Finnveran Alkutakaus - Momentum Helsinki

Finnvera myöntää yrityksille takauksia vakuutena pankista tai muilta rahoittajilta saatuihin lainoihin ja vastuusitoumuksiin. Monelle aloittavalle yrittäjälle voi olla haasteellista saada toiminnan aloittamiseen tarvittavaa pankkilainaa, jos tarvittavia vakuuksia ei ole omasta takaa. Ratkaisuksi ongelmaan on kehitetty Finnveran alkutakaus, joka on nimensä mukaisesti tarkoitettu auttamaan aloittavia pk-yrityksiä saamaan rahoitusta pankista. 

Pk-yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka liikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä enintään 250. Alkutakaus on tarkoitettu kotimaisille pk-yrityksille, joiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin on kulunut enintään kolme vuotta ja joilla on tarvetta investointi- tai käyttöpääomalle. Alkutakauksen tarkoituksena on helpottaa uuden yritystoiminnan aloittamista.

Mikä on Finnveran alkutakaus?

Finnvera myöntää yrityksille takauksia vakuutena pankista tai muilta rahoittajilta saatuihin lainoihin ja vastuusitoumuksiin. Monelle aloittavalle yrittäjälle voi olla haasteellista saada toiminnan aloittamiseen tarvittavaa pankkilainaa, jos tarvittavia vakuuksia ei ole omasta takaa. Ratkaisuksi ongelmaan on kehitetty Finnveran alkutakaus, joka on nimensä mukaisesti tarkoitettu auttamaan aloittavia pk-yrityksiä saamaan rahoitusta pankista. 

Pk-yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka liikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä enintään 250. Alkutakaus on tarkoitettu kotimaisille pk-yrityksille, joiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin on kulunut enintään kolme vuotta ja joilla on tarvetta investointi- tai käyttöpääomalle. Alkutakauksen tarkoituksena on helpottaa uuden yritystoiminnan aloittamista.

Finnveran takaus voi olla vähintään 10 000 euroa ja enintään 80 000 euroa ja 80% rahoituksen kokonaismäärästä. 80% takauksella tarkoitetaan sitä, että Finnvera on vastuussa pankille 80% lainan kokonaissummasta, mikäli yritys ei jostain syystä pystyisikään maksamaan lainaa takaisin. Suomen valtio vastaa Finnveran myöntämistä takauksista.

  Mikäli yrityksen rahoituksen tarve on suurempi, kuin 80 000 euroa tulee yrittäjän hakea Finnvera-takausta sähköisen asioinnin kautta pankin kanssa keskusteltuaan. Yhdellä yrityksellä voi olla yhteensä enintään 160 000 euron edestä myönnettyjä alkutakauksia. Uusi alkutakaus voidaan myöntää, kun edellisestä alkutakauspäätöksestä on kulunut vähintään kaksi kuukautta.

Finnveran alkutakausta hakee yrittäjän puolesta se pankki, josta ollaan hakemassa lainaa. Pankki arvioi ensin yrityksen toimintaedellytykset ja luottokelpoisuuden lainan saamiseksi ja Finnvera tekee itsenäisen päätöksen takauksen myöntämisestä. Yrittäjän ei itse tarvitse olla yhteydessä Finnveraan.

Finnvera ei edellytä yritykseltä omarahoitusosuutta, mutta alkutakausta hakevan yrityksen pääosakkailta edellytetään omavelkaisia erityistakauksia, joiden tulee kattaa 25% Finnveran takauksen määrästä. Omavelkaisen takauksen vähimmäismäärä on 3000 euroa.

Finnvera myös veloittaa yritykseltä takausprovision ja toimitusmaksun. Takausprovisio on 1,75% pankin ilmoittamasta takaussaldosta ja se veloitetaan kolmen kuukauden välein. Toimitusmaksu on 0,1% takauksen määrästä.

Mitä tarvitaan Finnveran alkutakauksen saamiseksi?

Finnveran alkutakauksen saaminen vaatii hakijayritykseltä ja yrittäjältä vahvaa markkinan tuntemusta, kykyä määritellä kohdemarkkinoiden koko ja oman liiketoiminnan ansaintalogiikan yksityiskohtaista avaamista. Oma kilpailukyky markkinoilla on pystyttävä uskottavasti perustelemaan ja usein olemassa olevat asiakassuhteet on oltava huolellisesti dokumentoituna. 

Tämän lisäksi lainan ja alkutakauksen saamiseksi vaaditaan täysi analyysi yrityksen kustannusrakenteesta: yhtiön tilinpäätös ja tuoreet kirjanpitoajot on käytävä huolellisesti läpi. Mikäli yrityksen toiminta on luonteeltaan syklistä, tulee yrityksen kulurakennetta myös mallintaa vuodenaikojen mukaan ja määritellä esimerkiksi kesäsesongin ja sesongin ulkopuolisen ajan liiketoimintapotentiaali.

Yleensä nämä seikat avataan rahoittajille ja Finnveralle toimittamalla liitteenä kattava liiketoimintasuunnitelma ja budjettilaskelma seuraavaksi 3-5 vuodeksi.

Edellä mainittujen liitteiden ja rahoitusmateriaalien suunnittelu ja huolellinen valmistaminen ovat aina ajallisesti pois yrityksen normaalista toiminnasta. Pahimmassa tapauksessa yrittäjä käyttää materiaalien valmistamiseen, sähköpostien lähettelyyn ja puheluiden soitteluun useita satoja tunteja työaikaa ja myönteistä rahoituspäätöstä ei siltikään välttämättä saada.

Miksi käyttää Finnveran alkutakausta?

Finnveran alkutakaus sopii monenlaisiin käyttötarkoituksiin yritystoiminnan laajentamisesta, uusiin investointeihin ja tuotekehitykseen. Alkutakausta voidaan käyttää muun muassa lainoissa, joiden käyttökohde on:

 • Suurempia urakoita mahdollistavat laite- ja koneinvestoinnit rakennusalalla
 • Toiminnan laajentaminen, esimerkiksi ravintola haluaa rakentaa terassin, joka mahdollistaa useampien asiakaspaikkojen määrän
 • Käyttöpääoman tarve esimerkiksi rakennusurakoissa, joissa omalle henkilöstölle on maksettava palkkaa ennen urakan tuloutumista
 • Tuotekehityksen tai prototyypin viimeistely ja markkinoille vientikuntoon saattaminen
 • Uusien markkinoiden avaus Suomessa
 • Yhtiön nettisivujen, markkinointimateriaalien tai esimerkiksi toimintakuvausten kääntäminen eri kielelle
 • Uusien työntekijöiden palkkaus
 • Myynnin kannalta olennaisten sertifikaattien hankkiminen
 • Immateriaalioikeuksiin ja patentteihin liittyvät hankkimiskustannukset
 • Uusien asiakashankintakanavien rakentaminen
 • Yhtiön nettisivujen suunnittelu ja rakentaminen
 • Yhtiön kasvun ja kehittämisen kannalta olennaisten konsulttipalveluiden ostaminen
 • Työvälineiden ostaminen
 • Toimi- tai palvelutilojen irtaimiston hankkiminen, esimerkiksi ravintolan sisustaminen
 • Aineettomien lisenssien hankkiminen, muun muassa tietokoneohjelmistot

Finnveran alkutakauksen käyttökohteet ovat erittäin laajat. 

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin ja kartoitetaan yhdessä rahoituksen tarpeesi ja siihen soveltuvat rahoitusinstrumentit läpi.

Millaiselle yritykselle Finnveran alkutakaus sopii?

Finnveran alkutakaus soveltuu tavallisille suomalaisille pk-yrityksille, joiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin on kulunut alle kolme vuotta. Yritys voi olla osakeyhtiö tai rekisteröity toiminimi, mutta ei kuitenkaan osuuskunta tai rekisteröity yhdistys. Yrityksen ja sen vastuuhenkilöiden luottotietojen on oltava kunnossa, eikä vastuuhenkilön yritysyhteyksissä saa olla konkurssimerkintää eikä henkilöyhtiötä, joilla on maksuhäiriöitä. Ota nämä seikat huomioon miettiessäsi sopisiko Finnveran alkutakaus yrityksellesi:

 • Toimialoja joille alkutakausta ei voida myöntää:
  • varsinainen maatilatalous
  • metsätalous
  • rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi

 • Alkutakausta ei voida käyttää:
  •  yritys- ja liiketoimintakauppojen tekemiseen
  • yrityksen omien osakkeiden hankkimiseen
  • toimitila- tai ajoneuvohankintoihin
  • viennin rahoittamiseen

Tarkista myös, ettei yrityksesi de minimis -tuet ylitä 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana, sillä Finnveran alkutakaus sisältää de minimis -tukea. EU:n valtiontukisäännöt kieltävät alkutakauksen käytön kuljetusvälineiden ja -laitteiden hankinnan rahoittamiseen tilanteissa, joissa yritys harjoittaa rahdinkuljetusta toisen lukuun.

Finnveran alkutakaus on tarkoitettu aloittavalle pk-yritykselle, jonka on oltava alle kolme vuotta vanha. Yli kolme vuotta vanhoille pk-yrityksille, jotka haluavat laajentaa toimintaansa, katso Finnveran pk-takaus.

Mihin Finnveran alkutakausta voi käyttää?

Finnveran alkutakausta voidaan käyttää monenlaisiin erilaisiin investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin. Alkutakausta voidaan nyt poikkeuksellisesti käyttää myös koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin. Alkutakaus mahdollistaa aloittavalle yrittäjälle pankkilainan saamisen tilanteessa, kun omia vakuuksia ei vielä ole tarpeeksi.

Rahoituksen käyttökohteita ei juurikaan ole rajattu ja tämä mahdollistaa alkutakauksen käytön monenlaiseen yritystoimintaan. Yritystoiminnan alussa on usein tarve tehdä investointeja, mutta pankista ei saa ilman vakuuksia riittävän suurta lainaa. Tähä tilanteeseen sopii erinomaisesti Finnveran alkutakaus.

Finnvera alkutakaus ja Momentum Helsinki

Momentum Helsinki voi auttaa pankkilainan ja Finnveran alkutakauksen saamiseksi. Olemme auttaneet useita kymmeniä asiakkaita saamaan rahoitusta pankilta ja alkutakauksen lainalle Finnveralta.

Tarvittaessa laadimme rahoitusmateriaalit ja lähettämme hakemuksen rahoittajataholle. Olipa tarkoituksenasi sitten tehdä tärkeitä investointeja yritystoimintasi käyntiin saattamiseksi tai hankkia uusia koneita ja laitteita yritystoimintasi tueksi, voimme auttaa hankkeessa.

Rahoituksen hakeminen kanssamme on täysin riskitöntä, sillä toimimme onnistumiskomissiolla: mikäli rahoitusta ei järjesty, emme myöskään lähetä teille laskua. 


Ota meihin yhteyttä – kartoitetaan yhdessä rahoituksen tarpeesi.

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Rahoitussuunnittelija, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Operatiivinen johtaja, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Samuel Haavisto

Junior-Analyytikko

Joonas Gruhn

Joonas Krühn

Teknologiajohtaja
Teknologiakonsultaatio

Ota yhteyttä

Varaa maksuton rahoituskonsultaatio


Asiakaspalvelu:
+358 9 2316 1123
asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi