fbpx

Momentum Helsinki Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Momentum Holdings Oy:n ”(”Momentum”) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 29.01.2024.

Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt tietojen käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Mitä tässä sanotaan yksityishenkilön henkilötiedoista ja henkilötietojen käsittelystä, pätee soveltuvin osin myös yrityksestä kerättäviin tietoihin.

Päivitämme tietosuojaselostetta tarpeen mukaan, jolloin julkaisemme siitä uuden version verkkosivuillamme. Verkkosivustomme jatkuva käyttö päivityksen jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.


Rekisterin pitäjä

Momentum Holdings Oy, PL 13 00561 Helsinki, Y-tunnus 3141374-8.

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mikko Malhonen, asiakaspalvelu@momentumhelsinki.fi

 

Rekisterin nimi

Momentum Helsinki asiakas- ja markkinointirekisteri (”Rekisteri”).

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voisimme tarjota sinulle palveluamme: rahoituksen hankintaa onnistumiseen sidottua palkkiota vastaan.  Tämä tarkoittaa hakemuslomakkeessa ja sen liitetietoina kirjallisesti tai puhelimitse antamiesi tietojen tarkistamisen sekä luottokelpoisuusarvioinnin, riskitarkastusten ja muiden taloudellisten arviointien suorittamisen, jotta voimme ehdottaa sinulle parhaiten soveltuvaa rahoitusvaihtoehtoa. Näin ollen tietojesi käsittelyn eli hakemuksessa antamiesi tietojen tarkastamisen sekä luotto- ja riskitarkastusten ja -arviointien suorittamisen oikeusperusteena on sopimussuhde kanssasi sekä oikeutettu etu varmistaa, että sinä ja yrityksesi on luottokelpoinen.  

Lisäksi käsittelemme antamiasi henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja sopimukset
 • Uutiskirjeet
 • Tilattujen palvelujen toimittaminen, myynti, laskutus, palveluiden markkinointi sekä palvelujen kehittäminen
 • Uudelleenmarkkinointi verkkosivukäyttäytymisen perusteella verkossa ja sosiaalisen median palveluissa kuten Google, Facebook, Twitter, LinkedIn ja Instagram.

 

Rekisterin tietosisältö, Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 
 • Antamasi yksilöivät tunnistetiedot (esim. nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kansalaisuus)
 • Antamasi yhteystiedot (esim. puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
 • Antamasi työsuhdetiedot (esim. nykyinen ja aiempi työnantaja ja asema, oppiarvo)
 • Antamasi taloustiedot (esim. palkka, tulot, kotitalouden menot, omaisuus, velat, takausvastuut, kiinteistöt, osakkeet, asumismuoto, siviilisääty, kotitaloustyyppi)
 • Viestintätiedot (esim. sähköpostiviestit, tekstiviestit ja puhelutallenteet)
 • Yrityksen ja/tai henkilön antamat tiedot, kuten etu- ja sukunimi, asema ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot sekä tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • Verkkopalvelustamme ja sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
 • Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot sekä henkilön tai asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot, kuten henkilöluottotiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, yhteistyökumppaneidemme kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa Momentumille tai sen yhteistyökumppaneille tietojaan. 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Ilmoitamme täten sinulle, että palvelun tarjoamiseksi on välttämätöntä, että Momentum toimittaa henkilötietosi sekä yrityksestä antamasi ja keräämämme tiedot rahoituslaitokselle, pankille, rahoitusvertailupalvelulle, meklareille tai muille rahoitusalan toimijoille, joka käyttää henkilötietojasi yksinomaan pyytämäsi rahoitusratkaisun käsittelyä varten, mukaan lukien tunnistamisesi ja tietojesi varmistaminen sekä henkilötietojesi käsittelemiseksi luottokelpoisuutesi arvioimiseksi ennen lainaan tai muuhun rahoitustuotteeseen liittyvän sopimuksen tekemistä. 

Tietojen luovuttamisen osalta tuodaan esiin seuraavat seikat:

 • Momentum voi luovuttaa tietoja viranomaisille, milloin se on tarpeellista voimassaolevan lainsäädännön mukaan toimimiseksi.
 • EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Momentum voi toimittaa henkilötietoja voimassaolevan lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
 • Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei tekninen toteutus tätä edellytä.
 • Olemme varmistaneet, että kaikki yhteistyökumppanimme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekistereitä käytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

 

Tietojen säilyttäminen

Asiakastietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde, rahoitushakemus tai yhteistyökumppanuus on aktiivinen. Rekisterin tiedot tarkistetaan aika ajoin ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan asianmukaisesti.

 

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen; pienen tekstitiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Sivustolla on käytössä on väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun Internet-selain suljetaan sekä pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla sivusto tunnistaa selaimen ja Momentum voi käyttää näin hankittua tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Evästeet antavat Momentumille mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme paremmin sinua palvevaksi. Edellä kuvatulla tavalla kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida liittää tiettyyn henkilöön.

Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.

Markkinointievästeet auttavat meitä valitsemaan sinulle parhaiten sopivat ja mielenkiintoisimmat markkinointimateriaalit. Ne myös estävät samojen mainoksien näytön turhaan. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä, jotta näet sinulle paremmin sopivia markkinointiviestejä, kun vierailet eri sivustoilla. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät kerro meille tai kolmansille osapuolille mitään henkilökohtaisia tietojasi, kuten nimeäsi tai yhteystietojasi.

Kolmantena osapuolena toimivat mainostajat saattavat myös käyttää tekniikkaa, jolla mitataan mainosten tehoa. Tätä varten he voivat käyttää jäljitettä, joka on sijoitettu verkkosivustollemme nimettömien tietojen keräämiseksi. Saatuaan nimetöntä tietoa käyttäjän käynneistä näillä ja muilla verkkosivuilla mainostajat voivat suunnitella mainoksia tuotteista ja palveluista, jotka mahdollisesti kiinnostavat käyttäjää.

Tällä sivustolla on käytössä Google Adwords, Facebook Pixel, joilla kohdennetaan markkinointia käyttäjäluettelon avulla Googlen ja Facebookin mainosverkostoissa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella. Käyttäjä voi halutessaan estää käyttäjäluetteloihin perustuvan Google Adwords-markkinoinnin osoitteessa www.google.com/settings/ads. Käyttäjä voi muokata Facebookin mainosasetuksiaan osoitteessa www.facebook.com/ads/preferences/.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Asiantuntijat käytössäsi

Mikko Malhonen

Mikko Malhonen

Perustaja – rahoituskartoitukset, 
sopimukset, rahoitusneuvottelut

Lauri Tuomaala

Lauri Tuomaala

Perustaja – rahoitusneuvottelut, projektijohto

Samuel Haavisto

Senior-Analyytikko –  rahoitusmateriaalit,

Mikael Jerkku

Mikael Jerkku

Markkinointijohtaja
Asiakashankintapalvelut