fbpx

Ely-keskus Investointituki

Yrityksesi Investointeihin voidaan myöntää ELY-keskukselta 10-35% yritystuki investoinnin kokonaiskustannuksista.

Kun investointi voitaisiin toteuttaa avustuksella nopeammin tai korkealaatuisempana, yritystuki kannattaa hakea investointihankkeeseen.

Vuonna 2024 erityisesti mm. ympäristöystävällisiä, hiilinegatiivisia ja digitaaliseen loikkaan keskittyviä investointeja kannustetaan ELY-keskuksen rahoituksella.

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin käydään hankkeesi ja rahoituksen tarpeesi yhdessä läpi.

Investointituen määrä ja maksaminen

Ely-keskuksen Investointituki on pk- ja mikroyrityksille tyypillisesti 20-35% kokonaiskustannuksista, mutta yleensä enintään 200,000 euroa (vähintään 5,000 – 20,000 euroa).  Maatalouteen investointitukea voidaan myöntää tätäkin suurempana, korotettuna.

Investointituen prosenttiosuuteen (10-35%) kokonaiskustannuksista vaikuttaa eniten yrityksesi ja toteutettavan hankkeen sijainti.

Nämä investointituen alueelliset tukiprosentit vahvistetaan ohjelmakausittain EU:n komissiossa sekä eduskunnan toimesta.

Investointituki maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perustella. Nykyään yritykset voivat hakea 30%:n maksuennakkoa.

Koska investointituen määrä on tietty prosenttiosuus kokonaiskustannuksista, haettaessa investointitukea yrityksen on kyettävä osoittamaan
uskottava omarahoitus koko hankkeelle.

Esimerkiksi 550t€ investointihankkeessa, johon haetaan 192,5t€ (35%) investointituki, yrityksen tulee voida osoittaa rahalliset resurssit (esim. 357,5t€ omarahoitus + 192,5t€ haettava yritystuki) investoinnin toteuttamiselle.

Investointituki - Yritystuen hakeminen

Investointitukea hakevan yrityksen on aina syytä tarkoin tietää mistä järjestelmästä ja mistä ohjelmasta yrityksen kannattaa kulloinkin investointitukea hakea.

Investointitukea voi hakea kolmesta eri järjestelmästä: Aluehallinnon sähköisestä asioinnista, maaseutuviraston Hyrrä-palvelusta ja uudesta EURA2021 -järjestelmästä, joista jälkimmäisessä kuvataan tietyt hakuohjelmat määräaikoineen ja tavoitteineen.

Investointituki – hakemuksen vaatimukset

Investointituen hakemus ja liitteet
Saadakseen investointituki-rahoitusta ELY-keskukselta yrityksen on toimitettava paitsi itse investointitukihakemus, myös sen liitteet, kuten projekti- tai investointisuunnitelma, budjettilaskelmat, talousarviot ja taseen mallinnus.

Investointituen hakemuksen laatukriteerit
Koska ELY-keskuksen vuosittain jakama raha ei riitä kaikille hakijoille, rahoituksen hankkimiseksi ei yksinään riitä, että ELY-keskukselle lähetetään yllä mainitut rahoitusmateriaalit.

Niukkuuden johdosta yrityksesi investointitukihakemuksen on edellä mainittujen materiaalien lisäksi oltava laadultaan niin korkea, että se voittaa kilpailussa suuren määrän muita rahoitusta hakevia yrityksiä.  Tämä voi kuulostaa vaativalta – ja onkin.

 

Investointituki – millainen hakemus voittaa?

Investointituen asiantuntijat
Investointituen hakemuksen menestyminen riippuu tietysti useista eri seikoista, joista ammattilainen osaa huolehtia. Investointituen hakemuksen menestyminen riippuu mm. seuraavista asioista:

 • Kuinka laadukkaasti investointitukihakemus on laadittu
 • Ovatko investointitukihakemuksessa kuvatut kustannukset hyväksyttäviä kustannuksia 
 • Onko investointitukihakemus toimitettu oikeaan järjestelmään ja oikeaan hakuohjelmaan
 • Miten hyvin yritystuen vaikutukset on kuvattu 
 • Kohdistuvatko investoinnin toimenpiteet sellaisiin asioihin, joita myöntävä viranomainen edellyttää


Monet yrittäjät  hyödyntävät Momemtumin rahoituspalveluita hankkiakseen yritykselleen investointituen ELY-keskukselta.

Referenssi: Investointituki teollisuusyritykselle

Investointituki osana uuden teknologian käyttöönottoa teollisuusyrityksessä

Tapauksessa Stairon oli investoimassa uuteen teknologiaan (laitteeseen) sekä ohjelmiston kehittämiseen. 

Stairon otti yhteyttä Momentum Helsinkiin kartoittaakseen investointiin soveltuvia avustusvaihtoehtoja.

Staironin tilanteeseen soveltui ELY-Keskuksen myöntämä investointituki, jonka hankinnan Momentum toteutti onnistuneesti Staironille. 

Hankkeen myötä Stairon otti käyttöön Suomen ensimmäisen zinser-plasmaleikkausjärjestelmän.

Investoinnin avulla pystymme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin ja kustannustehokkaammin sekä lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja”, kertoo Staironin toimitusjohtaja Timo Kylä-Nikkilä.

 

Miten Momentum onnistui Investointituen hakemisessa?


Hain netistä palveluntarjoajia ja Momentumin sisältö vakuutti. Momentum muodosti meille realistiset ennakko-odotukset ja hankki meille onnistuneesti tavoittelemamme investointituen. Prosessi oli meille kevyempi, kuin ajattelin. 10/10.”

– Stairon Oy, Timo Kylä-Nikkilä, Toimitusjohtaja

Mihin investointitukea ei myönnetä?

Kustannukset, joihin ei myönnetä ELY-keskus investointitukea

 • Valmiit rakennukset tai maa-alueet
 • Tavanomaiset tietotekniikkajärjestelmät tai SaaS-maksut
 • Liikuteltava tai vuokrattava kalusto
 • Muunlaiseen, kuin tuotannolliseen tarpeeseen rakentaminen
 • Hyväksyttyyn hakemukseen kuulumattomat kustannukset
 
“Investointitukeen kohdistuu erilaisia rajoituksia siitä riippuen, mistä rahoitusinstituutiosta ja ohjelmasta investointitukea ollaan hakemassa.”

Kertoo Mikko Malhonen, Momentum Helsingin rahoitussuunnittelija.

Nämä rajoitukset ELY-keskuksen Investointitukeen ovat lakisääteisiä tai “ylikansallisia” (EU:n ryhmäpoikkeusasetuksesta johtuvia) rajoituksia, josta johtuen kyseistä yritystukea ei myönnetä investointiavustuksen muodossa muun muassa seuraavissa tilanteissa;

Toimialat, jotka ovat rajattu ulos ELY-keskuksen investointituesta

 • Kala-, maa- ja metsätalouden alkutuotanto.
 • Maataloustuotteiden jalostus ja niiden kaupan pitämiseen. 
 • Rakentaminen (monessa muodossa, ei kuitenkaan poikkeuksetta).
 • EU:sta johtuvat toimialarajoitukset: Kuljetusala, laivanrakennusala, hiiliala, terästeollisuus, synteettikuituteollisuus, energiantuotanto tai -jakelu sekä energiainfrastruktuuri.

 

Ely-keskus Investointituki ja investoinnin määritelmä

ELY-keskus myöntää investointitukea yrityksesi sekä ”aineettomiin” että ”aineellisiin” investointeihin.


Aineeton
investointi tarkoittaa tietopääomaa, esim.

 • Ohjelmistokehitystä
 • Patenttioikeuksia
 • Teknisen tietämyksen hankkimista


Aineellinen investointi puolestaan tarkoittaa esim.

 • Koneinvestointeja
 • Laiteinvestointeja 
 • Uusiin tuotantiloihin investoimista

 

Investointitukeen kohdistuu paljon erilaisia rajoituksia, joiden noudattamatta jättäminen johtaa investointitukihakemuksen hylkäämiseen.

“Esimerkiksi maaseutuviraston myöntämässä Investointituessa sallitaan käytetyt koneet ja laitteet, siinä missä ELY-keskuksen investointituessa koneiden ja laitteiden on oltava uusia.
Toinen ero on, että rakentaminen on usein rajattu pois investointituessa ELY-keskuksilta, mutta ei välttämättä maaseudulla”

Kertoo Mikko Malhonen, Momentum Helsingin perustaja ja rahoitussuunnittelija.

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Perustaja, 
Rahoitussuunnittelu
Rahoitusneuvottelut

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Perustaja, 
Rahoitusneuvottelut
Projektijohtaminen

Samuel Haavisto

Senior Analyytikko,
Hankemuotoilu
Rahoitusmateriaalit

Mikael Jerkku

Mikael Jerkku

Markkinointijohtaja,
Digimarkkinoniti
Asiakashankintapalvelut

Ota yhteyttä

Yhteyden ottaminen on aina maksutonta.

Rahoituspalvelun yhteystiedot
+358 9 2533 6600
asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi