fbpx

Market Explorer -rahoitus

Market Explorer –rahoitus on Business Finlandin myöntämää rahoitusta, jonka tarkoituksena on auttaa kotimaisia yrityksiä kansainvälistymään. Explorer -rahoituksia on neljä erilaisiin tilanteisiin sopivaa vaihtoehtoa. Rahoitukset jakautuvat Market, Talent-, Group– ja Exhibition Explorer -kategorioihin. Yhteistä niillä kaikilla on se, että hakijayritykseltä edellytetään vahvaa pyrkimystä kansainvälisille markkinoille ja kahden jälkimmäisen kohdalla edellytetään myös yhteistyötä muiden samankaltaisten yritysten kanssa.

Market Explorer -rahoitus on nimensä mukaisesti uusia kansainvälisiä markkinoita etsiville, pk- ja midcap-yrityksille tarkoitettu rahoitusinstrumentti. Rahoitus on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden ostamiseen, joilla hakijayritys saa uutta tietoa ja osaamista valitusta kansainvälisestä markkinasta. Market Explorer -projektissa valitun markkinan on oltava hakijayritykselle uusi, jota ei ole tutkittu aikaisemmissa projekteissa. Yrityksellä on myös oltava oma tuote tai palvelu, tai vähintään pilotointivaiheessa oleva uusi tuote- tai palveluidea. Market Explorer -rahoitus ei siis ole tarkoitettu varsinaisen tuotekehityksen tekemiseen ja eroaa täten Business Finlandin Innovaatiosetelistä olennaisesti.


Mikä rahoitus sopii parhaiten juuri sinun tilanteeseesi? Haluatko keskustella enemmän Business Finlandin rahoitusvaihtoehdoista? Ota yhteyttä Momentum Helsingin rahoitussuunnittelijaan, joka kartoittaa kanssasi eri vaihtoehtoja.

Paljonko Market Explorer -rahoitus on suuruudeltaan?

Market Explorer -rahoituksen suuruus on 5000-10 000 euroa ja se kattaa 50 prosenttia projektin kustannuksista. Projektin kokonaisbudjetti voi olla kokonaissuuruudeltaan 10 000-20 000 euroa.

Rahoitus maksetaan jälkikäteen raportoitujen ja toteutuneiden kustannusten perusteella. Tästä syystä onkin ensiarvoisen tärkeää, että hakijayrityksellä on riittävä rahoitus projektin kattamiseen ja ostettavien palveluiden maksamiseksi itse ennen loppuraportointia. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin ja projektin maksimikestoaika on vuosi.

Vaikka Market Explorer -rahoitus on ensisijaisesti tarkoitettu ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin, Business Finland hyväksyy korkeintaan 20 prosenttia ostettujen palveluiden määrästä myös muita kustannuksia. Erityistä Market Explorer -rahoituksessa on se, että sama yritys tai konserni voi saada rahoituksen jopa kolme kertaa.

Ota yhteyttä Momentum Helsinkiin mikäli haluat keskustella lisää Market Explorer -rahoituksesta tai haluat keskustella yrityksesi eri rahoitus vaihtoehdoista.

Mihin Market Explorer -rahoitusta voi käyttää?

Market Explorer -rahoitus on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden ostamiseen hakijayrityksen kansainvälistymisen tueksi. Yleisimpiä palveluntarjoajia ovat esimerkiksi yritykset, yksityiset asiantuntijat ja erilaiset tutkimukseen ja tiedon levittämiseen erikoistuneet organisaatiot. Palveluntarjoaja voi olla kotimainen tai ulkomainen. Market Explorer -rahoituksen käyttökohteita voivat olla muun muassa:

 • Kansainvälistymisstrategian ja -suunnitelman tekeminen
 • Liiketoimintamahdollisuuksien selvittäminen uudella kansainvälisellä markkinalla
 • Markkinakartoituksen laatiminen uudella kansainvälisellä markkinalla
 • Erilaiset markkina-analyysit ja kilpailutilanteen selvitykset
 • Jälleenmyyjien ja logistiikan kartoitus
 • Uuden kansainvälisen markkinan laki- ja standardivaatimusten selvitys
 • Markkinakartoitusta varten koemarkkinointi, mutta sellaisilla ehdoilla että markkinoinnin määrä on tarkasti rajattu: koemarkkinat on määriteltävä etukäteen ja markkinoinnin maksimikesto saa olla kaksi kuukautta. Koemarkkinointia sisältävään projektiin on myös sisällytettävä asiantuntijapalvelun osto
 • Tuotteiden ja palveluiden esikonseptointi
 • Lokalisointitarpeiden selvitys

Market Explorer -rahoituksella sen sijaan ei voi rahoittaa jälleenmyyntiyrityksiä: tuotteiden ja palveluiden täytyy olla yrityksen omia. Rahoitusta ei myöskään voi käyttää testauksista, merkintöjen ja tuotesuojauksen hakemisesta tai laajenemisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Market Explorer -rahoituksen hakeminen

Ennen Market Explorer -rahoitushakemuksen tekemistä pitää jo olla tiedossa miltä palveluntarjoajalta  asiantuntijapalveluita halutaan ostaa. Palveluntarjoajan vaihtaminen on mahdollista kesken projektin, jos se on hyvin perusteltua ja tavoitteiden kannalta aiheellista. On hyvä pitää mielessä, että palveluntarjoaja yritykseen ei saa olla perhesiteitä, yhteisiä yritysomistuksia tai hallituksen jäsenyyksiä.

Kannattaa myös tarkistaa ettei hakijayrityksen vähämerkitykselliset, eli de minimis -tuet ylitä 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Näiden seikkojen lisäksi Market Explorer -rahoitusta, kuten kaikkia Business Finland -rahoituksia haettaessa tarkistetaan, ettei yrityksellä ole aikaisempia Business Finlandin lainoja rästissä, ulosottovelkoja, maksuhäiriöitä tai verovelkaa, josta ei ole Verohallinnon kanssa sovittu maksusuunnitelmaa.

 

Market Explorer –rahoitushakemuksessa on määriteltävä projektille 2-5 kappaletta konkreettisia, mitattavia tavoitteita. Tavoitteiden pitää liittyä projektin konkreettisiin tuloksiin ja yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Business Finland seuraa tavoitteiden toteutumista ja tavoitteiden toteutumisella on merkittävä vaikutus mahdollisen jatkorahoituksen saamisen kannalta. Liitteenä on toimitettava projektisuunnitelma ja tuorein vahvistettu tilinpäätös. Jos yrityksellä ei vielä ole vahvistettuja tilinpäätöksiä, on hakemuksen mukana toimitettava enintään 2 kuukautta vanha tuloslaskelma ja tase kirjanpitoajoina kuluvalta tilikaudelta.Lisätietoja Market Explorer -rahoituksen hakemisesta Business Finlandin omilta verkkosivuilta.

Kun nämä seikat on tarkistettu, voidaan Market Explorer -rahoitusta hakea Business Finlandin verkkosivuilta, sähköisestä asiointipalvelusta. Hakemisen yhteydessä kannattaa tutustua Business Finlandin rahoitusehtoihin. Hakemus ja siihen kuuluvat liitteet on aina tärkeää valmistella erityisen huolellisesti. Hakemuksen tekemisen ajankohta on myös valittava harkiten: onko yritystoiminta sellaisessa vaiheessa, että rahoituksesta on kaikkein eniten hyötyä?

Mitä yritykseltä vaaditaan?

Business Finland asettaa tiettyjä kriteereitä ja ehtoja Market Explorer –rahoitusta hakeville yrityksille. Yrityksen kilpailukykyä, innovatiivisuutta ja kykyä pärjätä kansainvälisillä markkinoilla arvioidaan ennen rahoitushakemuksen hyväksymistä. 

Market Explorer -rahoituksen tapauksessa yrityksellä on oltava jo pilotointivaiheeseen asti kehitetty tuote- tai palveluidea. 

Lisäksi yrityksellä on oltava aito tarve ulkopuoliselle asiantuntemukselle tuotteen, palvelun tai liiketoimintamallin toimivuuden selvittämiseksi uusilla kansainvälisillä markkinoilla. Yritys voi jo toimia kansainvälisesti, mutta haluaa laajentaa uusille markkinoille, tai olla kansainvälistymisen alkutaipaleella. 

 

Näiden seikkojen lisäksi vaaditaan:

 • Sitoutunut tiimi, missä vähintään yksi henkilö vastaa täyspäiväisesti liiketoiminnan kehittämisestä ja tiimissä on muuta, toisiaan täydentävää osaamista. Minimitiimi koostuu yhdestä 100% henkilöstä ja vähintään kahdesta 50% henkilöstä
 • Tiimin on myös toimittava Suomesta käsin
 • Rahoituksen yleisenä ehtona on myös yrityksen omistajasuhteen suomalaisuus ja immateriaalioikeuksien omistus yrityksen toimesta
 • Yritys on pk- tai midcap-yritys
 • Yrityksellä on tarvittavat varat maksaa ostettavat asiantuntijapalvelut ensin itse, sillä avustus maksetaan vasta projektin päätteeksi toteutuneiden kustannusten mukaan. Lisäksi tarvitaan riittävät varat omavastuuosuuden kattamiseksi, sillä avustus on 50% projektin kustannuksista
 • Projektissa selvitettävä markkina on yrityksellesi uusi eikä sitä ole tutkittu aikaisemmissa projekteissa
 • Yrityksen Asiakastieto Rating Alfa on oltava vähintään A
 • Yrityksen de minimis -tuet eivät ole ylittäneet 200 000 euroa viimeisen kahden ja kuluvan verovuoden aikana

Momentum ja Business Finland Market Explorer -rahoitus

Momentumin rahoitussuunnittelijat voivat auttaa rahoitusstrategian ja hakemuksen tekemisessä. Asiantuntijamme tuntevat Market Explorer -rahoituksen ja muut Business Finlandin rahoitusvaihtoehdot perinpohjaisesti ja ovat valmiina auttamaan.

Ota huoletta yhteyttä ja anna Momentumin hoitaa rahoituksen hankinta puolestasi. Rahoituskonsultointi on aina maksuton.

Tarvittaessa laadimme tarvittavat rahoitusmateriaalit ja lähettämme hakemuksen rahoittajataholle. 

Rahoituksen hakeminen kanssamme on täysin riskitöntä, sillä toimimme onnistumiskomissiolla: mikäli rahoitusta ei järjesty, emme myöskään lähetä teille laskua.

Hankkimiamme Business Finland tukia:
Uuden tuotteen pilotointi kansainvälisillä markkinoilla

StyleDoubler Oy halusi oli kansainvälisen kasvunsa alkumetreillä ja halusi pilotoida innovatiivisen, tulospohjaiseen mielipidevaikuttajamarkkinointiin perustuvan alustansa osaksi kehitettyä uutta tuotetta kohderyhmän potentiaalisten asiakkaiden kanssa kansainvälisillä markkinoilla.

Momentum Helsinki laati rahoitushakemukset, niiden liitteet ja edusti yhtiötä rahoitusneuvotteluissa, jonka seurauksena hankkeen toteuttamiseen saatiin ylimääräinen 50 000 euron yritystuki Business Finlandilta.

Sittemmin Styledoubler Oy on jatkanut yhdistelmärahoituspalvelussamme Business Finlandin Tutkimus-, Kehittämis- ja Innovaatiorahoituksen parissa sekä kansainväliseen kauppaan liittyvien kassavirran hallinnan kysymyksissä.

Styledoubler Oy - Startup -platform, Internet markkinointi

Hankkimiamme Business Finland yritystukia: Bioteknologian valmistelu kliinisiin kokeisiin

Amucin Oy oli kehittänyt uraauurtavan, patentoidun geneettisen ratkaisun.
Bioteknologisen ratkaisun saattaminen markkinoille edellytti pilotointia tuotannonomaisissa ympäristöissä sekä kansainvälisen markkinapotentiaalin realisoimiseksi tarvittavaa resursointisuunnitelmaa.

Amucin otti yhteyttä Momentum Helsinkiin.  Osana kokonaisrahoitusta Amucin Oy:lle hankittiin menestyksekkäästi Business Finlandin yritystuki. 

Rahoitus toteutettiin ”avaimet käteen” -periaatteella. Momentum Helsinki laati kaikki rahoitushakemukset, niiden liitteet sekä edusti Amucin Oy:tä rahoitusneuvotteluissa.

Amucin Oy - Startup - bioteknologia

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Rahoitussuunnittelija, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Operatiivinen johtaja, perustaja
Rahoituskonsultaatio

Samuel Haavisto

Junior-Analyytikko

Joonas Gruhn

Joonas Krühn

Teknologiajohtaja
Teknologiakonsultaatio

Ota yhteyttä

Varaa maksuton rahoituskonsultaatio


Asiakaspalvelu:
+358 9 2316 1123
asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi