fbpx

Finnveran PK-takaus - Momentum Helsinki

Päivitetty 20.02.2024

Finnvera myöntää yrityksille de-minimis yritystukea sisältäviä takauksia vakuudeksi pankista tai muilta rahoittajilta saatuihin lainoihin ja vastuusitoumuksiin.

Finnveran pk-takaus on tarkoitettu yli kolme vuotta toimineille, kasvuhakuisille pk-yrityksille, jotka tarvitsevat rahoitusta investointi-, käyttöpääoma tai tuotekehitystarpeisiin.

Pk-yritys tarkoittaa pien- tai keskisuurta yritystä, jonka liikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä enintään 250. Pk-takaus on tarkoitettu auttamaan yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaansa.

Mikä on Finnveran pk-takaus?

Finnvera myöntää yrityksille de-minimis yritystukea sisältäviä takauksia vakuudeksi pankista tai muilta rahoittajilta saatuihin lainoihin ja vastuusitoumuksiin.
Finnveran pk-takaus on tarkoitettu yli kolme vuotta toimineille, kasvuhakuisille pk-yrityksille, jotka tarvitsevat rahoitusta investointi-, käyttöpääoma tai tuotekehitystarpeisiin.
Pk-yritys tarkoittaa pien- tai keskisuurta yritystä, jonka liikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä enintään 250. Pk-takaus on tarkoitettu auttamaan yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaansa.

Finnveran pk-takauksen vähimmäismäärä on 10 000 euroa ja enimmäismäärä 200 000 euroa.
Finnveran takausosuus pk-takauksessa on enintään 80% kokonaisrahoituksen määrästä. 80% takauksella tarkoitetaan sitä, että Finnvera on vastuussa pankille 80%  lainan kokonaissummasta, mikäli yritys ei jostain syystä pystyisikään maksamaan lainaa takaisin. Suomen valtio vastaa Finnveran myöntämistä takauksista.

Mikäli yrityksen Finnveralta haettavien vakuuksien tarve tarve on suurempi kuin 200 000 euroa, tulee yrittäjän harkita esimerkiksi Finnvera-takauksen hakemista Finnverasta sähköisen asioinnin kautta pankin kanssa keskusteltuaan.

Finnvera ei edellytä yritykseltä omarahoitusosuutta, mutta hakijayrityksen Suomen Asiakastiedon Rating Alfa-luokituksen on oltava vähintään A.

Uusi pk-takaus voidaan myöntää yritykselle, kun edellisestä pk-takauksesta on kulunut vähintään kaksi kuukautta. Yhdelle yritykselle 1.1.2024 myönnettyjen pk-takausten yhteenlaskettu määrä voi olla enintään 300 000 euroa.

 

Finnveran pk-takausta hakee yrittäjän puolesta se pankki, josta ollaan hakemassa lainaa. Pankki arvioi ensin yrityksen toimintaedellytykset, kasvuhakuisuuden ja luottokelpoisuuden lainan saamiseksi. Pankin arviointi tapahtuu tyypillisesti alla mainittujen (laajamittaistenkin) rahoitusmateriaalien perusteellaFinnvera tekee itsenäisen päätöksen takauksen myöntämisestä. Yrittäjän ei itse tarvitse olla yhteydessä Finnveraan.

Pk-takauksen hinta yritykselle myös Suomen Asiakastiedon Rating Alfa-luokituksen perusteella seuraavasti:

 

 • Luokkien AAA tai AA+ yrityksille takausprovisio on 0,95% pankin ilmoittamasta takaussaldosta
 • Luokkien AA, A+, A yrityksille takausprovisio on 1,95%


Takausprovisio veloitetaan kolmen kuukauden välein. Lisäksi yritykseltä veloitetaan kertaluontoisesti 1%  toimitusmaksu takauksen määrästä (150-1000€).

Yllä mainitut hintatiedot on päivitetty 20.02.2024. Tarkasta ajantasaiset hinnat halutessasi Finnveran sivustolta.

Yrityksen kokonaiskustannukset rahoitukselle muodostuvat takausprovisiosta, rahoittajan korkomarginaalista sekä Euroopan keskuspankin ohjauskorosta (20.02.2024 ~3,6%).

Finnveran pk-takaus ja Momentum Helsinki

Pk-takaus mahdollistaa yrittäjälle pankkilainan saamisen tilanteessa, kun omia vakuuksia ei ole tai niitä ei ole riittävästi. Kun on aika kasvattaa liiketoimintaa ja tarvitaan pankkilainaa vipuvarreksi, sopii Finnveran pk-takaus tilanteeseen erinomaisesti.
 
Momentum Helsinki auttaa yritystäsi pankkilainan ja Finnveran pk-takauksen saamisessa. Olemme hakeneet onnistuneesti pankkilainaa Finnveran pk-takauksella useille kymmenille yrittäjille.
 
Oli tarkoituksenasi sitten investoida uuteen koneistoon, kunnostaa tai laajentaa toimitilojasi asiakaspaikkojen kasvattamiseksi tai esimerkiksi aloittaa kokonaan uusi toimiala yrityksesi nykyisen toiminnan lisäksi, voimme auttaa hankkeessasi.
 
Laadimme rahoitusmateriaalit ja lähettämme hakemuksen rahoittajataholle puolestasi.
Johdamme koko prosessia koko rahoitusprosessin kesto läpi, jona aikana voit huoletta keskittyä ydinliiketoimintaasi.
 
Kattavasta rahoittajaverkostostamme löytyy lähes aina sopiva yhteyshenkilö yrityksellesi, jonka kanssa rahoitus onnistuu. 
 
PK-takauksen hakeminen Momentum Helsingin kanssa on täysin riskitöntä, sillä toimimme  onnistumiskomissiolla: mikäli emme onnistu rahoituksen järjestämisessä, emme lähetä laskua.
 

Momentum Helsinki (Momentum Holdings Oy) on itsenäinen ja yksityisomisteinen suomalainen osakeyhtiö, joka on yritysrahoituksen asiantuntija. Momentum avustaa asiakkaitaan hankkimaan rahoitusta liiketoimintaansa eri lähteistä. 

Tällä verkkosivustolla mainittu Finnvera Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Finnvera Oyj ei ole osallistunut tällä verkkosivustolla esitettyjen tietojen laatimiseen eikä tätä verkkosivustoa ole tuotettu yhdessä Finnvera Oyj:n kanssa.

Verkkosivustolla esitetyt tiedot Finnvera Oyj:n palvelutuoteista, kuten Finnvera PK-takauksesta perustuvat Momentum Holdings Oy:n omille näkemyksille.

“Finnvera” on Finnvera Oyj:lle rekisteröity tavaramerkki (sanamerkki).

Tällä sivustolla on ajoittain tarpeellista viitata Finnvera -tavaramerkkiin, sillä Momentum Helsinki tarjoaa asiantuntijapalveluita Finnvera Oyj:n rahoitusratkaisujen hyödyntämiseen. 

Tämän verkkosivuston sisältöä ei ole hyväksytetty tai käytetty läpi Finnveran kanssa. Kaikki tällä verkkosivustolla Finnverasta tai Finnveran pk-takauksesta esitetyt näkemykset perustuvat yksinomaan Momentum Holdings Oy:n omiin näkemyksiin.  

 

Mitä tarvitaan Finnveran pk-takauksen saamiseksi?

Finnveran pk-takauksen saaminen vaatii hakijayritykseltä ja yrittäjältä vahvaa markkinan tuntemusta ja kykyä määritellä markkinan koko.
Liiketoiminnan ansaintalogiikka on pystyttävä myös avaamaan yksityiskohtaisesti rahoittajatahoille. Tämän lisäksi yrityksen kilpailukyky markkinoilla on myös pystyttävä uskottavasti perustelemaan ja usein olemassa olevat asiakassuhteet on oltava huolellisesti dokumentoituna.

Tämän lisäksi lainan ja pk-takauksen saamiseksi vaaditaan täysi analyysi yrityksen kustannusrakenteesta: yhtiön tilinpäätös ja tuoreet kirjanpitoajot on käytävä huolellisesti läpi. Mikäli yrityksen toiminta on luonteeltaan syklistä, tulee yrityksen kulurakennetta myös mallintaa vuodenaikojen mukaan ja määritellä esimerkiksi kesäsesongin ja sesongin ulkopuolisen ajan liiketoimintapotentiaali.

Yleensä nämä seikat avataan rahoittajille ja Finnveralle toimittamalla liitteenä kattava liiketoimintasuunnitelma strategioineen ja taustaselvityksineen sekä yksityiskohtainen budjettilaskelma seuraavaksi 3-5 vuodeksi.

Edellä mainittujen, Finnveran PK-takauksen hankkimiseksi edellytettyjen liitteiden ja rahoitusmateriaalien suunnittelu sekä niiden huolellinen laatiminen ovat aina ajallisesti pois yrityksen normaalista toiminnasta.
Pahimmassa tapauksessa yrittäjä käyttää materiaalien valmistamiseen, sähköpostien lähettelyyn ja puheluiden soitteluun useita satoja tunteja työaikaa ilman takeita myönteisen rahoituspäätöksen saamisesta.

Useat yrittäjät turvautuvatkin Momentum Helsingin ammattilaisiin PK-takauksen edellyttämien valmistelujen ja rahoitusmateriaalien laatimiseksi, riskittömästi.

Miksi käyttää Finnveran pk-takausta?

Finnveran pk-takaus sopii laajasti erilaisiin käyttötarkoituksiin yritystoiminnan laajentamisesta uusiin investointeihin ja jopa tuotekehitykseen (osana kokonaisrahoitusta).

Finnveran Pk-takausta voidaan käyttää muun muassa lainoissa, joiden käyttökohde on:

 • Suurempia urakoita mahdollistavat laite- ja koneinvestoinnit rakennusalalla
 • Toiminnan tai kapasiteetin laajentaminen

Momentum Helsinki on hankkinut yrityksille rahoitusta Finnveran PK-takauksella esimerkiksi tilanteissa, joissa rakennusyhtiö haluaa rakentaa itselleen uudet tuotantotilat toimintansa tehostamiseksi tai esimerkiksi ravintola on rakentanut terassin, joka mahdollistaa suuremman asiakasmäärän.

 • Käyttöpääoman tarve

  Esimerkiksi rakennusurakoissa, joissa omalle henkilöstölle on maksettava

palkkaa ennen urakan tuloutumista

Toisaalta esimerkiksi myös tuotteita tai tavaroita valmistavat yritykset voivat Finnvera PK-takauksen avulla hankkia kassavaroja materiaalien tai muiden resurssien hankintaan valmistaakseen tuotteensa, jotka voidaan laskuttaa asiakkaalta vasta myöhemmin (usein vasta toimituksen yhteydessä).

Kolmantena esimerkkinä toimii esimerkiksi e-commerce-yritys (verkkokauppa), joka voi hankkia Finnvera PK-takauksella käyttöpääomaa maksaakseen markkinointiin tai tavaran tilauksiin liittyviä kustannuksiaan, saaden maksun myydyistä tuotteista tai palveluista vasta uusien asiakkaiden hankinnan jälkeen

 • Tuotekehityksen tai prototyypin viimeistely, markkinoille vientikuntoon saattaminen

 

Finnveran PK-takausta ei voida käyttää puhtaasti tuotekehitykseen liittyvissä hankkeissa (tuotekehitykseen on saatavilla mm. Business Finland -rahoitusta

tai ELY-keskus rahoitusta), mutta jos tuotekehitys on loppumetreillä,

PK-takaus voi tulla kyseeseen osana kokonaisrahoitusta.

 • Uuden markkinasegmentin tai kohdemarkkinan

   

Finnveran PK-takausta voidaan käyttää laajamittaisesti uusien markkinasegmenttien

tai täysin uusien vientimarkkinoiden avaamiseen liittyviin kustannuksiin.

 • Markkinointi

   

Finnvera PK-takausta voidaan hyödyntää laajamittaisesti markkinoinnissa, mm. uusien asiakkaiden hankintaan (online- ja offline-markkinointi), brändi-ilmeen kohentamiseen, yrityksen nettisivujen luomiseen tai uudistamiseen, markkinointimateriaalien tai esimerkiksi toimintakuvausten kääntämiseen eri kielille.

 • Lisähenkilöstön palkkaus

   

Uuden henkilön palkkaaminen vaatii yritykseltä käyttöpääomaa, koska usein

henkilöstön kulut joudutaan maksamaan ennenkuin henkilön työn tuloksista voidaan

laskuttaa asiakasta.
Toisaalta henkilöstö ei useinkaan ole tuottava heti palkkauksen alussa, ennen työssä kerättyä oppia ja koulutusta, joten yrityksen on hyvä varautua nouseviin kustannuksiin hankkimalla puskuria kassavaroihin ennen palkkauksen tekemistä. Tällaiset palkkauskustannukset sopivatkin erittäin hyvin syyksi käyttää Finnveran PK-takausta.


Muita Finnvera PK-takaukseen soveltuvia rahoitustarpeita ovat esimerkiksi:

 • Myynnin kannalta olennaisten sertifikaattien hankkiminen
 • Immateriaalioikeuksiin ja patentteihin liittyvät hankkimiskustannukset
 • Yhtiön kasvun ja kehittämisen kannalta olennaisten konsulttipalveluiden ostaminen
 • Työvälineiden ostaminen
 • Toimi- tai palvelutilojen irtaimiston hankkiminen, esimerkiksi ravintolan sisustaminen
 • Aineettomien lisenssien hankkiminen, muun muassa tietokoneohjelmistot
 
Käyttökohteita ja tapoja hyödyntää Finnveran pk-takausta on useita. Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin. Kartoitetaan yhdessä rahoituksen tarpeesi ja siihen parhaiten soveltuvat rahoitusinstrumentit.

Millaiselle yritykselle Finnveran pk-takaus sopii?

Finnveran pk-takaus sopii tavallisille suomalaisille pk-yrityksille, joiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin on kulunut yli kolme vuotta ja jotka tarvitsevat rahoitusta liiketoimintansa kehittämiseen tai kasvattamiseen. Uudelle yritykselle, jonka rekisteröinnistä kaupparekisteriin on alle kolme vuotta, katso Finnveran alkutakaus.


Yritys voi olla osakeyhtiö tai rekisteröity toiminimi, mutta ei kuitenkaan osuuskunta tai rekisteröity yhdistys.

Yrityksen ja sen vastuuhenkilöiden luottotietojen on oltava kunnossa, eikä vastuuhenkilön yritysyhteyksissä saa olla konkurssimerkintää eikä henkilöyhtiötä, joilla on maksuhäiriöitä.

Ota nämä seikat huomioon miettiessäsi sopisiko Finnveran pk-takaus yrityksellesi:

 • Toimialoja joille pk-takausta ei voida myöntää:
  • varsinainen maatilatalous
  • metsätalous
  • rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi
 • Pk-takausta ei voida käyttää:
  • Yrityksen omien osakkeiden hankkimiseen
  • Toimitilojen tai ajoneuvojen hankintaan
  • Vientikauppojen rahoittamiseen
  • Olemassa olevien verorästien maksuun
  • Muiden rahoittajien velkojen uudelleenjärjestelyihin


Huomioi myös, että Finnveran pk-takaus sisältää de minimis -tukea, joka voi estää yritystä saamasta muuta julkista tukea tai avustusta esimerkiksi ELY-keskukselta. Yrityksen saamat de minimis -tuet eivät saa ylittää 300 000 euroa kolmen vuoden aikana.
Pk-takaus voidaan kuitenkin myös hinnoitella ilman “tuettomaksi” ilman de minimis yritystukea, jolloin de minimis –kiintiötä ei kerrytetä, mikäli yrityksen tukikatto on jo täyttynyt.

On hyvä keskustella asiantuntijoiden kanssa, jotta yrityksesi voi varmistua siitä, että juuri Finnveran PK-takaus on paras mahdollinen rahoitusvaihtoehto yrityksellesi

Mihin Finnveran pk-takausta voi käyttää?

Finnveran pk-takausta voidaan käyttää yritystoiminnan laajentamiseen, kasvattamiseen, uusiin investointeihin tai tuotekehitystarpeisiin. Toimialoja ja käyttökohteita ei ole suuremmin rajattu, joten pk-takausta voidaan hyödyntää monenlaisessa yritystoiminnassa. Pk-takaus sopii poikkeuksellisesti nyt myös koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin, kunhan yritys on toiminut yli kolme vuotta.

Pk-takaus mahdollistaa yrittäjälle pankkilainan saamisen tilanteessa, kun omia vakuuksia ei ole tai niitä ei ole riittävästi. Kun on aika kasvattaa liiketoimintaa ja tarvitaan pankkilainaa vipuvarreksi, sopii Finnveran pk-takaus tilanteeseen erinomaisesti.

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Rahoitussuunnittelija, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Operatiivinen johtaja, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Samuel Haavisto

Senior-Analyytikko

Mikael Jerkku

Mikael Jerkku

Markkinointijohtaja
Asiakashankintapalvelut, digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Yhteyden ottaminen on maksutonta.

Asiakaspalvelu:
+358 9 2533 6600
asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi