Finnvera Alkutakaus

Alkutakaus on Finnveran yrityksen lainaan myöntämä takaus. Alkutakaus on uudistunut 2024 alusta; käyttömahdollisuudet ovat laajentuneet.

Finnveran Alkutakauksen avulla yrityksesi voi saada 80% vakuuden esim. 12 500€ – 100 000€ lainarahoitukseen. Yritys voi saada takauksia Alkutakauksia enintään 160 000€ arvosta.

Alkutakaus voidaan myöntää vain alle 3 vuotiaille yrityksille (laskettuna kaupparekisteriin merkitsemisestä), sillä se on tarkoitettu uuden yrityksen toiminnan alkumetreille.

Alkutakaus voidaan lisäksi myöntää vain, mikäli yhtiön ja sen vastuuhenkilöiden luottotiedot ovat kunnossa. Yrityksen vastuuhenkilön yritysyhteyksissä ei saa olla konkurssimerkintää eikä henkilöyhtiöitä, joilla on maksuhäiriömerkintä.


Finnveran alkutakaus voi mahdollistaa yrityksellesi jopa 100 000€ rahoituksen.

Mihin Alkutakausta voi käyttää?

Finnveran Alkutakausta voidaan käyttää hyvin monenlaiseen rahoitustarpeeseen, mikäli alkutakauksen myöntämisen edellytykset ovat käsillä ja pankki lähtee hankkeeseen mukaan. 

Finnveran Alkutakaus sopii laaja-alaisesti oma

Uusi yritys
Saatat joutua investoimaan etukäteen esimerkiksi liiketilan vuokravakuuteen, koneisiin, kalustoon tai materiaaleihin, markkinointiin…

Jo toimiva, alle 3 vuotta vanha yritys
Saatat tarvita lisärahoitusta kannattavan toimintasi kasvattamiseksi, uuden liiketoimintasegmentin tai uuden liiketoiminnan aloittamiseen.

 

Finnveran Alkutakausta voidaan käyttää esimerkiksi käyttöpääomarahoituksen hankkimiseksi, kun yrityksesi tarvitsee rahoitusta asiakkaiden vaatimien pitkien maksuaikojen johdosta. 

Finnveran Alkutakaus sopii myös tilanteisiin, jossa käyttöpääomaa tarvitaan esimerkiksi materiaalien tai raaka-aineiden hankkimiseksi tai uusien työntekijöiden palkkakulujen puskuriksi.

Finnveran Alkutakausta voidaan käyttää, kun yrityksesi rahoitustarve kohdistuu investointeihin.

Alkutakauksen kannalta soveltuvia investointikohteita ovat esimerkiksi:

Koneinvestoinnit
Rakennuskoneet, teolliset laitteet, tietotekniikka..

Kapasiteetin laajennus
Terassin rakentaminen, uusi palvelupiste..

Finnveran Alkutakausta voidaan käyttää myös kalustohankintoihin, kun hankintoihin ei olisi saatavilla muuta rahoitusta (esim. leasing).

Alkutakauksen kannalta soveltuvia kalustoja ovat esimerkiksi

– Kalusteet (
toimistokalusteet työpöydät, tuolit, hyllyt ja kaapit)
– Tuotantolaitteet  ja koneet ( yrityksesi valmistaa fyysisiä tuotteita)
– Valmistus- ja työstökalut: (esim. hitsauslaitteet, puusepän työkalut tai koneistuslaitteet).
– Ajoneuvot:
Vuodesta 2024 lähtien alkutakauksen soveltuvuutta on laajennettu myös pyörillä liikkuvaan kalustoon.

Alkutakausta voidaan käyttää konehankintoihin silloin kun konehankintoihin ei olisi saatavilla markkinaehtoista rahoitusta.

Alkutakauksen kannalta soveltuvia hankittavia koneita ovat mitkä tahansa liiketoiminnassa käytettävät koneet (kaivinkoneet, jyrät, porat..), jotka eivät kuitenkaan liiku pyörillä. 

Finnveran alkutakausta voidaan käyttää myös silloin, kun yrityksesi täytyy investoida nykyisiin toimitiloihin.

Alkutakaus sopii myös vuokratilojen remontointiukuluihin tai vuokratiloihin liittyvien muiden kustannusten kattamiseen toiminnan ensimmäisille kuukausille. 

Alkutakaus soveltuu myös uuden toimipisteen aloittamiseen tai toimipisteen laajentamiseen  liittyviin kustannuksiin (esim. terassin rakentaminen tai laajentaminen).

Finnvera Alkutakauksen
Asiantuntijat

Mitä Alkutakaus vaatii yritykseltä?

1.
Luottotiedot

Alkutakausta ei voida myöntää, mikäli yhtiön ja sen vastuuhenkilöiden luottotiedot eivät ole kunnossa.

Yrityksen vastuuhenkilön yritysyhteyksissä ei saa olla konkurssimerkintää eikä henkilöyhtiöitä, joilla on maksuhäiriömerkintä.

2.
Kannattavuus

Finnveran Alkutakaus voidaan myöntää vain kannattaviin liiketoimintoihin. 

Yrityksesi tulee olla kannattava, jotta se kykenee suoriutumaan lainaan liittyvistä koroista ja lyhennyksistä: Liiketoiminnan tulojen on oltava suuremmat kuin sen menot.

3.
Rahoitus-materiaalit

Avainasemassa Finnveran Alkutakauksen hankkimisessa on asianmukaisesti laaditut rahoitusmateriaalit.

Finnvera ja pankki edellyttävät liiketoimintasuunnitelmaa sekä budjettilaskelmaa.

4.
Pankki

Pankki on Alkutakauksen tärkein komponentti, sillä vain pankki voi hakea alkutakausta.

Pankki ei kuitenkaan laadi puolestasi rahoitusmateriaaleja tai opasta rahoituksen hankinnassa, vaan haluaa nähdä valmiin rahoituspaketin harkitakseen rahoittamista.

Mitä tarvitaan Finnveran alkutakauksen saamiseksi?

Finnveran alkutakauksen saaminen vaatii hakijayritykseltä ja yrittäjältä vahvaa markkinan tuntemusta, kykyä määritellä kohdemarkkinoiden koko ja oman liiketoiminnan ansaintalogiikan yksityiskohtaista avaamista.

Oma kilpailukyky markkinoilla on pystyttävä uskottavasti perustelemaan ja usein olemassa olevat asiakassuhteet on oltava huolellisesti dokumentoituna. 

Tämän lisäksi lainan ja alkutakauksen saamiseksi vaaditaan täysi analyysi yrityksen kustannusrakenteesta: yhtiön tilinpäätös ja tuoreet kirjanpitoajot on käytävä huolellisesti läpi. Mikäli yrityksen toiminta on luonteeltaan syklistä, tulee yrityksen kulurakennetta myös mallintaa vuodenaikojen mukaan ja määritellä esimerkiksi kesäsesongin ja sesongin ulkopuolisen ajan liiketoimintapotentiaali.

Yleensä nämä seikat avataan rahoittajille ja Finnveralle toimittamalla liitteenä kattava liiketoimintasuunnitelma ja budjettilaskelma seuraavaksi 3-5 vuodeksi.

Edellä mainittujen liitteiden ja rahoitusmateriaalien suunnittelu ja huolellinen valmistaminen ovat aina ajallisesti pois yrityksen normaalista toiminnasta. 

Pahimmassa tapauksessa yrittäjä käyttää materiaalien valmistamiseen, sähköpostien lähettelyyn ja puheluiden soitteluun useita satoja tunteja työaikaa ja myönteistä rahoituspäätöstä ei siltikään välttämättä saada.

Tämän johdosta monet yrittäjät antavat Alkutakauksen hakemisen asiantuntijoiden hoidettavaksi ja keskittävät oman energiansa ydinliiketoimintaan.

Valitse ammattilaiset hankkimaan Alkutakaus yrityksellesi

Momentum Helsinki on yritysrahoitukseen keskittynyt palvelu.

Hankimme vuosittain miljoonia euroja yrityslainoja asiakkaillemme hyödyntämällä erinomaisia suhteitamme Suomen tunnetuimpiin pankkeihin.

Tunnemme yrityksien lainarahoituksen sekä Finnveran takaukset laaja-alaisesti, josta syystä saamme yrityksille paremmat lainaehdot ja edullisen koron.

Meille ei ole ongelma, jos yritykselläsi ei ole vakuuksia.

Hankimme yrityksellesi parhaat lainaehdot ja matalimmat korot (väh. 30 000€ laina).

Jätä yhteydenottopyyntö alta tai soita (puh. +358 (0)9 2533 6600).

Miten palvelumme hyödyttää sinua alkutakauksen hakemisessa?

Vältä aikaasi vievä kirjoitus- ja laskentatyö.

Rahoituspalvelussamme luodaan kaikki tarvittavat  rahoitusmateriaalit alkutakauksen hankkimiseksi, jotka vastaavat pankkien tiedon tarpeisiin. 

Mistä tiedät, että yrityksesi saama lainatarjous on paras mahdollinen?

Olemme hankkineet useita satoja yrityslainoja, ja neuvottelemme pankkien kanssa viikoittain.

Tiedämme millainen tarjous on hyvä suhteessa markkinatilanteeseen.

Voit keskittyä omaan liiketoimintaasi.

Hoidamme alkutakauksen hakemusprosessissa kaiken puolestasi ja johdamme koko prosessia, kunnes rahoitus maksetaan yrityksesi tilille.

Pidämme sinut ajan tasalla läpi koko projektin.

Pidempi laina-aika pienentää kk-erän suuruutta.

Hyvien rahoitussuhteidemme ja laadukkaiden rahoitusmateriaalien ansiosta saamme yrityslainalle alkutakauksen lisäksi lähes aina pidemmän laina-ajan.

Miksi maksaisit liikaa?

Laadukkaampien rahoitusmateriaalien ansiosta yrityksesi saa alkutakauksen, ja sen johdosta merkittävästi pika- ja vakuudettomia lainoja edullisemman koron.

Riittääkö aikasi muistuttelemaan pankkia projektistasi?

Esittelemme yrityksesi entuudestaan tuntemille pankkiireille, joiden kanssa keskustelemme viikoittain.

Miten haemme Finnveran alkutakauksen sinulle?

Alkutakauksen avulla yrityksesi voi saada jopa 100 000€ rahoituksen.

Haastattelut

Aluksi kartoitamme yhtiönne rahoitusmahdollisuudet maksuttomassa alkukartoituksessa.

Toimeksiannon jälkeen prosessi jatkuu yrityksen syvemmillä haastatteluilla.

Rahoitus-materiaalit

Haastatteluissa kerätyn tiedon pohjalta laadimme ammattimaiset rahoitusmateriaalit, jotka tarvitaan alkutakauksen myöntämiseksi.

Huolehdimme myös yrityksesi rahoituskelpoisuudesta.

Rahoitus-neuvottelut

Esittelemme yrityksesi pankeille, ja osallistumme rahoitusneuvotteluihin tai käymme ne puolestasi.

Johdamme koko prosessia, kunnes saat myönteisen rahoituspäätöksen.

Finnvera Alkutakaus -referenssejä

Mikko Mantere, toimitusjohtaja
Mikko Mantere, toimitusjohtajaAmucin Oy
Startup - Bioteknologia
Read More
“Momentum Helsinki huolehti useasta eri rahoitusinstrumentista kansainvälisen kasvutarinamme alkuvaiheessa. Kuusinumeroisen rahoituksen avulla pystyimme keskittymään liiketoimintamme käynnistämiseen ja väistimme diluution osakeomistuksissamme. Jatkamme yhteistyötämme Momentum Helsingin kanssa”
Annika Kakko, toimitusjohtaja
Annika Kakko, toimitusjohtajaKakkoBrows Cosmetics Oy
Startup - e-commerce, kosmetiikka
Read More
“Koin Momentumin rahoituspalvelut erittäin asianosaaviksi sekä luotettaviksi uudessa projektissani. Yhteistyö heidän kanssa ollut mukavaa ja kommunikointi selkeää. Momentum tarjosi erinomaisen tuen projektin tärkeään alkuvaiheeseen! Jatkan yhteistyötäni Momentum Helsingin kanssa“
Lari Virtanen, toimitusjohtaja
Lari Virtanen, toimitusjohtajaTalo Care Oy
Startup -platform, kiinteistöhuolto
Read More
“Momentum Helsinki hankki meille kriittisen rahoituksen liiketoiminnan uuden kasvuvision toteuttamiseksi sekä auttoi meitä merkittävästi kirkastamaan strategiaamme. Olemme erittäin tyytyväisiä Momentumiin ja voimme lämpimästi suositella heidän palveluja. Aiomme jatkaa yhteistyötä Momentum Helsingin kanssa”
Eetu Raudas, toimitusjohtaja
Eetu Raudas, toimitusjohtajaStyledoubler Oy Startup -platform, Internetmarkkinointi
Read More
“Hyödynsimme Momentum Helsingin yhdistelmärahoituspalvelua. Tähän mennessä Momentum on hankkinut meille hankki meille lähes 100 000 euroa tukia tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseemme sekä matalakorkoisen 100 000 euron lainatarjouksen. Lisäksi Momentum esitteli meidät pääomasijoittajille, jotka järjestävät yhtiölle merkittävän kokoisen rahoituskierroksen.”
Aki Borgentorp, toimitusjohtaja
Aki Borgentorp, toimitusjohtajaNordtreat Finland Oy/Ltd Kasvuyhtiö - teknologia, kemian ala
Read More
“Saimme kerättyä 50% tavoiteltua enemmän pääomaa yhtiöön, koska pääomarahoituskierroksemme yhteydessä Momentum Helsinki esitteli meille juuri oikean velkainstrumentin ja teki tarvittavat introt.”
Previous
Next

Finnvera Alkutakaus - usein kysytyt kysymykset

Koska Alkutakauksella haettava rahoitus on pankkien myöntämää lainarahoitusta, se ei ole riskirahoitusta.
Mikäli takaisinmaksukyvystä vallitsee liian suurta epävarmuutta, ei myöskään alkutakausta myönnetä.  

Alkutakausta hakevalla yrityksellä ei saa olla maksuhäiriöitä, jonka lisäksi myös yrityksen vastuuhenkilöiden luottotietojen tulee olla puhtaat.

Otollinen aika hakea rahoitusta alkutakauksen kanssa on, kun alle 3 vuotias yrityksesi on aloittamassa tai kasvattamassa liiketoimintaa, tarvitsee rahoitusta, ja lainan takaisinmaksukyvystä ollaan varmoja, jonka lisäksi rahan käyttökohteet soveltuvat alkutakaukseen.

Yhdellä tai useammalla Alkutakauksella myönnettävien takauksien yhteismäärä voi olla enintään 160 000€. Yhdellä kerralla alkutakauksen avulla yritys voi saada useinmiten enintään 100 000,00€ rahoitusta (pankista riippuen).  Kannattaa myös muistaa, että alkutakaus voidaan myöntää yrityksellesi vain ensimmäisen 3 vuoden aikana.

Keskustele Momentum Helsingin asiantuntijoiden kanssa selvittääksesi ratkeaisiko rahoitustarpeesi alkutakauksen avulla.

Tiedot päivitetty 20.02.2024

Alkutakauksesta peritään Finnveran hinnaston mukainen takausprovisio, 1,75% per vuosi. Finnvera perii lisäksi Alkutakauksen käsittelystä 1,0% toimitusmaksun takauksen määrästä hinnastonsa mukaan. Halutessasi voit tarkastaa Finnveran hinnaston Finnveran sivustolta.

Finnveran perimien hintojen lisäksi yrityslainasta peritään rahoittajan toimesta tyypillisesti euribor sekä rahoittajan korkomarginaali.

Ota yhteys Momentum Helsingin asiantuntijaan kuullaksesi ajankohtainen ja tarkka hinta-arvio alkutakauksen ja rahoituksen kustannuksista.

Vaikka Finnvera ei vaadi omarahoitusosuutta, usein rahoituksen onnistuminen alkutakauksen kanssa silti jonkunnäköistä omarahoitusosuutta. Näin ei kuitenkaan aina ole.

Kuten yleensäkin rahoituksessa, asiat ovat tapauskohtaisia, eikä yksiselitteistä kaikille soveltuvaa vastausta omarahoitusosuuden määrästä alkutakauksella haettavaan rahoitukseen ole. Momentumin asiantuntijat neuvottelevat kuitenkin alkutakausrahoituksista viikoittain, joten käytössämme on aina ajantasaisin tieto.

Keskustele Momentumin asiantuntijoiden kanssa tapauksesi yksityiskohdista saadaksesi tietää millaista omarahoitusosuutta alkatakauksella haettava rahoitus saattaisi kohdallanne edellyttää.

Alkutakausta ei voida käyttää:

 • Kannattamattomaan liiketoimintaan
 • Yritys- ja liiketoimintakauppojen tekemiseen
 • Yrityksen omien osakkeiden hankkimiseen
 • Toimitila- tai ajoneuvohankintoihin
 • Vientikauppohin
 • Kun yhtiöllä on muita, kuin henkilöomistajia (esim. holding-yhtiöitä omistajana).


Alkutakausta ei myönnetä seuraavien toimialojen yrityksille:

 • Varsinainen maatilatalous
 • Metsätalous
 • Rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi


Tiedot päivitetty 20.02.2024 – Tarkasta tarvittaessa ajantasaiset rajoitukset Finnveran sivustolta.
_______________________________________

Vaikka alkutakaus ei soveltuisi yrityksesi rahoitustarpeeseen, Finnveralla on muunkinlaisia takauksia.

Momentum Helsingin asiantuntijat ovat valmiita keskustelemaan kanssasi tapaukseesi soveltuvista vakuusvaihtoehdoista.

Et koskaan maksa turhasta.

Rahoituksen hakeminen kanssamme on täysin riskitöntä, sillä toimimme onnistumiskomissiolla: mikäli rahoitusta ei järjesty, emme myöskään lähetä teille laskua.

Palkkiomme on aina kohtuullinen suhteessa rahoitusprojektiin liittyvään monimutkaisuuteen, riskeihin ja työn määrään.
Annamme mielellämme hinta-arvion kuullessamme yrityksestänne ja rahoituksen tarpeestanne lisää. 

Yhteyden ottaminen meihin ei maksa mitään. 

Mikset hyödyntäisi kokemustamme?
Hankimme vuosittain miljoonia euroja yrityslainoja asiakkaillemme hyödyntämällä erinomaisia suhteitamme Suomen tunnetuimpiin pankkeihin. Tunnemme yrityksien lainarahoituksen laaja-alaisesti, josta syystä saamme yrityksille paremmat lainaehdot ja edullisen koron. Meille ei ole ongelma, jos yritykselläsi ei ole vakuuksia omasta takaa.

Miksi maksaisit liikaa?
Laadukkaampien rahoitusmateriaalien ansiosta yrityksesi saa merkittävästi pika- ja vakuudettomia lainoja edullisemman koron.
Palvelumme avulla säästät aikasi lisäksi joka tapauksessa koroissa ja kuukausierän suuruudessa suurimpaan osaan rahoitustarjouksia verrattuna.

 

Mikset hyödyntäisi kokemustamme & verkostoamme?
Hakiessasi itse rahoitusta et voi koskaan tietää millainen henkilö (usein arvotaan) käsittelemään hakemustasi. Koska päätöksiä tekevät ihmiset, vääränlainen kontaktihenkilö, joka ei ymmärrä liiketoimintaasi, johtaa usein rahoituksen epäonnistumiseen.

Momentumissa asioimme tuttujen pankkiirien kanssa lähes kaikista Suomessa toimivista pankeista viikoittain, joten voimme taata, että meidän hoitamana yrityksesi saa tehokasta, asianmukaista ja ymmärtävää kohtelua rahoittajilta. 

Hankimme vuosittain miljoonia euroja yrityslainoja asiakkaillemme hyödyntämällä erinomaisia suhteitamme Suomen tunnetuimpiin pankkeihin. Tunnemme yrityksien lainarahoituksen laaja-alaisesti, josta syystä saamme yrityksille paremmat lainaehdot ja edullisen koron. Meille ei ole ongelma, jos yritykselläsi ei ole vakuuksia omasta takaa.

Miksi käyttäisit omaa aikaasi kirjoittamiseen ja laskemiseen?
Eikö kannattaisi mielummin keskittyä omaan bisneksen kasvattamiseen? Antamalla toimeksiannon Momentumille vältät aikaasi vievän kirjoitus- ja laskentatyön. Rahoituspalvelussamme luodaan kaikki tarvittavat rahoitusmateriaalit, jotka vastaavat pankkien ja alkutakauksen edellyttämän tiedon tarpeisiin.

Miksi maksaisit liikaa?
Laadukkaampien laatimiemme rahoitusmateriaalien ansiosta yrityksesi saa merkittävästi pika- ja vakuudettomia lainoja edullisemman koron.

Mistä tiedät, että yrityksesi saama lainatarjous on paras mahdollinen?
Olemme hankkineet useita satoja yrityslainoja, ja neuvottelemme pankkien kanssa viikoittain, myös alkutakaukseen liittyvistä rahoitusprojekteista. Tiedämme millainen tarjous on hyvä suhteessa markkinatilanteeseen.

Avaimet käteen -palvelu
Hoidamme kaiken puolestasi ja johdamme prosessia, kunnes olet saanut myönteiset rahoituspäätökset kaikilta tarvittavilta tahoilta rahoituksen onnistumiseksi. 

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Perustaja
Rahoitussuunnittelut, rahoitusneuvottelut

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Rahoitussuunnittelija, perustaja
Rahoitusneuvottelut, rahoitusprojektit

Samuel Haavisto

Sr. analyytikko 
Rahoitusmateriaalit, hakemusprosessit

Mikael Jerkku

Mikael Jerkku

Markkinointijohtaja
Asiakashankintapalvelut, digimarkkinointi

Hae alkutakausta

Yhteydenotto ei maksa mitään.

Asiakaspalvelu:
+358 9 2533 6600
asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi

Alla yksityiskohtaisempaa tietoa Finnveran Alkutakauksesta

Finnveran Alkutakaus - Momentum Helsinki

Finnvera myöntää yrityksille takauksia vakuutena pankista tai muilta rahoittajilta saatuihin lainoihin ja vastuusitoumuksiin. Monelle aloittavalle yrittäjälle voi olla haasteellista saada toiminnan aloittamiseen tarvittavaa pankkilainaa, jos tarvittavia vakuuksia ei ole omasta takaa.
Ratkaisuksi ongelmaan on kehitetty Finnveran alkutakaus, joka on nimensä mukaisesti tarkoitettu auttamaan aloittavia pk-yrityksiä saamaan rahoitusta pankista. 

Pk-yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka liikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä enintään 250. Alkutakaus on tarkoitettu kotimaisille pk-yrityksille, joiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin on kulunut enintään kolme vuotta ja joilla on tarvetta investointi- tai käyttöpääomalle. Alkutakauksen tarkoituksena on helpottaa uuden yritystoiminnan aloittamista.

Mikä on Finnveran alkutakaus?

Monelle aloittavalle yrittäjälle voi olla haasteellista saada toiminnan aloittamiseen tarvittavaa pankkilainaa, jos tarvittavia vakuuksia ei ole omasta takaa.
Ratkaisuksi ongelmaan on kehitetty Finnveran alkutakaus, joka on nimensä mukaisesti tarkoitettu auttamaan aloittavia pk-yrityksiä saamaan rahoitusta pankista: Finnvera myöntää yrityksille takauksia vakuutena pankista tai muilta rahoittajilta saatuihin lainoihin ja vastuusitoumuksiin. Alkutakauksen tarkoituksena on helpottaa uuden yritystoiminnan aloittamista.

Pk-yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka liikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä enintään 250. Alkutakaus on tarkoitettu kotimaisille pk-yrityksille, joiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin on kulunut enintään kolme vuotta ja joilla on tarvetta investointi- tai käyttöpääomalle. 

 Mikäli yrityksen rahoituksen tarve on suurempi, kuin 100 000 euroa, tulee yhtiön hankkia rahoitukselleen Finnvera-takaus sähköisen asioinnin kautta pankin kanssa keskusteltuaan. 

Yritys voi kuitenkin hakea alkutakauksen kahteen kertaan. Yhdellä yrityksellä voi olla yhteensä enintään 160 000 euron edestä myönnettyjä alkutakauksia. Uusi alkutakaus voidaan myöntää, kun edellisestä alkutakauspäätöksestä on kulunut vähintään kaksi kuukautta.

Finnveran takaus voi olla vähintään 10 000 euroa ja enintään 80 000 euroa, ja 80% rahoituksen kokonaismäärästä. 80% takauksella tarkoitetaan sitä, että Finnvera on vastuussa pankille 80% lainan kokonaissummasta, mikäli yritys ei jostain syystä pystyisikään maksamaan lainaa takaisin. Suomen valtio vastaa Finnveran myöntämistä takauksista. 

Finnveran alkutakausta hakee yrittäjän puolesta se pankki, josta ollaan hakemassa lainaa. Pankki arvioi ensin yrityksen toimintaedellytykset ja luottokelpoisuuden lainan saamiseksi ja Finnvera tekee itsenäisen päätöksen takauksen myöntämisestä. Yrittäjän ei itse tarvitse olla yhteydessä Finnveraan.

Finnvera ei edellytä yritykseltä omarahoitusosuutta, mutta alkutakausta hakevan yrityksen pääosakkailta edellytetään omavelkaisia erityistakauksia, joiden tulee kattaa 25% Finnveran takauksen määrästä. Omavelkaisen takauksen vähimmäismäärä on 3000 euroa.

Finnvera veloittaa myös yritykseltä takausprovision ja toimitusmaksun. Takausprovisio on 1,75% pankin ilmoittamasta takaussaldosta ja se veloitetaan kolmen kuukauden välein. Toimitusmaksu on 0,1% takauksen määrästä.

Miksi käyttää Finnveran alkutakausta?

Finnveran alkutakaus sopii monenlaisiin käyttötarkoituksiin yritystoiminnan laajentamisesta, uusiin investointeihin ja tuotekehitykseen.

Alkutakausta voidaan käyttää muun muassa lainoissa, joiden käyttökohde on:

 • Suurempia urakoita mahdollistavat laite- ja koneinvestoinnit rakennusalalla
 • Toiminnan laajentaminen, esimerkiksi ravintola haluaa rakentaa terassin, joka mahdollistaa useampien asiakaspaikkojen määrän
 • Käyttöpääoman tarve esimerkiksi rakennusurakoissa, joissa omalle henkilöstölle on maksettava palkkaa ennen urakan tuloutumista
 • Tuotekehityksen tai prototyypin viimeistely ja markkinoille vientikuntoon saattaminen
 • Uusien markkinoiden avaus Suomessa
 • Uusien työntekijöiden palkkaus
 • Yhtiön nettisivujen, markkinointimateriaalien tai esimerkiksi toimintakuvausten kääntäminen eri kielelle

Finnveran alkutakauksen käyttökohteet ovat erittäin laajat:

 • Myynnin kannalta olennaisten sertifikaattien hankkiminen
 • Immateriaalioikeuksiin ja patentteihin liittyvät hankkimiskustannukset
 • Uusien asiakashankintakanavien rakentaminen
 • Yhtiön nettisivujen suunnittelu ja rakentaminen
 • Yhtiön kasvun ja kehittämisen kannalta olennaisten konsulttipalveluiden ostaminen
 • Työvälineiden ostaminen
 • Toimi- tai palvelutilojen irtaimiston hankkiminen, esimerkiksi ravintolan sisustaminen
 • Aineettomien lisenssien hankkiminen, muun muassa tietokoneohjelmistot
 

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin ja kartoitetaan yhdessä rahoituksen tarpeesi ja siihen soveltuvat rahoitusinstrumentit läpi.

Millaiselle yritykselle Finnveran alkutakaus sopii?

Finnveran alkutakaus soveltuu tavallisille suomalaisille pk-yrityksille, joiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin on kulunut alle kolme vuotta.

Yritys voi olla osakeyhtiö tai rekisteröity toiminimi, mutta ei kuitenkaan osuuskunta tai rekisteröity yhdistys.

Yrityksen ja sen vastuuhenkilöiden luottotietojen on oltava kunnossa, eikä vastuuhenkilön yritysyhteyksissä saa olla konkurssimerkintää eikä henkilöyhtiötä, joilla on maksuhäiriöitä.

Ota nämä seikat huomioon miettiessäsi sopisiko Finnveran alkutakaus yrityksellesi:

 
Toimialoja joille alkutakausta ei voida myöntää:
 • Varsinainen maatilatalous
 • Metsätalous
 • Rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi
 

Alkutakausta ei voida käyttää:

 • Kannattamattomaan liiketoimintaan
 • Yritys- ja liiketoimintakauppojen tekemiseen
 • Yrityksen omien osakkeiden hankkimiseen
 • Toimitilahankintoihin
 • Viennin rahoittamiseen
Alkutakaus myönnetään vain alle 3 vuotiaille yrityksille
Finnveran alkutakaus on tarkoitettu aloittavalle pk-yritykselle, jonka on oltava alle kolme vuotta vanha.
Yli kolme vuotta vanhoille pk-yrityksille, jotka haluavat laajentaa toimintaansa, katso 
Finnveran pk-takaus tai lue lisää muista Finnveran takauksista.
 
De-minimisrajat alkutakauksen esteenä

Tarkista myös, ettei yrityksesi de minimis -tuet ylitä 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana, sillä Finnveran alkutakaus sisältää de minimis -tukea.

 

Muuta huomioitavaa alkutakauksesta 
EU:n valtiontukisäännöt kieltävät alkutakauksen käytön kuljetusvälineiden ja -laitteiden hankinnan rahoittamiseen tilanteissa, joissa yritys harjoittaa rahdinkuljetusta toisen lukuun.
Finnveran alkutakaus on rahoitusmarkkinaa täydentävää rahoitusta, joten alkutakausta ei voida myöntää silloin kun alkutakaus kilpailisi muun rahoituksen kanssa.

Mihin Finnveran alkutakausta voi käyttää?

Finnveran alkutakausta voidaan käyttää monenlaisiin erilaisiin investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin. Alkutakausta voidaan nyt poikkeuksellisesti käyttää myös koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin. Alkutakaus mahdollistaa aloittavalle yrittäjälle pankkilainan saamisen tilanteessa, kun omia vakuuksia ei vielä ole tarpeeksi.

Rahoituksen käyttökohteita ei juurikaan ole rajattu ja tämä mahdollistaa alkutakauksen käytön monenlaiseen yritystoimintaan. Yritystoiminnan alussa on usein tarve tehdä investointeja, mutta pankista ei saa ilman vakuuksia riittävän suurta lainaa. Tähä tilanteeseen sopii erinomaisesti Finnveran alkutakaus.

Finnvera alkutakaus ja Momentum Helsinki

Momentum Helsinki voi auttaa pankkilainan ja Finnveran alkutakauksen saamiseksi. Olemme auttaneet useita kymmeniä asiakkaita saamaan rahoitusta pankilta ja alkutakauksen lainalle Finnveralta.

Tarvittaessa laadimme rahoitusmateriaalit ja lähettämme hakemuksen rahoittajataholle. Olipa tarkoituksenasi sitten tehdä tärkeitä investointeja yritystoimintasi käyntiin saattamiseksi tai hankkia uusia koneita ja laitteita yritystoimintasi tueksi, voimme auttaa hankkeessa.

Rahoituksen hakeminen kanssamme on täysin riskitöntä, sillä toimimme onnistumiskomissiolla: mikäli rahoitusta ei järjesty, emme myöskään lähetä teille laskua. 


Ota meihin yhteyttä – kartoitetaan yhdessä rahoituksen tarpeesi.

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Rahoitussuunnittelija, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Operatiivinen johtaja, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Samuel Haavisto

Junior-Analyytikko

Joonas Gruhn

Joonas Krühn

Teknologiajohtaja
Teknologiakonsultaatio

Ota yhteyttä

Varaa maksuton rahoituskonsultaatio

 

Asiakaspalvelu:
+358 9 2533 6600
asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi