fbpx

ELY-keskus yritystuet​

Tällä sivulla voit perehtyä tarkemmin ELY-keskuksien yritystukiin.

ELY-keskuksilla on suomalaisille yrityksille merkittävä rooli alueiden kehittäjinä yritystukia myöntämällä sekä EU-rahoituksen myöntäjinä.

Yritystukien näkökulmasta ELY-keskuksen rahoituksen painopisteitä ovat uuden liiketoiminnan syntyminen, liiketoiminnan kasvu ja -laajentaminen sekä näistä syntyvät positiiviset yhteiskunnalliset vaikutukset tietyllä alueella.

ELY-keskuksen rahoitus on lähes poikkeuksetta avustusta, eli yritystukea, jota yrityksesi ei tarvitse maksaa takaisin. 

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin Ely -keskuksen yrityistuista tai muista rahoitusvaihtoehdoista. 

Mihin yritystukea voi saada ELY-keskukselta?

ELY-keskus rahoitus:
yritystuki kehittämiseen

ELY-keskus voi myöntää 50% yritystuen (pääsääntöisesti enintään 200t€) yrityksesi hankkeeseen, kun kyseessä on:

 • Selvästi yrityksesi tavanomaisesta toiminnasta erillinen kehittäminen ja keskiössä on;
 • Tuotteiden ja prototyyppien kehittäminen
 • Palveluiden kehittäminen
 • Tuotantomenetelmien kehittäminen
 • Liiketoimintamallien kehittämiseen
 • Uusien markkinoiden avaaminen, kansainvälistyminen
 • Uusien ratkaisujen pilotointi
 

Yllä mainituista toimista johtuviin hyväksyttäviin kustannuksiin myönnetään harkinnanvaraisesti 50% avustus, jota yrityksesi ei tarvitse maksaa takaisin.

Myönnetyn rahoituksen aluksi yhtiöllenne voidaan erillisestä hakememuksesta maksaa 30% ennakkomaksu.
Loput rahoituksesta maksetaan välitilityksin ja loppuraporttia sekä toteutuneita kustannuksia vastaan.

Ota yhteyttä: keskustelemme mielellämme kanssasi tarkemmin. 

__________________________________________________________________________________________

 

ELY-keskus rahoitus:
yritystuki investointeihin

Investointeihin voi saada ELY-keskukselta 10-35% yritystuen investoinnin kokonaiskustannuksista. 

Kun investointi voitaisiin toteuttaa avustuksella nopeammin tai korkealaatuisempana, avustusta kannattaa usein hakea investointihankkeeseen.

Vuonna 2023 mm. ympäristöystävällisiä ja hiilinegatiivisia sekä digitaaliseen loikkaan keskittyviä investointeja kannustetaan ELY-keskuksen rahoituksella. 

ELY-keskuksen rahoitusta investointeihin myönnetään sekä ”aineettomiin” että ”aineellisiininvestointeihin.

 • Aineeton investointi tarkoittaa ns. älyllistä tai tietopääomaa, esim. ohjelmistokehitystä, patenttioikeuksia ja teknistä tietämyksen hankkimista.
 • Aineellinen investointi puolestaan tarkoittaa koneiden ja laitteiden hankkimista tai uusiin tuotantiloihin investoimista.

 

 

Milloin ELY-keskus rahoitus sopii sinulle? 

Lähtökohtaisesti kaikki ELY-keskuksen yritystuet kohdistuvat yrityksien laajentumis, kasvu- tai perustamishankkeisiin.

Hankkeen lopputuloksena tuleekin lähtäkohtaisesti syntyä jollain tavalla uutta, parempaa tai kilpailukykyisempää liiketoimintaa suhteessa aikaan ennen projektia.

On hyvä, jos suunnittelemistasi toimista seuraa myönteisiä vaikutuksia tietylle alueelle, kaupungille tai kunnalle. 

Toisaalta liiketoimiltasi ei välttämättä edellytetä yhtä vahvoja kansainvälistymisen elementtejä, kuin
Business Finland rahoituksessa, ellei yrityksesi sijaitse – tai rahoitettavaa projektia suoriteta – uudellamaalla.

Momentum Helsinki voi auttaa sinua selvittämään ovatko suunnittelemasi toimet rahoituskelpoisia ELY-keskuksen rahoituksella. Ota yhteyttä 
tästä.


__________________________________________________________________________________________

 

ELY-keskus rahoitus:
myöntämisen yleisiä edellytyksiä

Alla on eritelty yleisimpiä ELY-keskuksittain ja ohjelmittain vaihtelevia edellytyksiä, joita rahoituksen saaminen edellyttää.

 • Yrityksellänne on riittävät (rahalliset-, henkilöstö-, yms.) resurssit projektin toteuttamiseksi
 • Kyseessä on yrityksenne tavanomaisesta toiminnasta (tavallinen kehitystyö tai myynti- ja markkinointi) erillinen ja laaja hanke.
 • Yritystoimintanne on päätoimista.
 • Rahoitettavasta hankkeesta seuraa myönteisiä ja merkittäviä vaikutuksia (liikevaihdon kasvu, uudistuminen, tuottavuus, kilpailukyvyn parantuminen, yms.)
 • Rahoituksella on selkeä todettavissa oleva vaikutus projektin toteutumiseen
 • Rahoitettava hanke tuottaa todennettavia kehitysvaikutuksia
 
Tarkat edellytykset, jotka suunnittelemiisi toimiin soveltuvat, vaihtelevat mm. yrityksesi tai hankkeen sijainnin mukaan voidaan selvittää riskittömästi rahoituspalvelussamme.
Kannattaakin varata maksuton alkukartoitus ja selvittää rahoituksen mahdollisuus. 
 

Referenssi: 50% avustus
kehittämishankkeeseen

 

Tapauksessa pääomasijoituksia tekevä rahasto esitteli Momentumille uusiutuvasta luonnonvarasta – puusta – tyylikkäitä aurinkolaseja eettisesti valmistavan Shadesharesin (8Rafiki Oy). Yhtiön tavoitteena oli hyödyntää avustuksia osana rahoitustrategiaansa.

Momentum Helsinki valmisteli asiakkaan strategiaan sopivan hankkeen, oli yhteydessä viranomaistahoihin ja laati rahoitushakemuksen sekä sen tarvitsemat liitteet.  

Rahoituspalvelussamme hankittiin onnistuneesti 50% yritystuki yhtiön suunnittelemien kansainvälistymis- ja laajenemistoimien toteuttamiseksi.

____________________________

Autamme mielellämme sinuakin saamaan ELY-keskus -rahoitusta yrityksellesi, ota rahoitussuunnittelijoihimme yhteyttä klikkaamalla tästä.

 

Referenssi: 172t€ avustus investointihankkeeseen 

 
Asiakkaamme yrityksen yksilöintitietoja on suojattu asiakkaamme pyynnöstä.

Tapauksessa yritys kääntyi puolemme rahoitustarpeessaan, joka liittyi uudenlaisen menetelmän tuomiseksi ensimmäistä kertaa Suomen markkinoille rakennusalan puumateriaalituotantoon.

Yrityksen tekemien laskelmien mukaan uuden liiketoiminnan käynnistymiskustannukset olivat pitkälle kuusinumeroisia summia. 

Yhdistelmärahoituspalvelussamme Momentum Helsinki laati asiakkaalle kolme rahoitusinstrumenttia ja kaksi yritystä käsittävän rahoitussuunnitelman, jonka osatoteutuksessa asiakkaalle haettiin onnistuneesti 172 000 euron investointituki

____________________________

Autamme mielellämme sinuakin saamaan ELY-keskus -rahoitusta yrityksellesi, ota rahoitussuunnittelijoihimme yhteyttä klikkaamalla tästä.

 

Referenssi: Investointituki teollisuusyritykselle

Investointituki osana uuden teknologian käyttöönottoa teollisuusyrityksessä

Tapauksessa Stairon oli investoimassa uuteen teknologiaan (laitteeseen) sekä ohjelmiston kehittämiseen. 

Stairon otti yhteyttä Momentum Helsinkiin kartoittaakseen investointiin soveltuvia avustusvaihtoehtoja.

Staironin tilanteeseen soveltui ELY-Keskuksen myöntämä investointituki, jonka hankinnan Momentum toteutti onnistuneesti Staironille. 

Hankkeen myötä Stairon otti käyttöön Suomen ensimmäisen zinser-plasmaleikkausjärjestelmän.

Investoinnin avulla pystymme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin ja kustannustehokkaammin sekä lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja”, kertoo Staironin toimitusjohtaja Timo Kylä-Nikkilä.

 

Miten Momentum onnistui Investointituen hakemisessa?


Hain netistä palveluntarjoajia ja Momentumin sisältö vakuutti. Momentum muodosti meille realistiset ennakko-odotukset ja hankki meille onnistuneesti tavoittelemamme investointituen. Prosessi oli meille kevyempi, kuin ajattelin. 10/10.”

– Stairon Oy, Timo Kylä-Nikkilä, Toimitusjohtaja

Mihin ely-keskus rahoitusta ei saa?

ELY-keskuksen rahoitukseen kohdistuu monenlaisia rajoituksia, joista alla voimme eritellä vain osan.

Ollaksesi varma rahoituksen soveltuvuudesta yrityksesi suunnitelmiin kannattaa olla ajoissa yhteydessä Momentumin rahoitussuunnittelijoihin.

Toimialat, jotka ovat rajattu ulos ELY-keskuksen rahoituksesta

 • Kala-, maa- ja metsätalouden alkutuotanto.
 • Maataloustuotteiden jalostus ja niiden kaupan pitämiseen. 
 •  Toimialat, jotka on rajattu ulos EU:n toimialakohtaisten rajoitteiden perusteella
 • Rakentaminen (monessa muodossa, ei kuitenkaan poikkeuksetta).
 

Kustannukset, joihin ei myönnetä ELY-keskus rahoitusta

 • Valmiit rakennukset tai maa-alueet
 • tavanomaiset tietotekniikkajärjestelmät tai SaaS-maksut
 • Liikuteltava tai vuokrattava kalusto
 • Muunlaiseen, kuin tuotannolliseen tarpeeseen rakentaminen
 • Hyväksyttyyn hakemukseen kuulumattomat kustannukset
 

ELY-rahoituksen myöntämisen esteitä

 
Joskus yrityksesi suunnittelemat toimenpiteet saattavat sinällään täyttää tukikelpoisuuden edellytykset, mutta jokin muu seikka estää ELY-keskusta lakisääteisesti myöntämästä avustusta toimien rahoittamiseksi. Nämä syy vaihtelevat ELY-keskuksittain, mutta  autamme sinua mielellämme asian varmistamisessa.
Ota yhteyttä painamalla tästä.
 
Yleisiä syitä, jonka johdosta ELY-keskus rahoitusta ei myönnetä 
  
 • Toimenpiteet aloitettiin jo ennen toimitettua hakemusta 
 • Suunnitelluilla toimenpiteillä on liian vaikuttavuus
 • Yritysellä ei ole taloudellisia resursseja tai omarahoitusta suoriutua hankkeen kustannuksista
 • Yrityksellä ei ole edellytyksiä jatkuvaan kannattavaan liiketoimintaan
 • Toimenpiteet ovat liian suuria yrityksen taloudelliseen kantokykyyn verrattuna
 • Yritykselle on myönnetty yli 200 000 euroa de minimistukea 3 viimeisen vuoden aikana 

 
 

Ely-keskus ja rahoitusinstrumentit

ELY-keskus avustus kehittämiseen. 

ELY-keskuksen kehittämisavustus on enintään 50% (200 000 eur) yritystuki, joka myönnetään harkinnanvaraisesti yrityksesi normaalista toiminnasta merkittävästi poikkeavaan kehityshankkeeseen.

ELY-keskus avustus yrityksen perustamiseen 

Yrityksen perustamistukea myönnetään lähinnä maaseudulle sijoittuvien yritysten aloittamis-, kehittämis- ja investointihankkeisiin. 

ELY-keskus avustus investointiin.

ELY-keskuksen avustus investointeihin on enintään 35% (200 000 eur) yritystuki, jota yrityksesi ei tarvitse maksaa takaisin. 
Yritystuen määrä vaihtelee yrityksesi ja investoinnin sijaintiin perustuen. ELY-keskuksen Investointituki myönnetään harkinnanvaraisesti yrityksesi investointeihin.
Investointihanketta ei saa aloittaa ennen yritystuen hakemista.

 

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Perustaja, 
Rahoitussuunnittelu
Rahoitusneuvottelut

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Perustaja, 
Rahoitusneuvottelut
Projektijohtaminen

Samuel Haavisto

Senior Analyytikko,
Hankemuotoilu
Rahoitusmateriaalit

Mikael Jerkku

Mikael Jerkku

Markkinointijohtaja,
Digimarkkinoniti
Asiakashankintapalvelut

Ota yhteyttä

Yhteydenotto on aina ilmaista.

 

Asiakaspalvelu:
+358 9 2533 6600
asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi