Finnvera-laina - Momentum Helsinki

Finnvera-laina on nimensä mukaisesti Finnveran myöntämää investointi- ja käyttöpääomalainaa. Finnvera-laina on tarkoitettu pääsääntöisesti kone-, rakennus- ja laiteinvestointeihin, energia- ja ympäristöhankkeisiin, omistusjärjestelyjen rahoittamiseen sekä käyttöpääomatarpeisiin suomalaisille pk-yrityksille.

Finnvera ei kuitenkaan ole ensimmäinen paikka lainan hankintaan, sillä pääsääntöisesti Finnvera-lainaa voi hyödyntää osana pankin myöntämää kokonaisrahoitusta. Finnvera myös kehottaa yrityksiä olemaan ensisijaisesti yhteydessä omaan pankkiin kokonaisrahoituksen suunnittelua varten. Aikaisemmin Finnvera oli pääsääntöinen yritystoiminnan lainoittaja Suomessa, mutta nykyään Finnvera keskittyy enemmän lainojen takauksiin muun muassa Finnveran alku– ja pk-takauksen muodossa.

Sivulla annettujen tietojan ajantasaisuus tarkistettu 20.02.2024.


Momentum on auttanut lukemattomia yrittäjiä Finnvera-lainan saamisessa ja useiden erilaisten yritysten rahoitustarpeiden arvioimisessa ja rahoituksen hakemisessa. Ota yhteyttä niin kartoitamme erilaisia rahoitusvaihtoehtoja kanssasi.

Mihin Finnvera-lainaa voi käyttää?

Finnvera-lainan mahdolliset käyttökohteet ovat varsin laajat, sillä Finnvera-lainaa voi saada erilaisiin investointeihin, kuten rakennus-, kone- ja laiteinvestointeihin, sekä yleiseen käyttöpääoman tarpeeseen. Finnvera tukee myös erityisesti energia- ja ympäristöhankkeissa ja erilaisissa omistusjärjestelyissä yrityksiä Finnvera-lainalla.

Finnvera kuitenkin arvioi tapauskohtaisesti hakijayrityksen tilanteen, lainan tarpeen ja toimialan ja arvio lainan käyttötarkoituksen hyötyä yritykselle.

Kenelle Finnvera-laina on tarkoitettu?

Finnvera-laina on pääsääntöisesti tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille, joissa on henkilökuntaa vähemmän kuin 250 henkilöä ja joiden liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa. Erityisin perustein Finnvera voi myöntää Finnvera-lainaa myös pk-yritystä suuremmille yrityksille.

Toimialoista Finnvera-lainan kohdalla on suljettu ulkopuolelle ainoastaan varsinainen maatilatalous, metsätalous ja rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi.

Hakijayritys voi olla uusi tai jo kauemmin toiminnassa ollut yritys.

Finnvera-lainan korko ja laina-aika

Finnvera voi määritellä Finnvera-lainalle joko kiinteän tai viitekorkoon sidotun koron. Korkoon vaikuttaa aina myös yrityksen kannattavuus, toiminnan riski, mahdolliset yrittäjän vakuudet lainalle sekä yrityksen yleinen taloudellinen asema. Vakuuksien määrä ja tarpeellisuus neuvotellaan Finnveran kanssa tapauskohtaisesti. Koron lisäksi Finnvera-lainasta peritään pieni toimitusmaksu.

Finnvera-lainan laina-aika määritellään investoinnin tai hankkeen koon ja luonteen perusteella. Yleisimmin laina-aika on 3–5 vuotta.

Mitkä seikat voivat tulla Finnvera-lainan esteeksi?

Finnvera arvioi ennen rahoituspäätöstä yrityksen edellytykset kannattavaan liiketoimintaan kattavan yritystutkimuksen avulla. Yrityksen tavoitteet, strategia, kehittämissuunnitelmat ja markkinatilanne vaikuttavat yrityksen mahdollisuuksiin saada Finnvera-laina. Parhaiten nämä seikat kuvataan Finnveralle erillisellä, lainahakemukseen liitteeksi lisättävällä liiketoimintasuunnitelmalla ja tulossuunnitelmalla. Liiketoimintasuunnitelman ja tulossuunnitelman tulisi uskottavalla tavalla esitellä, miksi hakijayrityksen toiminta on kannattavaa ja kuinka liiketoiminta mahdollistaa lainan takaisinmaksun.


Finnvera-lainan vähimmäismäärä on 50 000 euroa ja mikäli lainan tarve yrityksellä on tätä pienempi ei Finnvera-lainaa voida myöntää.

Finnvera-lainan tarkoitus on pääsääntöisesti toimia osana pankin myöntämää rahoituskokonaisuutta. Mikäli yritys hakee Finnvera-lainaa suoraan ilman, että pankin kanssa on keskusteltu rahoituksesta, voi Finnvera ohjata yrityksen keskustelemaan ensin pankin kanssa. Monen tilanteen rahoitustarve voidaan ratkaista pankkilainalla ja jollakin Finnveran takausinstrumentilla, kuten alku-,  pk– tai Finnvera-takaus. Tilanteessa, jossa pankki ei hyvistä rahoitusedellytyksistä huolimatta myönnä yritykselle lainaa, voi Finnvera-laina kuitenkin tulla tapauskohtaisesti kyseeseen.

Ennen Finnvera-lainan hakemista kannattaa myös tarkistaa, ettei yritys toimi rahoituksen ulkopuolelle rajoitetuilla toimialoilla ja, että yrityksen koko vastaa Finnveran määritelmää pk-yrityksestä.

Finnvera-lainan hakeminen

Kun olet vakuuttunut, että yrityksesi olisi kelpoinen saamaan Finnvera-lainaa, voi rahoitushakemuksen tehdä Finnveran sähköisessä asiointipalvelussa. Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla. Huomaa, että palveluun kirjautuvan henkilön täytyy olla yrityksessä nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö.

Finnvera-lainahakemukseen ei ole pakko lisätä liitteitä, mutta valmiiksi täytetyt lomakkeet nopeuttavat hakemuksen käsittelyä. On myös erittäin haastavaa tai jopa mahdotonta kuvata yrityksen hyviä puolia Finnveralle ilman kunnollisen liiketoimintasuunnitelman lisäämistä hakemukseen. Hyvin valmistetut liitteet voivat parantaa merkittävästi yrityksen mahdollisuutta saada Finnvera-lainaa.

Rahoitushakemukseen kannattaa liittää:

  • liiketoimintasuunnitelma,
  • tulossuunnitelma (T2-lomake),
  • rahoitussuunnitelma (T4-lomake),
  • tilinpäätöstiedot liitteineen kolmelta viimeiseltä tilikaudelta,
  • kuluvalta tilikaudelta mahdollisimman tuoreet kirjanpitoajot (tulos ja tase),
  • yrittäjien CV:t,
  • yhtiöjärjestys tai yhtiösopimus.

Finnvera-laina & Momentum Helsinki

Ammattimaisen liiketoimintasuunnitelman ja tulossuunnitelman liittäminen hakemukseen parantaa huomattavasti mahdollisuuksia saada Finnvera-laina. Liitteet myös nopeuttavat osaltaan hakemuksen käsittelyä. Usein liitteiden huolellinen valmisteleminen voi olla haastavaa ja aikaa vievää. Pahimmassa tapauksessa yrittäjä käyttää arvokasta aikaa liitteiden valmistamiseen, eikä silti saa myönteistä päätöstä tarvitsemalleen lainalle. Tämä aika on myös aina pois yrityksen varsinaisesta liiketoiminnasta.

Ota yhteyttä Momentumiin ja anna meidän pitää huoli yrityksesi rahoituksesta. Finnvera-laina on usein osana suurempaa rahoituskokonaisuutta, jonka muuttujia ja kommunikointia eri rahoittajatahojen kanssa on työlästä hallita.
Voi myös olla vaikea saada selko milloin kannattaisi lähestyä pankkia ja milloin
 Finnveraa ja kumpaa ensin. 
Finnvera-lainan tapauksessa Finnveralle on myös pystyttävä kommunikoimaan uskottavasti pankin rooli rahoituskokonaisuudessa tai miksi pankki ei ole ollut valmis rahoittamaan yritystä.

Osaamme auttaa oikean rahoituksen valinnassa erilaisissa tilanteissa. Tarvittaessa laadimme tarvittavat rahoitusmateriaalit puolestasi ja hoidamme kommunikoinnin eri rahoittajien välillä. Keskustelemme mielellämme erilaisista vaihtoehdoista kanssasi ja kartoitamme tilannettasi.

Momentum Helsinki (Momentum Holdings Oy) on itsenäinen ja yksityisomisteinen suomalainen osakeyhtiö, joka on yritysrahoituksen asiantuntija. Momentum avustaa asiakkaitaan hankkimaan rahoitusta liiketoimintaansa eri lähteistä.

Tämän verkkosivuston sisältöä ei ole hyväksytetty tai käytetty läpi Finnveran kanssa. Kaikki tällä verkkosivustolla Finnverasta tai Finnvera-lainasta esitetyt näkemykset perustuvat yksinomaan Momentum Holdings Oy:n omiin näkemyksiin.

Tällä verkkosivustolla mainittu Finnvera Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Finnvera Oyj ei ole osallistunut tällä verkkosivustolla esitettyjen tietojen laatimiseen eikä tätä verkkosivustoa ole tuotettu yhdessä Finnvera Oyj:n kanssa.

Verkkosivustolla esitetyt tiedot Finnvera Oyj:n palvelutuoteista, kuten Finnvera-lainsta, perustuvat Momentum Holdings Oy:n omille näkemyksille.

“Finnvera” on Finnvera Oyj:lle rekisteröity tavaramerkki (sanamerkki). Tällä sivustolla on ajoittain tarpeellista viitata Finnvera -tavaramerkkiin, sillä Momentum Helsinki tarjoaa asiantuntijapalveluita Finnvera Oyj:n rahoitusratkaisujen hyödyntämiseen. 

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Rahoitussuunnittelija, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Operatiivinen johtaja, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Samuel Haavisto

Senior-analyytikko

Mikael Jerkku

Mikael Jerkku

Markkinoingijohtaja
Asiakashankintapalvelut

Ota yhteyttä

Varaa maksuton rahoituskonsultaatio

 

Asiakaspalvelu:
+358 9 2533 6600
asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi