Business Finland Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on Business Finlandin myöntämä, uuden tiedon ja osaamisen ostamiseen tarkoitettu, kertaluontoinen rahoitus. Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joiden uusi palvelu- tai tuoteidea vaatii eteenpäin viemiseksi ulkopuolista asiantuntija-apua. Uudella palvelu- tai tuoteidealla on oltava merkittävää potentiaalia kansainväliseen kasvuun. Innovaatioseteli sopii muun muassa erilaisten arvioiden, lausuntojen, konsultointi-, sekä testaus- ja mittauspalveluiden ostamiseen.

Business Finland syntyi vuonna 2018, kun innovaatiorahoituslaitos Tekes yhdistyi kansainvälistymispalveluita tarjonneen Finpron kanssa. Innovaatioseteli oli instrumenttina käytössä jo Tekesin aikoina.

Toisin kuin esimerkiksi Business Finlandin tempo-rahoituksessa, Innovaatiosetelin voi käyttää myös tuotekehitykseen. Muotoilustrategian, tuote- tai palveluprototyypin tekeminen tai esimerkiksi tuotteen teknisen toteutuksen ja älykkyyden lisääminen ovat hyväksyttyjä kustannuksia. Myös tuotteiden ja palveluiden patentoinnin ja suojauksen selvittäminen ja hakemusten tekeminen on mahdollista Innovaatiosetelillä.

Ota huoletta yhteyttä ja anna Momentumin hoitaa rahoituksen hankinta puolestasi. Yhteydenotto ja vaihtoehtojen kartoittaminen on aina ilmaista.

 

Paljonko Innovaatioseteli-rahoitus on suuruudeltaan?

Innovaatiosetelin suuruus on 5000 euroa ja 100% ostettujen palveluiden arvonlisäverottomasta hinnasta. Sillä voi ostaa palveluita yhdeltä palveluntarjoajalta. 

Avustus maksetaan yritykselle sen jälkeen, kun palveluntuottajan toimittama työ on hyväksytty ja maksettu hakijayrityksen toimesta. 

Tämä tarkoittaa sitä, että hakijayrityksellä on oltava tarvittavat kassavarat maksaa tehty työ itse ennen avustuksen saamista.

Lisäksi on tärkeää muistaa, että yritys voi saada Innovaatiosetelin vain kerran. Tästä syystä kannattaa harkita tarkkaan mihin ja milloin Innovaatiosetelin käyttää. Rahoituksen kertaluonteisuus koskee myös Tekesin Innovaatioseteleitä, eli jos yritys on aikaisemmin saanut Tekesiltä Innovaatiosetelin, ei sitä voida enää uudelleen myöntää myöskään Business Finlandin toimesta. Ennen Innovaatiosetelissä oli 1000 euron suuruinen omavastuuosuus, mutta 1.1.2022 alkaen sitä ei enää vaadita.

Onko epäselvää mihin ja milloin Innovaatioseteli kannattaisi käyttää? Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin keskustellaksesi lisää Business Finland Innovaatioseteli-rahoituksen soveltuvuudesta erilaisiin tilanteisiin. Olemme toteuttaneet lukuisia Innovaatioseteli -projekteja menestyksekkäästi asiakkaidemme kanssa.

Innovaatiosetelin hakeminen

Innovaatioseteliä, kuten muitakin Business Finlandin rahoituksia, haetaan Business Finlandin verkkosivuilta, sähköisestä asiointipalvelusta. Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on lähetetty. 

Ennen Innovaatioseteli -hakemuksen tekemistä on järkevää tarkistaa, ettei hakijayrityksen vähämerkitykselliset, eli de minimis -tuet ylitä 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Huomionarvoista on, että samaan konserniin kuuluvien yritysten de minimis -tuet lasketaan myös yhteen.

Innovaatioseteli -hakemus ja hakemuksen kanssa toimitettavat liitteet on aina syytä valmistella ja suunnitella erityisen huolellisesti. Innovaatioseteli -hakemuksen huolellinen suunnittelu parantaa aina rahoituksen myöntämisen todennäköisyyttä.

Palveluntarjoajan voi valita vapaasti. Se voi olla koti- tai ulkomainen palveluntuottaja. 1.1.2022 alkaen Business Finland ei ole erikseen tarkastanut palveluntarjoajien taloudellista kelpoisuutta. Palveluntarjoajat voivat ilmoittautua Business Finlandin listalle yrityksistä, joilta voi ostaa palveluita, mutta palveluntarjoajaa ei ole pakko valita tältä listalta.

Mitä yritykseltä vaaditaan?

Innovaatiosetelin saamiseksi yritykseltä vaaditaan:
 • On oltava tarve ulkopuolisen asiantuntijan tietotaidolle ja näkemyselle. Huomioi että osaamisen on oltava luonteeltaan sellaista, ettei sitä löydy entuudestaan yrityksen henkilöstöltä
 • Uusi palvelu- tai tuoteidea, joka on suunnattu kansainvälisille markkinoille
 • On oltava yhtiömuotoinen pk-yritys
 • Päätoimista yritystoimintaa vaaditaan olevan taustalla vähintään 3kk ennen Innovaatiosetelin hakemista
 • Suomen Asiakastiedon Rating Alfa-luokituksen on oltava vähintään A
 • Täysin uuden tuotteen tai palvelun kehittämistä. Innovaatioseteliä ei myönnetä jo markkinoilla olevan tuotteen tai palvelun uudistamiseen tai jatkokehittämiseen
 • Ennakkoperintärekisteriin kuulumistaLisäksi kaikkia
Business Finlandin rahoituksia haettaessa tarkastetaan ettei yrityksellä ole aikaisempia Business Finlandin lainoja rästissä, ulosottovelkoja, maksuhäiriöitä tai verovelkaa, josta ei ole Verohallinnon kanssa sovittu maksusuunnitelmaa.

Monien Business Finland -rahoitusten tapaan Innovaatioseteli -rahoituksessa nimensä mukaisesti painotetaan vahvasti innovatiivisuutta ja korostetaan kansainvälistymisen tärkeyttä.

Innovaatiosetelillä kehitettävän tuotteen tai palvelun on oltava suunnattu kansainvälisille markkinoille. Rahoituksen yleisenä ehtona on myös yrityksen omistajasuhteen suomalaisuus ja immateriaalioikeuksien omistus yrityksen toimesta.

Mitä Innovaatiosetelillä voi ostaa?

Innovaatioseteli on tarkoitettu yrityksen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalveluiden ostamiseen ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Innovaatiotoiminnaksi voidaan laskea toimenpiteet, joilla kehitetään uusia tuotteita, palveluita tai prosesseja ja hankitaan palveluna näissä tarvittavaa osaamista ja tietotaitoa. Innovatiiviset ratkaisut ovat käytännöllisiä ja omaperäisiä, eikä niitä ole helppoa replikoida kilpailijan toimesta. On hyvä muistaa, että innovatiivisuus voi tuotteiden ja palveluiden lisäksi koskea yrityksen strategiaa, ilmettä, kilpailukykyä tai toimintamalleja. 

Yleisiä palveluntarjoajia ovat yliopistot, tutkimusorganisaatiot, ammattikorkeakoulut ja yksityiset yritykset. Hankittavan asiantuntijaosaamisen tulee olla luonteeltaan sellaista, ettei yrityksen oma osaaminen ja tietotaito pysty sitä kattamaan.

Oikea ajankohta Innovaatiosetelin hakemiselle on silloin, kun halutaan selvittää uuden, kansainvälisille markkinoille suunnatun idean kehityskelpoisuutta tai soveltuvuutta testauksen, kokeilujen tai esimerkiksi prototyyppien avulla. Toinen vaihtoehto voi olla tieteen ja tutkimuksen tuloksien hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä. Innovaatiosetelin voi käyttää myös tuotteeseen tai palveluun liittyvän ongelman ratkaisemiseksi ulkopuolisia asiantuntijatahoja hyödyntäen.

 

Innovaatiosetelin voi käyttää esimerkiksi:

 • Tuote- ja palvelustrategian tai muotoilun kehittämiseen
 • Erilaisiin kokeiluihin tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä
 • Tutkimustulosten hyödyntämiseen ja arviointiin
 • Mittaus- ja testauspalveluihin
 • Asiantuntijalausunnot ja soveltuvuustutkimukset
 • Intellectual Property Rights, eli IPR-konsultointi ja aineettomien omaisuuksien oikeudet

Mihin Innovaatioseteliä ei voi käyttää?

Innovaatioseteli ei sovellu, muiden Business Finlandin rahoitusten tapaan, yrityksen normaaleiden ja arkisten toimintojen kattamiseen.

Ostettavien asiantuntijapalveluiden tulee linkittyä vahvasti innovaatiotoimintaan. Yleiset myynnin, markkinoinnin ja viestinnän toimet, henkilöstön koulutus ja esimerkiksi verkkosivujen ja verkkokaupan rakentaminen eivät sovellu rahoituksen käyttökohteiksi. Myöskään matkakulut, aineet, tarvikkeet, vuokrat, laitteistot ja oman yrityksen palkkakustannukset eivät kuulu
Innovaatioseteli-rahoituksen piiriin.

Näiden seikkojen lisäksi huomioi seuraavat asiat:

 • Jos kehitettävä tuote on tarkoitettu ainoastaan omaan käyttöön eikä myytäväksi, ei Innovaatioseteliä voida myöntää
 • Mikäli tarkoituksena on tutkia ja hankkia tietoa uusista vientimarkkinoista, soveltuu Business Finlandin Explorer-rahoitus tähän käyttötarkoitukseen Innovaatiosetelin sijaan


Palveluntarjoajan intressiyhteyksiä
Innovaatiosetelin hakijayritykseen on syytä tarkastella kriittisesti. Palveluntarjoajalla ja hakijayrityksellä ei saa olla yhteisiä omistussuhteita, hallituksen jäsenyyksiä tai perhesuhteita.

Momentum ja Business Finland Innovaatioseteli

Ennen rahoituksen hakemista kannattaa tutustua huolellisesti Business Finlandin rahoitusehtoihin. Rahoitusehtojen lisäksi Business Finland käyttää monia muita kriteereitä rahoituspäätöksen tekemiseen, esimerkiksi arvioi kansainvälistä kilpailukykyä ja toiminnan innovatiivisuutta. Innovaatioseteli -hakemus ja siihen kuuluvat liitteet on aina syytä valmistella erityisen huolellisesti.

Rahoituksen hakemisen ajankohta on myös valittava tarkasti; onko yritystoiminta sellaisessa vaiheessa, että rahoituksesta on kaikkein eniten hyötyä? Mikäli olet harkinnut Business Finlandin Tempo-rahoitusta, saattaa Innovaatioseteli sopia paremmin käytettäväksi ennen Tempo-rahoitusprojektia.

On aina hyödyllistä keskustella Momentum Helsingin rahoitussuunnittelijan kanssa ennen rahoitushakemuksen tekemistä. Asiantuntijamme tuntevat jokaisen Business Finlandin rahoitusvaihtoehdon perinpohjaisesti ja ovat valmiina auttamaan. Ota huoletta yhteyttä ja anna Momentumin hoitaa rahoituksen hankinta puolestasi. Yhteydenotto ja vaihtoehtojen kartoittaminen on aina ilmaista.

Tarvittaessa laadimme tarvittavat rahoitusmateriaalit ja lähettämme hakemuksen rahoittajataholle. Rahoituksen hakeminen kanssamme on täysin riskitöntä, sillä toimimme onnistumiskomissiolla: mikäli rahoitusta ei järjesty, emme myöskään lähetä teille laskua.

Hankkimiamme Business Finland yritystukia: Bioteknologian valmistelu kliinisiin kokeisiin

Amucin Oy oli kehittänyt uraauurtavan, patentoidun geneettisen ratkaisun.
Bioteknologisen ratkaisun saattaminen markkinoille edellytti pilotointia tuotannonomaisissa ympäristöissä sekä kansainvälisen markkinapotentiaalin realisoimiseksi tarvittavaa resursointisuunnitelmaa.

Amucin otti yhteyttä Momentum Helsinkiin.  Osana kokonaisrahoitusta Amucin Oy:lle hankittiin menestyksekkäästi Business Finlandin yritystuki. 

Rahoitus toteutettiin ”avaimet käteen” -periaatteella. Momentum Helsinki laati kaikki rahoitushakemukset, niiden liitteet sekä edusti Amucin Oy:tä rahoitusneuvotteluissa.

Amucin Oy - Startup - bioteknologia

Hankkimiamme Business Finland tukia:
Uuden tuotteen pilotointi kansainvälisillä markkinoilla

StyleDoubler Oy halusi oli kansainvälisen kasvunsa alkumetreillä ja halusi pilotoida innovatiivisen, tulospohjaiseen mielipidevaikuttajamarkkinointiin perustuvan alustansa osaksi kehitettyä uutta tuotetta kohderyhmän potentiaalisten asiakkaiden kanssa kansainvälisillä markkinoilla.

Momentum Helsinki laati rahoitushakemukset, niiden liitteet ja edusti yhtiötä rahoitusneuvotteluissa, jonka seurauksena hankkeen toteuttamiseen saatiin ylimääräinen 50 000 euron yritystuki Business Finlandilta.

Sittemmin Styledoubler Oy on jatkanut yhdistelmärahoituspalvelussamme Business Finlandin Tutkimus-, Kehittämis- ja Innovaatiorahoituksen parissa sekä kansainväliseen kauppaan liittyvien kassavirran hallinnan kysymyksissä.

 

Styledoubler Oy - Startup -platform, Internet markkinointi

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Rahoitussuunnittelija, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Operatiivinen johtaja, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Samuel Haavisto

Junior-Analyytikko

Joonas Gruhn

Joonas Krühn

Teknologiajohtaja
Teknologiakonsultaatio

Ota yhteyttä

Varaa maksuton rahoituskonsultaatio


Asiakaspalvelu:
+358 9 2316 1123
asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi