fbpx

Uuden Yrityksen Rahoitus

Yrityksen rahoituksesta lyhyesti

Uuden yrityksen aloittaminen sisältää riskejä, ja yksi suurimmista liittyy rahoitukseen. Liikeideasta riippumatta yrityksen perustamiseen vaaditaan pääomia esimerkiksi palkkojen maksamiseen, toimitiloihin ja pakollisiin maksuihin (vakuutukset ym.). Joillakin aloilla, kuten rakennusala, voidaan joutua maksamaan kaikki asiakasprojektin kustannukset etukäteen, ennen kuin tästä saadaan maksu. Tällöin pääomalla on yrityksen alkumetreillä tärkeä rooli. 

Yleisesti omavaraisuus, eli omien varojen suhde velkaan, on tärkeä yrityksen taloudellisen terveyden mittari. Kuten yksityishenkilöillä, myös yrityksillä on tärkeää olla tietty määrä likvidejä eli nopeasti käytettävissä olevia rahavaroja äkillisten kustannusten kattamiseen, jotta ei jouduta kääntymään epäedullisten ratkaisujen puoleen. Jo nyt on mainittu monia pohdittavia seikkoja, ja niiden huomioiminen ilman kattavaa suunnittelua on haastavaa. 

Uuden yrityksen rahoituksen valinta riippuu siis paljon liikeidean luonteesta ja sen potentiaalista. Seuraavaksi esittelemme muutamia erilaisia mahdollisuuksia.

Uuden yrityksen rahoitusmahdollisuudet

Uuden yrityksen perustamistuki on ELY-keskuksen tarjoama tuki uusille liikeideoille, jolla on tarkoitus saada aikaan nopeammin uusia, menestyviä ja kasvavia yrityksiä kehittyville toimialoille. Perustamistukea voidaan myöntää uuden yritystoiminnan aloittamiseen 5 000–35 000 euroa tai uuden liiketoiminnan tuotteen tai palvelun kokeiluun 2000–10 000 euroa. Yrityksen liiketoiminnan on käynnistyttävä perustamistuen toteutusaikana. ELY-keskuksen perustamistuki on eräs käytännössä toimivista tavoista uuden yrityksen rahoittamiseen, mutta pääasiassa sitä myönnetään vain maaseutumaisessa ympäristössä toimiville yrityksille.

Innovaatioseteli (5000€) on Business Finlandin myöntämä, uuden tiedon ja osaamisen ostamiseen tarkoitettu, kertaluontoinen rahoitus. Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joiden uusi palvelu- tai tuoteidea vaatii eteenpäin viemiseksi ulkopuolista asiantuntija-apua. Uudella palvelu- tai tuoteidealla on oltava merkittävää potentiaalia kansainväliseen kasvuun. Innovaatioseteli sopii muun muassa erilaisten arvioiden, lausuntojen, konsultointi-, sekä testaus- ja mittauspalveluiden ostamiseen.

Lue lisää Innovaatiosetelistä: Momentumin artikkelit teknologisesta kehityksestä ja tuotestrategiasta & Momentumin nettisivut

Pankkilainat ovat yleinen osa yritysrahoitusta. Niiden kirjo on laaja yksityisistä rahoitusalan toimijoista eli pankeista Finnveran takauksiin. Finnvera tarjoaa erilaisia instrumentteja erilaisten yritysmuotojen tarpeisiin. Esimerkiksi yrittäjälaina, joka on yrittäjän henkilökohtainen laina, on maksimissaan 100 000 euroa luotonsaajaa kohden. Yrittäjälainalta vaaditaan myös 20 prosentin omarahoitusosuutta. Yrittäjälainan laina-aika on maksimissaan 10 vuotta, jonka alkuun voidaan tapauskohtaisesti myöntää 1-2 vuotta lyhennysvapaata.  

Yrittäjälainan lisäksi Finnveralla on tarjolla Finnvera-laina, jota voi hakea esimerkiksi tapauksissa, joissa pankki ei rahoita muutoin toimivaa liiketoimintaa esimerkiksi toimialarajoituksien vuoksi. Lainan vähimmäismäärä on 50 000 euroa ja yleensä sitä käytetään yhtenä osana kokonaisrahoitusta, jossa pankki on mukana lainoittajana. Laina aika on yleensä 3-15 vuotta investoinnin koosta ja luonteesta riippuen. Vakuudet lainasta neuvotellaan tapauskohtaisesti.

Varsinaisten lainojen lisäksi Finnveralla on tarjolla takaus-instrumentteja, jotka yhdistetään pankin myöntämän lainarahoituksen kanssa. Näitä ovat: Alkutakaus, jossa yhden takauksen takausosuus on enintään 80% ja myönnettävän takauksen suuruus 80 000 EUR, PK-takaus, jossa takausosuus on enintään 80% ja enimmäismäärä 120 000 euroa sekä Finnvera-takaus, jossa takauksen alaraja on 10 000 euroa ja varsinaista ylärajaa ei ole.

Lue lisää Finnveran rahoitusmuodoista täältä.

Oma pääoma muodostuu yritykseen sijoitetusta pääomasta, toiminnan tuottamista tuloista ja yrityksen omaisuuden arvon noususta. Aiemmin mainitut pankkilainat ovat vierasta pääomaa, joka täytyy maksaa takaisin, mutta omalla pääomalla ei tällaista takaisinmaksuvelvoitetta ole.

Omistajat sijoittavat yritykseen usein omaa pääomaa rahan tai muun omaisuuden muodossa, etenkin perustamisvaiheessa. Jos omaa rahaa ei ole, turvaudu muihin oman pääoman lähteisiin (esimerkiksi julkiset avustukset, kuten aiemmin mainittu perustamistuki) tai vieraaseen pääomaan.

Kun myynti käynnistyy, yrityksellesi alkaa kertyä toiminnastaan tulorahoitusta. Se on tärkeä, jatkuva oman pääoman lähde. Uusi yritys voi saada nopeasti tulorahoituksesta pohjan toiminnalleen.

Pääomasijoittajat voivat sijoittaa yritykseen rahaa osakkeita tai omistusosuutta vastaan. Ne hyödyttävät yritystä myös verkostoillaan ja osaamisellaan. Heistä tulee siis perustajien rinnalle omistajia: Jos sijoittajille myydään yli puolet yrityksen osakkeista, siirtyy myös määräysvalta heille.

Rahoituksen hakeminen uudelle yritykselle: Mitä huomioida?

Perustajat tuntevat uuden yrityksen liiketoiminnan, sen potentiaalin ja ongelmakohdat parhaiten. Nämä kaikki seikat on avattava rahoittajalle yksityiskohtaisesti, kun uudelle yritykselle haetaan rahoitusta. Koska liikeidea on uusi, eikä uudesta yrityksestä ole välttämättä ollenkaan julkisia tietoja, on rahoitushakemuksissa oltava erityisen tarkka. Käytännössä rahoitusta haettaessa täytyy valmistella seuraavia seikkoja: 

  • Liiketoimintasuunnitelma: Tämä on laaja katsaus uuden yrityksen toimintaan: Suunnitelmassa kuvataan mm., miksi liiketoimintaidea on potentiaalinen, mitä riskejä siihen sisältyy, ketä yrittäjät ovat ja millainen kilpailutilanne uuden yrityksen markkinalla on. Tätä dokumenttia on hyvä ajatella rahoittajan katsauksena yritykseen eli yrittäjän tulee avata kaikki, mitä hän haluaa kertoa.
  • Budjetti: Budjettilaskelma puolestaan kertoo mm. yrityksen kulurakenteesta, katteesta ja yleisestä rahoituksellisesta kestävyydestä. Tässä yrittäjän on mahdollista vakuuttaa rahoittaja siitä, että liiketoiminta on kannattavaa ja yritys pystyy kattamaan rahoituskustannukset.
  • Neuvottelut: Rahoitusneuvotteluissa perustajat pääsevät kertomaan rahoittajan edustajalle yrityksestään. Neuvotteluiden luonne vaihtelee merkittävästi rahoitusinstrumentista riippuen.


Momentum & Uuden Yrityksen Rahoitus

Uuden yrityksen aloittaminen vie paljon aikaa, ja yrittäjillä on monia asioita huolehdittavana. Alussa liikevaihtovirran kasvattaminen ja asiakashankinta ovat tärkeässä roolissa, ja yrittäjien olisi kannattavinta tehdä sitä, missä ovat parhaimmillaan.

Momentum Helsingillä on laaja kokemus uuden yrityksen rahoitustarpeista: Kaikki perustajamme ovat kokeneita yrittäjiä. Kokemuksemme johdosta lähestymme aina ensin liiketoimintasi tarpeita, strategisia virstanpylväitäsi ja vasta sitten katsomme millainen rahoituskokonaisuus palvelee yritystäsi parhaiten.

Emme keskity eksklusiivisesti tiettyyn tai tiettyihin tukiin taikka rahoitusmuotoihin. Sen sijaan rakennamme liiketoimintasi avainaktiviteetteihin parhaiten sopivan rahoituskokonaisuuden useista eri rahoitusinstrumenteista.

Valmistelemme kaikki tarvittavat dokumentit yrityksesi rahoitushakemukseen, ja tarvittaessa edustamme teitä rahoitusneuvotteluissa. Toimintamme perustuu yhteistyöhön ja useisiin palavereihin, jotta uudelle yrittäjälle jää paljon tietoa prosessista, jota hyödyntää jatkuvasti liiketoiminnassa. Tästä konkreettinen esimerkki on budjettilaskelma, jonka avulla uusi yritys voi pysyä rahoittajille esittelemässä suunnitelmassaan.

Lisää tietoa löydät Momentum Helsingin nettisivuilta.

Haluatko keskustella tästä aiheesta tai yleisesti julkisen rahoituksen mahdollisuuksista?

Varaa maksuton rahoituskonsultaatio tästä.

Lisää blogeja