkittäviä henkilöstö- ja rahallisia resursseja.

Osana innovaatioseteliprojektia vaaditut resurssit voidaan selvittää, jonka ansiosta yrityksesi tietää paljonko innovaation saattaminen markkinoille tulee maksamaan.

Kansainvälistymisstrategia
Innovaatiolle luodaan kansainvälistymisen strategia, jota toteuttamalla innovaatio jalkautetaan markkinoille askel kerrallaan riskejä välttäen.

Prototyypin tai demon kehitys
Koko tuotetta tai palvelua ei välttämättä kannata kehittää heti, vaan edetä ketterillä kokeiluilla palautetta keräten kohti
 markkinoilta.

Kun valmistunutta demoa tai prototyyppiä on esitelty kohderyhmälle, kerätyn palautteen pohjalta yrityksellä on selkeää näyttöä innovaation kysynnästä, jonka jälkeen paitsi jatkokehitysaskeleiden valinta ja rahoituksen kerääminen on helpompaa.

Momentum Helsinki voi esimerkiksi ohjelmoida innovaatiollenne demon tai prototyypin IT-konsultaation palvelussamme.

Ohjelmiston vaatimuksien määrittely
Ohjelmistokehitystä vaativan innovaation on kriittistä saada taakseen ammattimaisesti laadittu vaatimuksenmäärittely, eli niin kutsutut ”spesifikaatiot”.

Spesifikaatioilla innovaatiolle annettaan tarkka ohjelmistokehityksen määrittely, jonka turvin voit pyytää merkittävästi tarkempia ja rahallisesti sitovia tarjouksia ohjelmistokehitystaloilta. 

Teknologinen roadmap
Moni ohjelmistokehitysyritys saattaa ehdottaa, että osa innovaation vaatiman ohjelmiston kustannuksista maksetaan innovaatiosetelillä.

Väärin valitut teknologiat saattavat kuitenkin vaarantaa koko kehitysprojektin ja tuote- tai palveluideasi jatkokehityksen, mikäli yhteistyö aluksi valitun kumppanin kanssa ei jatkukaan.

Nämä virheet voidaan eliminoida teknologisen roadmapin avulla, joka toteutetaan IT-konsultaatiossame.

Patentit
Innovaatiosetelillä voidaan maksaa esim. ylätasoinen freedom-to-operate-tutkimus, jonka avulla varmistetaan, ettei yrityksesi innovaatio riko olemassa olevaa patenttia.

Tavaramerkit
Innovaatiosetelillä voidaan myös maksaa esim. tavaramerkkioikeudellisia selvityksiä ja varmistaa, ettei innovaatiolle kaavailtu nimi tai viestintä loukkaa rekisteröityä tavaramerkkiä.

Yhtenä osana innovaatioseteliprojektia on usein suositeltavaa perehtyä innovaation todelliseen markkinaan ja kilpailuun syvällisemmin.

Kilpailijakartoitus
Jatkorahoituksen kannalta on olennaista, että innovaatio on kilpailukykyinen kansainvälisillä markkinoilla. Kilpailukyky riippuu taas paljolti markkinalla olevista kilpailevista ratkaisuista. 

Kilpailijakartoitus on osana innovaatioseteliprojektia tekemämme ns. ”desktop” -tutkimus, jossa selvitetään markkinoilla innovaatiolle toimivia vaihtoehtoisia tai kilpailevia ja ratkaisuja sekä niiden ominaisuuksia.

Markkinatutkimus
Kasvupotentiaali syntyy usein innovaatiosta, joka ratkaisee kilpailukykyisesti tietyn ongelman riittävän suurella markkinalla.

Tällainen kansainvälinen kasvupotentiaali on lähes poikkeuksetta myös Business Finlandin innovaatiosetelin jälkeisen innovaatiorahoituksen ehdoton edellytys. 

Osana Momentumin kanssa tehtävää innovaatioseteliprojektia suoritetaankin usein myös ylätasoinen markkinatutkimus innovaation kansainvälisen kasvupotentiaalin varmistamiseksi. 

Usein fyysiset tuotteet tai fyysiseen maailmaan liitännäiset innovaatiot (muut kuin ohjelmistoihin tai ohjelmistoteknologiohin liittyvät innovaatiot) vaativat innovaation validoimiseksi erilaisia tutkimus- tai mittauspalveluita (esim. laboratoriokokeet tai tieteelliset tutkimukset).

Innovaatiosetelillä voitkin hankkia tutkimus- ja mittauspalveluita palveluita laaja-alaisesti eri palveluntarjoajilta.

Yrityksien lisäksi innovaatiosetelillä voi maksaa myös yliopistojen, ammattikorkeakoulujen tai tutkimusorganisaatioiden palveluita.

Mitä yritykseltä vaaditaan?

#1
Uusi tuote- tai
palveluidea

Innovaatioseteliä ei voida myöntää sellaiseen tuote- tai palveluideaan, jonka yrityksesi on jo tuonut markkinoille (uutuus).

Itse tuote- tai palveluidean, taikka liiketoimintamallin täytyy olla innovatiivinen, eli uudenlainen suhteessa jo olemassa oleviin ratkaisuihin.

#2
Yhtiömuotoinen
PK-yritys

Käytännössä suurin osa innovaatioseteleistä myönnetään yhtiömuotoisille yrityksille (pääasiassa osakeyhtiöt).

Yrityksesi ei voi olla toiminimi, suuri tai listattu yritys, eikä voittoa tavoittelematon säätiö taikka yhdistys.

#3
Päätoiminen
yrittäjyys

Innovaatioseteliä ei myönnetä sivutoimiseen yritystoimintaan tai harrastusluontoiseen toimintaan.

Tällöin hakijayrityksellä täytyy olla ollut vähintään yksi YEL-vakuutettu yrittäjä tai TYEL-vakuutettu työntekijä 3 kuukauden ajan.

#4
Taloudelliset
taustat

Yrityksesi Suomen Asiakastiedon Rating Alfan on oltava vähintään A.

Yrityksellä ei saa myöskään olla verkovelkaa.

Yrityksen täytyy kuulua ennakoperintärekisteriin.

Innovatioseteliä koskevia Business Finlandin yleisiä rahoitusedellytyksiä

Innovatiivisuus

Business Finlandin Innovaatiorahoituskeskus myöntää yritystukia nimensä mukaisesti innovaatioihin. Vireillä, kehitteillä tai ideatasolla olevan tuotteen, palvelun tai muun ratkaisun tulee näin ollen olla innovatiivinen.

Innovatiivisuus tarkoittaa yleisellä tasolla, että tuotteenne, palvelunne tai liiketoimintanne ratkaisee jonkun markkinoilla olevan ongelman uudenlaisella tavalla; sellaisella tavalla jolla ongelmaa ei ole aiemmin ratkaistu.


Kansainvälisen kilpailukyky

Business Finlandin yritystuella rahoitetulta ratkaisulta edellytetään uskottavaa kilpailukykyä kansainvälisillä kohdemarkkinoilla. 

Tämä tarkoittaa, että yrityksenne ratkaisun innovatiivisuuden tai muun liiketoimintaanne liittyvän seikan johdosta yrityksellänne on kilpailukykyä niillä markkinoilla, mitkä ovat relevantteja ratkaisunne kaupallisen potentiaalin kannalta.

Kilpailukyky on puolestaan usein lähes mahdotonta näyttää ilman tietoa vaihtoehtoisista ratkaisuista tai suorista kilpailijoista.

Kilpailukyvyn näyttämiseksi Business Finland rahoitusta saava yritys onkin jo usein  omatoimisesti tai ulkopuolisen asiantuntijan kanssa suorittanut alustavaa markkinatutkimusta ja/tai kilpailijakartoitusta.

Kansainvälisen kasvupotentiaali

Business Finlandin rahoitus kanavoidaan yrityksille joilla on vahva halu ja kyvykkyys kansainvälistyä.

Kansainvälistymisen ei ole tarvinnut välttämättä vielä hakemuksen hetkellä alkaa, mutta sen on tyypillisesti tapahduttava viimeistään innovatioseteliprojektin jälkeen, ennen seuraavaa Business Finlandin rahoitusta.

Innovaatioseteli ei sovi sellaisille yrityksille, jotka eivät ole kansainvälisille markkinoilla tai eivät edes aio kansainvälistyä.

Immateriaalioikeuksien omistajuus

Business Finlandin rahoitus myönnetään yrityksille, jotka omistavat kehitettävän, tutkittavan tai luodun ratkaisun immateriaalioikeudet.

Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan aineettomia oikeuksia, kuten tekijänoikeus, teollisoikeudet (esim. patentti, hyödyllisyysmallisuoja, mallioikeus ja tavaramerkkioikeus).

Jos yritys ei omista kehitettävää tai kehitettyä lopputulosta tai innovaatiota, rahoitusta ei voida myöntää. Yrityksellä pitää olla 100% kontrolli siihen mihin innovaatiota tai immateriaalioikeutta voidaan käyttää taikka miten sitä kauppallistetaan.

Toteuttamiamme Innovaatioseteliprojekteja

Mikko Mantere, toimitusjohtaja
Mikko Mantere, toimitusjohtajaAmucin Oy
Startup - Bioteknologia
Read More
“Momentum Helsinki huolehti useasta eri rahoitusinstrumentista kansainvälisen kasvutarinamme alkuvaiheessa. Kuusinumeroisen rahoituksen avulla pystyimme keskittymään liiketoimintamme käynnistämiseen ja väistimme diluution osakeomistuksissamme. Jatkamme yhteistyötämme Momentum Helsingin kanssa”
Annika Kakko, toimitusjohtaja
Annika Kakko, toimitusjohtajaKakkoBrows Cosmetics Oy
Startup - e-commerce, kosmetiikka
Read More
“Koin Momentumin rahoituspalvelut erittäin asianosaaviksi sekä luotettaviksi uudessa projektissani. Yhteistyö heidän kanssa ollut mukavaa ja kommunikointi selkeää. Momentum tarjosi erinomaisen tuen projektin tärkeään alkuvaiheeseen! Jatkan yhteistyötäni Momentum Helsingin kanssa“
Lari Virtanen, toimitusjohtaja
Lari Virtanen, toimitusjohtajaTalo Care Oy
Startup -platform, kiinteistöhuolto
Read More
“Momentum Helsinki hankki meille kriittisen rahoituksen liiketoiminnan uuden kasvuvision toteuttamiseksi sekä auttoi meitä merkittävästi kirkastamaan strategiaamme. Olemme erittäin tyytyväisiä Momentumiin ja voimme lämpimästi suositella heidän palveluja. Aiomme jatkaa yhteistyötä Momentum Helsingin kanssa”
Eetu Raudas, toimitusjohtaja
Eetu Raudas, toimitusjohtajaStyledoubler Oy Startup -platform, Internetmarkkinointi
Read More
“Hyödynsimme Momentum Helsingin yhdistelmärahoituspalvelua. Tähän mennessä Momentum on hankkinut meille hankki meille lähes 100 000 euroa tukia tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseemme sekä matalakorkoisen 100 000 euron lainatarjouksen. Lisäksi Momentum esitteli meidät pääomasijoittajille, jotka järjestävät yhtiölle merkittävän kokoisen rahoituskierroksen.”
Aki Borgentorp, toimitusjohtaja
Aki Borgentorp, toimitusjohtajaNordtreat Finland Oy/Ltd Kasvuyhtiö - teknologia, kemian ala
Read More
“Saimme kerättyä 50% tavoiteltua enemmän pääomaa yhtiöön, koska pääomarahoituskierroksemme yhteydessä Momentum Helsinki esitteli meille juuri oikean velkainstrumentin ja teki tarvittavat introt.”
Previous
Next

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Rahoitussuunnittelija, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Operatiivinen johtaja, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Jani Nikula

Teknologiakonsultti
Teknologiakonsultaatio

Mikael Jerkku

Mikael Jerkku

Markkinointijohtaja
Markkinointikonsultaatio

Ota yhteyttä

Varaa maksuton rahoituskonsultaatio

 

Asiakaspalvelu:
+358 9 2533 6600
asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi

Usein kysytyt kysymykset

Kannattaa muistaa, että innovaatioseteli voidaan myöntää yrityksellesi vain yhden kerran. Kannattaa siis olla tarkkana, mihin sen haluaa käyttää.

Otollinen aika hakea innovaatioseteliä on, kun  kun yritykselläsi on uusi tuote- tai palveluidea, joka on suunnattu kansainvälisille markkinoille, mutta yrityksesi tarvitsee jotakin ulkopuolista konsultaatiota innovaation eteenpäin viemiseksi.

Tällaista innovaatiota eteenpäin auttavaa konsultaatiota voi olla esim. konsultaatio teknologiassa, tuotekehityksessä tai kansainvälistymisen suunnitelmissa ja strategioissa.

Kyllä ja ei. Innovaatioseteliprojekti toimii siten, että yrityksesi maksaa esin palveluntarjoajan laskun (tyypillisesti 6000€ + alv), jonka jälkeen loppuraporttia vastaan yrityksesi voi laskuttaa Business Finlandilta 6000€ + alv.

Vuodesta 2022 lähtien innovaatiosetelin omarahoitusosuus on poistettu. Tätä ennen yrityksen piti maksaa projektista itse 1000€ + alv. 
Nykyään innovaatioseteliprojekti ei sinällään maksa yritykselle mitään, mutta yrityksellä täytyy olla 6000€ kassavarat palveluntarjoajan laskun maksamiseksi, ennen saman summan laskuttamista Business Finlandilta.

Mihin ei voi käyttää:

 • Tavanomaiseen liiketoiminnan konsultaatioon (esim. strateginen valmennus, taloushallinto, tavanomaiset lakipalvelut).
 • Tavanomainen myynti ja markkinointi (esim. google- ja facebook mainokset, uusi nettisivu, myyntiesite).
 • Perustason IT-konsultaatioon (esim. verkkosivut, verkkokauppa, mobiilimyyntikanava, CRM/ERP tai taloushallintojärjestelmiin liittyvä konsultointi ja kehittäminen)
 • Ideaan, joka ei ole uusi (jonka yrityksesi on jo lanseerannut markkinoille)
 • Ideaan, joka ei ole innovatiivinen (muut ovat ehtineet ensin)
 • Ideaan, jolla ei ole kansainvälistä kasvupotentiaalia (ideaa ei aiota viedä kansainvälisille markkinoille tai tuote- tai palvelu ei ole kilpailukykyinen)

Et voi. Innovaatiosetelin käyttäminen tavanomaiseen myynti- tai markkinointitoimintaan on ehdottomasti kiellettyä. Rahoitusehtojen rikkomisesta seuraa tyypillisesti takaisinperintä sekä muita vakavia seurauksia.

Tiimissämme on runsaasti kokemusta innovatiivisten tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien menestyksekkäästä lanseeraamisesta kansainvälisille markkinoille.

Laaja-alaisen kokemuksemme johdosta voimme tarjota yrityksellesi kokonaisvaltaisen paketin innovaatiosetelillä, jossa otetaan huomioon esimerkiksi ohjelmistokehityksen teknologinen roadmap, kansainvälistymisen strategia ja resursointi. Menestyksekkään innovaatioseteliprojektin jälkeen voimme usein suoraan hankkia jatkorahoitusta yrityksellenne rahoituspalvelussamme.

Alla yksityiskohtaisempaa tietoa Innovaatiosetelistä

Paljonko Innovaatioseteli-rahoitus on suuruudeltaan?

Innovaatiosetelin suuruus on 6000 euroa ja 100% ostettujen palveluiden arvonlisäverottomasta hinnasta. Sillä voi ostaa palveluita yhdeltä palveluntarjoajalta. 

Avustus maksetaan yritykselle sen jälkeen, kun palveluntuottajan toimittama työ on hyväksytty ja maksettu hakijayrityksen toimesta. 

Tämä tarkoittaa sitä, että hakijayrityksellä on oltava tarvittavat kassavarat maksaa tehty työ itse ennen avustuksen saamista.

Lisäksi on tärkeää muistaa, että yritys voi saada Innovaatiosetelin vain kerran. Tästä syystä kannattaa harkita tarkkaan mihin ja milloin Innovaatiosetelin käyttää. Rahoituksen kertaluonteisuus koskee myös Tekesin Innovaatioseteleitä, eli jos yritys on aikaisemmin saanut Tekesiltä Innovaatiosetelin, ei sitä voida enää uudelleen myöntää myöskään Business Finlandin toimesta. Ennen Innovaatiosetelissä oli 1000 euron suuruinen omavastuuosuus, mutta 1.1.2022 alkaen sitä ei enää vaadita.

Onko epäselvää mihin ja milloin Innovaatioseteli kannattaisi käyttää? Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin keskustellaksesi lisää Business Finland Innovaatioseteli-rahoituksen soveltuvuudesta erilaisiin tilanteisiin. Olemme toteuttaneet lukuisia Innovaatioseteli -projekteja menestyksekkäästi asiakkaidemme kanssa.

Innovaatiosetelin hakeminen

Innovaatioseteliä, kuten muitakin Business Finlandin rahoituksia, haetaan Business Finlandin verkkosivuilta, sähköisestä asiointipalvelusta. Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on lähetetty. 

Ennen Innovaatioseteli -hakemuksen tekemistä on järkevää tarkistaa, ettei hakijayrityksen vähämerkitykselliset, eli de minimis -tuet ylitä 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Huomionarvoista on, että samaan konserniin kuuluvien yritysten de minimis -tuet lasketaan myös yhteen.

Innovaatioseteli -hakemus ja hakemuksen kanssa toimitettavat liitteet on aina syytä valmistella ja suunnitella erityisen huolellisesti. Innovaatioseteli -hakemuksen huolellinen suunnittelu parantaa aina rahoituksen myöntämisen todennäköisyyttä.

Palveluntarjoajan voi valita vapaasti. Se voi olla koti- tai ulkomainen palveluntuottaja. 1.1.2022 alkaen Business Finland ei ole erikseen tarkastanut palveluntarjoajien taloudellista kelpoisuutta. Palveluntarjoajat voivat ilmoittautua Business Finlandin listalle yrityksistä, joilta voi ostaa palveluita, mutta palveluntarjoajaa ei ole pakko valita tältä listalta.

Mitä yritykseltä vaaditaan?

Innovaatiosetelin saamiseksi yritykseltä vaaditaan:
 • On oltava tarve ulkopuolisen asiantuntijan tietotaidolle ja näkemyselle. Huomioi että osaamisen on oltava luonteeltaan sellaista, ettei sitä löydy entuudestaan yrityksen henkilöstöltä
 • Uusi palvelu- tai tuoteidea, joka on suunnattu kansainvälisille markkinoille
 • On oltava yhtiömuotoinen pk-yritys
 • Päätoimista yritystoimintaa vaaditaan olevan taustalla vähintään 3kk ennen Innovaatiosetelin hakemista
 • Suomen Asiakastiedon Rating Alfa-luokituksen on oltava vähintään A
 • Täysin uuden tuotteen tai palvelun kehittämistä. Innovaatioseteliä ei myönnetä jo markkinoilla olevan tuotteen tai palvelun uudistamiseen tai jatkokehittämiseen
 • Ennakkoperintärekisteriin kuulumistaLisäksi kaikkia
Business Finlandin rahoituksia haettaessa tarkastetaan ettei yrityksellä ole aikaisempia Business Finlandin lainoja rästissä, ulosottovelkoja, maksuhäiriöitä tai verovelkaa, josta ei ole Verohallinnon kanssa sovittu maksusuunnitelmaa.

Monien Business Finland -rahoitusten tapaan Innovaatioseteli -rahoituksessa nimensä mukaisesti painotetaan vahvasti innovatiivisuutta ja korostetaan kansainvälistymisen tärkeyttä.

Innovaatiosetelillä kehitettävän tuotteen tai palvelun on oltava suunnattu kansainvälisille markkinoille. Rahoituksen yleisenä ehtona on myös yrityksen omistajasuhteen suomalaisuus ja immateriaalioikeuksien omistus yrityksen toimesta.

Mitä Innovaatiosetelillä voi ostaa?

Innovaatioseteli on tarkoitettu yrityksen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalveluiden ostamiseen ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Innovaatiotoiminnaksi voidaan laskea toimenpiteet, joilla kehitetään uusia tuotteita, palveluita tai prosesseja ja hankitaan palveluna näissä tarvittavaa osaamista ja tietotaitoa. Innovatiiviset ratkaisut ovat käytännöllisiä ja omaperäisiä, eikä niitä ole helppoa replikoida kilpailijan toimesta. On hyvä muistaa, että innovatiivisuus voi tuotteiden ja palveluiden lisäksi koskea yrityksen strategiaa, ilmettä, kilpailukykyä tai toimintamalleja. 

Yleisiä palveluntarjoajia ovat yliopistot, tutkimusorganisaatiot, ammattikorkeakoulut ja yksityiset yritykset. Hankittavan asiantuntijaosaamisen tulee olla luonteeltaan sellaista, ettei yrityksen oma osaaminen ja tietotaito pysty sitä kattamaan.

Oikea ajankohta Innovaatiosetelin hakemiselle on silloin, kun halutaan selvittää uuden, kansainvälisille markkinoille suunnatun idean kehityskelpoisuutta tai soveltuvuutta testauksen, kokeilujen tai esimerkiksi prototyyppien avulla. Toinen vaihtoehto voi olla tieteen ja tutkimuksen tuloksien hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä. Innovaatiosetelin voi käyttää myös tuotteeseen tai palveluun liittyvän ongelman ratkaisemiseksi ulkopuolisia asiantuntijatahoja hyödyntäen.

 

Innovaatiosetelin voi käyttää esimerkiksi:

 • Tuote- ja palvelustrategian tai muotoilun kehittämiseen
 • Erilaisiin kokeiluihin tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä
 • Tutkimustulosten hyödyntämiseen ja arviointiin
 • Mittaus- ja testauspalveluihin
 • Asiantuntijalausunnot ja soveltuvuustutkimukset
 • Intellectual Property Rights, eli IPR-konsultointi ja aineettomien omaisuuksien oikeudet

Mihin Innovaatioseteliä ei voi käyttää?

Innovaatioseteli ei sovellu, muiden Business Finlandin rahoitusten tapaan, yrityksen normaaleiden ja arkisten toimintojen kattamiseen.

Ostettavien asiantuntijapalveluiden tulee linkittyä vahvasti innovaatiotoimintaan. Yleiset myynnin, markkinoinnin ja viestinnän toimet, henkilöstön koulutus ja esimerkiksi verkkosivujen ja verkkokaupan rakentaminen eivät sovellu rahoituksen käyttökohteiksi. Myöskään matkakulut, aineet, tarvikkeet, vuokrat, laitteistot ja oman yrityksen palkkakustannukset eivät kuulu
Innovaatioseteli-rahoituksen piiriin.

Näiden seikkojen lisäksi huomioi seuraavat asiat:

 • Jos kehitettävä tuote on tarkoitettu ainoastaan omaan käyttöön eikä myytäväksi, ei Innovaatioseteliä voida myöntää
 • Mikäli tarkoituksena on tutkia ja hankkia tietoa uusista vientimarkkinoista, soveltuu Business Finlandin Explorer-rahoitus tähän käyttötarkoitukseen Innovaatiosetelin sijaan


Palveluntarjoajan intressiyhteyksiä
Innovaatiosetelin hakijayritykseen on syytä tarkastella kriittisesti. Palveluntarjoajalla ja hakijayrityksellä ei saa olla yhteisiä omistussuhteita, hallituksen jäsenyyksiä tai perhesuhteita.

Momentum ja Business Finland Innovaatioseteli

Ennen rahoituksen hakemista kannattaa tutustua huolellisesti Business Finlandin rahoitusehtoihin. Rahoitusehtojen lisäksi Business Finland käyttää monia muita kriteereitä rahoituspäätöksen tekemiseen, esimerkiksi arvioi kansainvälistä kilpailukykyä ja toiminnan innovatiivisuutta. Innovaatioseteli -hakemus ja siihen kuuluvat liitteet on aina syytä valmistella erityisen huolellisesti.

Rahoituksen hakemisen ajankohta on myös valittava tarkasti; onko yritystoiminta sellaisessa vaiheessa, että rahoituksesta on kaikkein eniten hyötyä? Mikäli olet harkinnut Business Finlandin Tempo-rahoitusta, saattaa Innovaatioseteli sopia paremmin käytettäväksi ennen Tempo-rahoitusprojektia.

On aina hyödyllistä keskustella Momentum Helsingin rahoitussuunnittelijan kanssa ennen rahoitushakemuksen tekemistä. Asiantuntijamme tuntevat jokaisen Business Finlandin rahoitusvaihtoehdon perinpohjaisesti ja ovat valmiina auttamaan. Ota huoletta yhteyttä ja anna Momentumin hoitaa rahoituksen hankinta puolestasi. Yhteydenotto ja vaihtoehtojen kartoittaminen on aina ilmaista.

Tarvittaessa laadimme tarvittavat rahoitusmateriaalit ja lähettämme hakemuksen rahoittajataholle. Rahoituksen hakeminen kanssamme on täysin riskitöntä, sillä toimimme onnistumiskomissiolla: mikäli rahoitusta ei järjesty, emme myöskään lähetä teille laskua.

Ota yhteyttä

Varaa maksuton rahoituskonsultaatio

 

Asiakaspalvelu:
+358 9 2533 6660
asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi