Kohti Kasvua 2024: Finnveran Uudistuneet PK-Takauksen Ehdot

Haetko kasvu- tai käyttöpääomarahoitusta vuodelle 2024? Finnvera on ilmoittanut uudistavansa pk-takauksensa ehtoja tämän vuoden alusta alkaen. Uudistuksen myötä ehdot muuttuvat aiempaa joustavemmiksi. Mikäli olet harkinnut vuodelle 2024 minkäänlaista kasvu- tai käyttöpääomarahoitusta, ole yhteydessä Momentum Helsinkiin tarpeidesi kartoittamiseksi. Uusi pk-takaus on aiempaa pk-takausta suurempi, jolloin rahoitusta voidaan hyödyntää myös useiden satojen tuhansien eurojen laitehankinnoissa, kasvuinvestoinneissa tai […]

Digitalisaatio- ja innovaatiolaina, Ilmasto- ja Ympäristölaina

Finnveran Uudet Lainat: Edullista Rahoitusta Digitalisaation ja Innovaatioiden Edistämiseen Viime aikoina yritysten lainansaantimahdollisuudet ovat vaikeutuneet, kun pankit ovat kiristäneet luottopolitiikkaansa talouden epävarmuuksien takia. Tässä tilanteessa Finnvera astuu kuvioon tarjoten tähän helpotuksen. Finnvera on tuonut markkinoille kaksi uutta lainatuotetta, jotka eivät vaadi yrityksiltä mitään vakuuksia. Nämä lainat tarjoavat houkuttelevan rahoitusvaihtoehdon yrityksille, jotka haluavat panostaa innovaatioon, digitalisaatioon […]

Aloittavan yrittäjän yleisimmät virheet rahoituksessa

Hanki yritystuki riskittömästi

Tämä kirjoitus on tarkoitettu uusille yrittäjille, jotka eivät ole vielä yrityksen ja erheen kautta oppineet tyypillisimpiä rahoituksessa korostuvia aloittavan yrittäjän virheitä. Mitä kauemmin olet ollut yrittäjänä, sitä vähemmän todennäköisesti opit uutta tietoa opit tästä kirjoituksesta. Kokeneempana yrittäjänä voit kuitenkin ehkä nauttia nostalgisesti kirjoituksen herättämistä muistoista ja arvostaa kokemustasi, jonka olet itsellesi vuosien varrella kerännyt! Olitpa […]

Uusi vuosi, Yritystukien Uudet Budjetit

Avustuksia kannattaa hakea vuoden alussa Viranomaiset saavat valtiokonttorilta vahvistetun budjetin lähes poikkeuksetta vuodeksi kerrallaan.Budjetti päätetään yleisessä budjettiriihessä, jonka jälkeen viranomaiset sitten neuvottelevat budjettien allokaatioista, mm. Yhdellä rahoitusinstituutiolla voi olla useitakin budjetteja, joista rahaa jaetaan (Valtiollinen budjetti, EU-budjetti, erityisbudjetti), Tällöin kustakin budjetista seuraa omia (lisä)tavoitteita, joita myönnetyn rahoituksen tulisi edistää. Varmistaakseen, että vuoden lopussa budjettia ei […]

6 syytä miksi yritysten kannattaa panostaa digitaaliseen markkinointiin

Nykypäivänä yritysten on panostettava digitaaliseen markkinointiin, jotta ne voivat menestyä ja kasvattaa asiakaskuntaansa nopeasti muuttuvassa kilpailuympäristössä. Tässä on kuusi syytä, miksi yrityksen kannattaa panostaa digitaaliseen markkinointiin: Panostaminen digitaaliseen markkinointiin on siis jokaiselle yritykselle ehdottomasti tärkeää. Se auttaa yritystä lisäämään näkyvyyttään ja löydettävyyttään verkossa, luomaan suoraa vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa ja kasvattaa tehokkaasti asiakaskuntaa. Digimarkkinointi on myös […]

Yritysten Kasvurahoitus

Aiemmin julkaistussa artikkelissa kävimme läpi, mistä uusi yritys voi saada rahoitusta ja näin käynnistää liiketoimintansa. Yrityksen ensimmäiset vuodet ovat usein täynnä erilaisia investointeja ja kehitystoimenpiteitä, jotta liikeidea saataisiin sellaiseksi, että yritys voi kasvaa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Tässä artikkelissa syvennymme yrityksen askeliin kohti kasvua. Kun yrittäjät ovat todenneet, että liikeidea toimii, herää usein tarve lisärahoitukselle. […]

Uuden Yrityksen Rahoitus

Yrityksen rahoituksesta lyhyesti Uuden yrityksen aloittaminen sisältää riskejä, ja yksi suurimmista liittyy rahoitukseen. Liikeideasta riippumatta yrityksen perustamiseen vaaditaan pääomia esimerkiksi palkkojen maksamiseen, toimitiloihin ja pakollisiin maksuihin (vakuutukset ym.). Joillakin aloilla, kuten rakennusala, voidaan joutua maksamaan kaikki asiakasprojektin kustannukset etukäteen, ennen kuin tästä saadaan maksu. Tällöin pääomalla on yrityksen alkumetreillä tärkeä rooli.  Yleisesti omavaraisuus, eli omien […]

Rakennerahastot osa 2: Miten rahoitetaan?

Tässä artikkeliparissa käsittelemme rakennerahastoja, jotka ovat EU:n alue- ja rakennepolitiikan mukaisia rahoitusinstrumentteja. Toisessa osassa kerromme hakemisesta konkreettisemmin, avaamme avustuksen määräytymistä sekä kuvaamme millaisia ominaispiirteitä hankkeisiin kuuluu.  Ensimmäisessä osassa käsittelimme erityisesti EAKR:n eli Euroopan aluekehitysrahaston erityistavoitteita, joiden edistämiseen yritykset voivat hakea avustusta. Lyhyesti niiden tavoitteena on alueiden välisiä kehitys- ja hyvinvointieroja ja varmistaa EU:n ja sen […]

Rakennerahastot osa 1: Mitä ja miksi rahoitetaan?

Tässä artikkeliparissa käsittelemme rakennerahastoja, jotka ovat EU:n alue- ja rakennepolitiikan mukaisia rahoitusinstrumentteja. Ensimmäisessä osassa käsittelemme erityisesti EAKR:n eli Euroopan aluekehitysrahaston erityistavoitteita, joiden edistämiseen yritykset voivat hakea avustusta. Näiden tavoitteena on kaventaa alueiden välisiä kehitys- ja hyvinvointieroja ja varmistaa EU:n ja sen jäsenmaiden kestävä kasvu ja kilpailukyky. Kauden 2021-2027 ohjelma tähtää ennen kaikkea alueiden elinkeinorakenteen uudistamiseen, […]

Innovaatioseteli & Teknologinen kehitys 

Tässä artikkeliparin toisessa osassa esittelemme Business Finlandin Innovaatioseteliä ja erityisesti sen käyttöä teknologisessa kehittämisessä. Keskitymme siihen, miten teknologiaprojektin tarkka suunnittelu hyödyttää asiakasta Innovaatioseteliä hakiessa ja itse projektin toteutuksen aikana. Aikaisemmin julkaistusta artikkelista löydät tuotestrategian kehittämisen kulmakivet. PK-yritykset kohtaavat usein tilanteita, joissa heidän oma osaamisensa ei riitä tarvittavaan teknologiseen kehitystyöhön innovaation viimeistelemiseksi. Kun tämä yhdistetään siihen, […]

Innovaatioseteli & Tuotestrategia 

Tässä artikkeliparin ensimmäisessä osassa esittelemme Business Finlandin innovaatioseteliä ja erityisesti sen käyttöä tuotestrategian kehittämisessä. Myöhemmin julkaistavassa osassa tarkastelemme lähemmin sen mahdollisuuksia teknologisen kehityksen saralla.  PK-yritykset kohtaavat usein tilanteita, joissa heidän uusi, kansainvälistä potentiaalia omaava innovaationsa tarvitsee organisaation ulkopuolisen asiantuntijan osaamista. Kun tämä yhdistetään siihen, että pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on usein myös tiukka taloudellinen tilanne, […]

Rakennusalan PK-yritysten rahoitus: Mitä, miksi & miten?

Rakennusala on merkittävä osa Suomen kansantaloutta ja sen avulla ylläpidetään yhteiskunnan infrastruktuuria muiden tärkeiden toimintojen ohella. Rakennetun ympäristön osuus on Suomen kansallisvarallisuudesta jopa 70% ja sen työllisyysvaikutukset ovat 175 000 – 185 000 henkilöä. Näin ollen alalla toimii myös monen kokoisia yrityksiä ominaispiirteineen: Tässä artikkelissa esitellään rakennusalan PK-yritysten rahoitustarpeita, niiden syitä ja kerrotaan, kuinka Momentum […]