Finnvera rahoitus - Momentum Helsinki

Matalakorkoiset lainarahoitukset

Finnveran rahoitus on aina rahoitusmarkkinaa täydentävää rahoitusta: Finnvera ei kilpaile yksityisten rahoitusalan toimijoiden kanssa. 

Tyypillisesti Finnvera myöntää osittaisen takauksen pankin tai vakuutuslaitoksen myöntämälle rahoitukselle, mutta tietyissä erityistapauksissa se voi myöntää rahoitusta suoraan myös itse. Osittaisen takauksen suuruus on kooltaan 50-80% ja riippuu pitkälti yrityksen liiketoiminnan uskottavuudesta sekä yhtiön että avainhenkilöiden luottokelpoisuudesta.

Momentum Helsinki auttaa yritystäsi löytämään oikeanlaisen rahoitusmuodon ja avustaa neuvotteluissa Finnveran ja muiden rahoituslaitosten kanssa.

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin keskustellaksemme lisää matalakorkoisista Finnveran rahoitusvaihtoehdoista.

 

Finnveran rahoitus

Esimerkkejä käyttökohteista

 

Momentum Helsinki on avustanut Finnveran rahoituksen hankkimisessa mm. seuraavanlaisia kohteita varten:

 • Koneinvestoinnit (rakennuskoneet, teolliset laitteet, tietotekniikka)
 • Kapasiteetin laajennus (terassin rakentaminen, uusi palvelupiste)
 • Käyttöpääoma (pitkille maksusykleille, suuremmille urakoille)
 • Tuotekehityksen tai tuotannon loppusilaus (tuotannon pilotointi, linjaston rakentaminen, tehtaan rakentaminen)
 • Uuden liiketoiminnan aloittamisen kustannukset (nettisivu, markkinointi, kalusto, varaston täydennys)
 • Operaatioille välttämättömän kiinteistön hankinta (toimitila, tuotantolaitos)
 • Sekä useita muita erilaisia liiketoiminnan kasvun ja kehittämisen kannalta tärkeitä kohteita
 

Rahoituksessa on kuitenkin aina tietynlaiset rahoitusehdot, joiden tarkka noudattaminen on rahoituksen onnistumisen edellytys. 

Suunnittelemasi rahoituksen kohteet on hyvä aina käydä läpi kanssamme, jotta rahoitusehtojen mukaisuus voidaan varmistaa jo ennen hakemista.

Tyypillisiä rahoitusratkaisuja Finnveralta ovat:

Mitä on Finnveran rahoitus?

Yritystukea sisältävät takaukset


Finnveran rahoitus on aina rahoitusmarkkinaa täydentävää rahoitusta: Finnvera ei kilpaile yksityisten rahoitusalan toimijoiden kanssa.

Esimerkiksi uuden henkilöauton hankinta liiketoimintaa varten ei onnistu Finnveran rahoituksella, sillä auton hankkimiseksi on markkinoilla tarjolla lukuisia rahoitusratkaisuja. 

Tämän johdosta yritykseltä edellytetään myös, että sen omat resurssit ja vakuudet eivät ole riittäviä, jotta se voisi hankkia rahoituksen kaupallisilta rahamarkkinoilta. 

Tyypillisesti Finnvera myöntää osittaisen takauksen pankin tai vakuutuslaitoksen myöntämälle rahoitukselle, mutta tietyissä erityistapauksissa se voi myöntää rahoitusta suoraan myös itse. Osittaisen takauksen suuruus on kooltaan 50-80% ja riippuu pitkälti yrityksen liiketoiminnan uskottavuudesta sekä yhtiön että avainhenkilöiden luottokelpoisuudesta.

Mikäli Finnvera rahoittaa hanketta suoraan, on yhtiön oltava sellaisessa kunnossa, että liiketoiminnan voidaan nähdä kääntyvän voitolliseksi. 

Kuten yksityisten rahoituslaitosten, myös Finnveran kanssa esimerkiksi vakavat maksuhäiriöt voivat estää hankkeen rahoitettavuuden. 

Rahoitusta voi hakea esimerkiksi voitollinen yritys, jonka kasvurahoitus pankeilta ei ole mahdollinen näiden toimialalinjausten vuoksi.

Kuinka paljon Finnveralta voi saada rahoitusta?

Finnvera tarjoaa erilaisia instrumentteja erilaisten yritysmuotojen tarpeisiin. Esimerkiksi yrittäjälaina, joka on yrittäjän henkilökohtainen laina, on maksimissaan 100 000 euroa luotonsaajaa kohden. Yrittäjälainalta vaaditaan myös 20 prosentin omarahoitusosuutta. Yrittäjälainan laina-aika on maksimissaan 10 vuotta, jonka alkuun voidaan tapauskohtaisesti myöntää 1-2 vuotta lyhennysvapaata.  

Yrittäjälainan lisäksi Finnveralla on tarjolla Finnvera-laina, jota voi hakea esimerkiksi tapauksissa, joissa pankki ei rahoita muutoin toimivaa liiketoimintaa esimerkiksi toimialarajoituksien vuoksi. Lainan vähimmäismäärä on 50 000 euroa ja yleensä sitä käytetään yhtenä osana kokonaisrahoitusta, jossa pankki on mukana lainoittajana. Laina aika on yleensä 3-15 vuotta investoinnin koosta ja luonteesta riippuen. Vakuudet lainasta neuvotellaan tapauskohtaisesti.

Varsinaisten lainojen lisäksi Finnveralla on tarjolla takaus-instrumentteja, jotka yhdistetään pankin myöntämän lainarahoituksen kanssa. Näitä ovat: Alkutakaus, jossa yhden takauksen takausosuus on enintään 80% ja myönnettävän takauksen suurus 80 000 EUR, PK-takaus, jossa takausosuus on enintään 80% ja enimmäismäärä 120 000 euroa sekä Finnvera-takaus, jossa takauksen alaraja on 10 000 euroa ja varsinaista ylärajaa ei ole.

Mihin Finnvera rahoitusta ei voi käyttää

Alla esitetyt käyttökohteet ovat lähtökohtaisesti rajattu ulkopuolelle rahoitusehdoissa, joten Finnveran rahoitusta ei yleensä niihin voida käyttää.

 • Sijoitustoiminta (osakkeet, kiinteistöt, asunnot)
 • Perustajaurakointirakentaminen (muu rakentaminen tapauskohtaisesti)
 • Auton ostaminen yhtiön nimiin (muut auton kulut tapauskohtaisesti, poikkeuksena käytetyt ja tuontiautot)
 • Verojen maksaminen
 • Muiden velkojen maksaminen


Yleisenä sääntönä rahoitukselle on, että Finnvera ei halua osallistua sellaisten kohteiden rahoittamiseen, joihin markkinat tarjoavat jo valmiita rahoitusratkaisuja (esimerkiksi asuntolainat tai ajoneuvojen osamaksuohjelmat). Finnveran rahoitus tulisi mieltää rahoitusmarkkinoita täydentävänä rahoitusratkaisuna, eikä kilpailevana vaihtoehtona markkinaehtoisille ratkaisuille. Rahoituspalveluiden tarjoamisessa yrityksille Finnvera noudattaa myös Euroopan unionin valtiontukea koskevia toimialarajoituksia.

Finnveran rahoituksen myöntämisen esteitä

Rahoituksen esteitä ovat muun muassa vakavat maksuhäiriöt sekä henkilökohtaisessa, että yritysyhteyksissä, sekä velallisen menettelyssä aiheutuneet konkurssit. Tämän lisäksi rahoituksen saantiin vaikuttaa yrityksen kyky näyttää uskottavan liiketoiminnan edellytykset. Mikäli yritys ei voi demonstroida uskottavaa kykyä kehittää liiketoimintaa voitolliseksi, ei rahoitusta voida järjestää.

Finnveran rahoitusta ei myöskään voida myöntää, mikäli sillä tarkoituksena maksaa veroja tai yrityksen velkoja (poislukien tilanteet, joissa Finnvera itse on ollut aiempana lainottajana ja esiintyy joka esiintyy velkana taseessa). Rahoituksen esteenä voivat olla myös selvittämättömät lainat yrityksen taseessa yhtiön lähipiiriläisille, joille ei löydy liiketaloudellista perustetta.

Rahoituksen esteenä voi myös olla yrityksen riittämätön dokumentaation taso, jonka tähden yrityksen voi olla vaikea luotettavalla tavalla osoittaa oman liiketoimintansa kyvykkyys. Mikäli esimerkiksi tärkeistä asiakkuuksista, liiketoiminnan potentiaalista, yhtiön taloudellisesta tilasta tai avainhenkilöiden lisäarvosta ei voida viestiä Finnveralle asianmukaisella tarkkuudella ja konkretialla, voi rahoituspäätös olla puhtaasti negatiivinen tai johtaa esimerkiksi matalampaan takausprosenttiin tai korkeampiin lainakorkoihin.

Momentum ja Finnvera

Momentum Helsingin asiantuntijat auttavat yritystä parhaan mahdollisen rahoituksen järjestämiseksi.
Tämä tarkoittaa yrityksen vahvuuksien selvittämistä, toiminnan optimointia sekä todellisen potentiaalin kommunikointia rahoittajille olennaisella tavalla.

Asiantuntijamme selvittävät liiketoimintasi tukipilarit, tekevät markkinatutkimuksen sekä varmistavat liiketoimintasi kannattavuuden ja kilpailukyvyn.

Tämä tarkoittaa rahoitukseen tarvittavan tutkimuksen tekemistä (mm. markkinat, kilpailijat, parhaat toimintamallit, budjetointi, yrityspotentiaalin selvitys) sekä asiaankuuluvan ja rahoittajille päätöksenteon dokumentaation laatimista (mm. liiketoimintasuunnitelma ja hanke-esittelyt). Lisäksi edustamme yritystä tarvittavissa neuvotteluissa parhaan ratkaisun saavuttamiseksi.

Palveluumme sisältyy muun muassa:

 • Tilinpäätösanalyysi
 • Markkinatutkimus
 • Kilpailijakartoitus
 • Strategian laadinta
 • Parhaan mahdollisen rahoitustahon löytäminen
 • Yrityksen edustaminen rahoitusneuvotteluissa pankkien ja Finnveran kanssa

Hoidamme rahoituksen ja rahoitukseen liittyvät järjestelyt yrityksen puolesta alusta loppuun, jolloin yritys itse voi keskittyä siihen, minkä parhaiten osaa, eli liiketoimintaan!

Ota huoletta yhteyttä ja anna Momentumin hoitaa rahoituksen hankinta puolestasi.

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Rahoitussuunnittelija, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Operatiivinen johtaja, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Samuel Haavisto

Junior-Analyytikko

Joonas Gruhn

Joonas Krühn

Teknologiajohtaja
Teknologiakonsultaatio

Ota yhteyttä

Yhteyden ottaminen on maksutonta.

Rahoituspalvelu:
+358 9 2533 6600
asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi