Uusi vuosi, Yritystukien Uudet Budjetit

Avustuksia kannattaa hakea vuoden alussa

Viranomaiset saavat valtiokonttorilta vahvistetun budjetin lähes poikkeuksetta vuodeksi kerrallaan.
Budjetti päätetään yleisessä budjettiriihessä, jonka jälkeen viranomaiset sitten neuvottelevat budjettien allokaatioista, mm.

 • Kuinka paljon Itä-Suomen alueen pitäisi saada tukia verrattuna Uuteenmaahan
 • Mitä ovat erityistavoitteita Uudellamaalla vs. muualla Suomessa
 • Mikä on Business Finlandin jakamalle rahoitukselle asetettu tavoite vuodelle 2023

Yhdellä rahoitusinstituutiolla voi olla useitakin budjetteja, joista rahaa jaetaan (Valtiollinen budjetti, EU-budjetti, erityisbudjetti), Tällöin kustakin budjetista seuraa omia (lisä)tavoitteita, joita myönnetyn rahoituksen tulisi edistää.

Varmistaakseen, että vuoden lopussa budjettia ei ole käyttämättä, rahoitusinstituutiot myöntävät avustuksia usein etupainotteisesti, alkuvuonna.

Olemme tämän huomanneet myös omassa yritysrahoitusta koskevassa työssämme:
Usein vuoden viimeisellä neljänneksellä on merkittävästi kovempi kilpailu ja vaikeampi saada myönteisiä rahoituspäätöksiä, kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Yllä olevasta seuraa se, että paras aika hakea yritystukia on juuri nyt!


Useita (pääosin) myönteisiä muutoksia Yritystuissa vuodelle 2023


Vuodelle 2023 Yritystuissa on tapahtunut paljon myönteisiä asioita. Esimerkiksi useiden Business Finland rahoituksien kokoja on nostettu. ELY-keskuksen projekteihin voidaan sisällyttää huomattavasti enemmän palkkakuluja – yrittäjien palkkakulut ovat nyt myös tukikelpoisia kustannuksia!

Lainarahoituksen puolella ehdot ovat tiukentuneet.
Likviditeetti on kiristynyt EKP:n “kvantitatiivisen kiristyksen” (eng. QT – quantative tightening) johdosta samalla kun korot ovat nousseet. Samalla Finnveran takaukset ovat olleet matalampia: lainoista on taattu pikemminkin 50% kuin 70- tai 80% -takauksia. Omissa hakemuksissamme olemme kuitenkin päässeet toistaiseksi korkeisiinkin takausprosentteihin.
Yrityksiltä vaaditaan yhä huolellisemmin laadittua liiketoimintasuunnitelmaa ja riskeihin varautumista. Vain laadukkaasti valmistellut materiaalit saavat korkeat reaalivakuudet ja 

Tärkeimmät uutiset Business Finland -rahoituksessa:

 • Tempo -rahoituksen määrä nostettu 60 000 euroon (ennen enint. 50t€)
 • Talent Explorer rahoituksen määrä nostettu maks. 50 000 euroon (ennen enint. 20t€) & muita merkittäviä muutoksia.
 • Market-explorer rahoituksen määrä nostettu maks. 40 000 euroon (ennen enint. 20t€)

Tärkeimmät uutiset ELY-keskuksen yritystuissa:

 • Täysin uudet budjetit
 • Ensimmäisen kierroksen hakemukset jätettävä 31.03.2023 mennessä.
 • Merkittävästi enemmän palkkakuluja hyväksytään hankkeisiin
  • Yrittäjien palkkakulut ovat nyt sallittuja kustannuksia!
   Aiemmin yrittäjien palkkakuluja ei voinut sisällyttää kehittämishankkeeseen.
  • Hyväksyttävien palkkakustannusten sivukuluprosenttia nostettu merkittävästi 26,44 % tasolle (ennen 10%).
 • Uusi “kertakorvaushanke” -malli: maks. 60 000 euroa (60% tukiprosentti)
  • Soveltuu pilotointiin, EU-rahoituksen hakemisen valmisteluun, tuotteen tai palvelun toteutettavuusselvitykseen taikka kansainvälistymisselvityksen tekemiseen

Tärkeimmät uutiset yritystukea sisältävissä lainoissa

 • Pankit ovat odotustemme mukaan kiristäneet rahoitusehtojaan tiukemmassa markkinatilanteessa
  • Varoitimme asiakkaitamme uutiskirjeessämme tästä jo 9/2022.
  • Syynä likviditeetin väheneminen, noussut korkotaso, ukrainan sota…
 • Lainarahoitusta hakevalta yritykseltä edellytetään entistä varmepaa liiketoimintaa ja parempaa riskienhallintaa
 • Finnveran Covid19-aikaiset takaukset ovat tippuneet 70-80% tasolta 50% -tasolle. Vain erityisperusteilla takauksissa voidaan saavuttaa korkeampi taso.

Valitse ammattilaiset hoitamaan yrityksesi rahoitusta

Momentum Helsinki hankkii rahoitusta yrityksille ja yrittäjille 100% riskittömästi: mikäli rahoituksen hankinta epäonnistuisi meistä johtuvista syistä, palvelumme on täysin ilmainen.

Tunnemme yksityiskohtaisesti kaikki suomalaiset rahoitusinstrumentit ja niiden ehdot: Sinunkin yrityksen tarpeeseen on olemassa oikea rahoitusmuoto.
Lisäksi omaamme laajat verkostot suomalaisiin liikepankkeihin. Erityistapauksissa voimme linkittää yrityksiä myös pääomasijoittajiin tai EU-rahoitusta hakeviin asiantuntijoihin.

Avustamme yrittäjiä myös liiketoiminta- ja yrityskaupoissa, erityisesti ostajan rahoituskokonaisuuden laatimisessa ja hankkimisessa.

Tyypillisesti asiakkaamme valitsevat palvelumme ensimmäistä kertaa, kun rahoituksen tarve on 50 000 – 5 000 000 euroa. Tätä lukiessasi pienin toimeksiantomme on 40 000 euroa suurimman ollessa 4 200 000 euroa.

Kirjoittajasta

Mikko on sarjayrittäjä. Opiskelut Helsingin oikiksessa jäivät kakkoseksi 10 vuotta sitten Suomen startup-skenen viedessä voiton puisevista lakikirjoista.
Nykyään Mikko asuu Amsterdamissa ja hankkii rahoitusta yrityksille Momentum Helsinki yrityksessä.
Yritysrahoituksen Mikko on oppinut aiemmissa yrityksissään, mm. rakentaessaan Shenzhenissä asuessaan yhteisökehitetyn hybrid-tietokoneen, avustaessaan Kaakkois-Aasian johtavan vaikuttajamarkkinoinnin alustan perustamisessa sekä toimiessaan lakiteknologia-startupin toimitusjohtajana.
Liiketoiminta ja startupit ovat hänelle rakas työ, harrastus ja elämäntapa.

Yhteenveto
Rahoitusinstituutiot myöntävät avustuksia usein etupainotteisesti alkuvuonna varmistaakseen, että budjetti ei jää käyttämättä vuoden lopussa. Parasta aikaa hakea yritystukia on nyt, sillä vuodelle 2023 on tehty useita myönteisiä muutoksia yritystuissa, kuten Business Finlandin rahoituksien kokojen nostaminen ja ELY-keskuksen projekteihin sisällytettävien palkkakulujen lisääminen. Lainarahoituksen puolella ehdot ovat tiukentuneet ja vaativat huolellisesti laaditun liiketoimintasuunnitelman.

Lisää tietoa löydät Momentum Helsingin nettisivuilta.

Haluatko keskustella tästä aiheesta tai yleisesti julkisen rahoituksen mahdollisuuksista?

Varaa maksuton rahoituskonsultaatio tästä.

Lisää blogeja